N ile biten 4 harfli kelimeler

Sonunda N harfi bulunan 4 harfli 105 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

4 Harfli Kelimeler

Abin, Acin, Acun, Açan, Adan, Adın, Agun, Ağan, Ahan, Ajan, Akan, Akın, Alan, Alın, Aman, Arın, Asan, Aşan, Atan, Atın, Avan, Ayın, Ayün, Azan, Dren, Eden, Eğin, Ekin, Elan, Elin, Emen, Emin, Eren, Erin, Esen, Esin, Eten, Evin, Eyin, Ezan, Ezen, Fren, Gren, Hain, Ilın, Inen, Isın, Işın, Işin, Iyon, Izin, İçin, İken, İkon, İlen, İman, İnan, İnen, İran, İrin, İşin, İyon, İzan, İzin, Kain, Kevn, Klan, Kron, Main, Marn, Maun, Muin, Neon, Odun, Oğan, Okun, Olan, Onun, Oran, Orun, Oyun, Ozan, Ozon, Ödün, Öğün, Ölen, Ören, Öven, Özen, Puan, Sahn, Sten, Taun, Tein, Tren, Uçan, Ulan, Uman, Uran, Utan, Uyan, Uzun, Ülen, Ürün, Üyen

Bazı N ile biten 4 harfli kelimelerin eş anlamlıları


acin : hamur, macun
ahan : işte
akan : akıcı, yükselen, cari
akın : yıldırma, hücum, saldırı, akış, atak, atay, ılgaz, istila, seğirdim
alan : saha, düz, meydan, düzlük, kayran, sinema, yarışmaların, aylan, dolantı, ortam, sığınma cebi, stüdyo, talimhane, uçak alanı, vadi, yer
avan : vakit, zaman
ayın : ilk dördün
azan : dall
dren : ark, hendek
eden : fail
eğin : arka, sırt, beden, vücut, endam, eğirilmiş
elin : el ayası
emin : inanılır, güvenilir, sakıncasız, emniyetli, tehlikesiz

Bazı N ile biten 4 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


acun :

TDK:
isim, coğrafya, gök bilimi Dünya

ajan :
TDK:
1. isim Casus
2. Bir kimsenin, bir ortaklığın veya bir devletin bazı işlerini yapan kimse, temsilci

klân :
TDK:
klan

N ile biten 4 harfli İlçe isimleri

Ağın (Elazığ)

N ile biten 4 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Elin Sesi Var - Yazar: Anthony Burgess
Ateşte Açan Çiçekler - Yazar: Halit Ertuğrul
Sahte Ajan - Yazar: Osman Aysu
Çiçek Açan Urgan - Yazar: Radu Vancu
Sahte Ajan - Yazar: Osman Aysu
Hedy Lamarr ve Çığır Açan Buluşu - Yazar: Richard Rhodes
Gizli Ajan - Yazar: Joseph Conrad
Alın Yazısı - Yazar: Erskine Caldwell
Gizli Ajan - Yazar: Joseph Conrad

N ile biten 4 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


MAİDE - 1: Ey iman edenler! Akitleri(n gereğini) yerine getiriniz. İhramlı iken avlanmayı helal saymamak üzere (aşağıda) size okunacaklar dışında kalan hayvanlar, sizin için helâl kılındı. Allah dilediğine hükmeder.
ENBİYA - 1: İnsanların hesaba çekilecekleri (gün) yaklaştı. Hal böyle iken onlar, gaflet içinde yüz çevirdiler.
TAHRİM - 10: Allah, inkâr edenlere, Nuh'un karısı ile Lût'un karısını misal verdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki sâlih kişinin nikâhları altında iken onlara hainlik ettiler. Kocaları Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara: Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin! denildi.

Kelime Bulma Motoru