NDA ile biten kelimeler

Sonunda NDA harfleri bulunan 79 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Antipropaganda, Araştırmasında, Vaktizamanında

12 Harfli Kelimeler

Haddizatında, Karşılığında, Kazındığında, Televizyonda

11 Harfli Kelimeler

Dakikasında, Karayolunda

10 Harfli Kelimeler

Amelimanda, Doğduğunda, Karşısında, Propaganda, Propoganda, Sağlığında, Varlığında, Yeraltında, Yokluğunda

9 Harfli Kelimeler

Anlamında, Durumunda, Esnasında, Gıyabında, Huzurunda, Kararında, Konusunda, Nazarında, Ortamında, Ortasında, Ramazanda, Sırasında, Telefonda, Tıkırında, Zamanında

8 Harfli Kelimeler

Alabanda, Anakonda, Arasında, Ebadında, Esasında, Hakkında, Hollanda, İcabında, Meydanda, Turfanda, Zarfında, Zımnında

7 Harfli Kelimeler

Altında, Aslında, Babında, Başında, Çapında, Dışında, Fırında, İzlanda, Kumanda, Maganda, Ormanda, Payanda, Sonunda, Uğrunda, Veranda, Yanında, Yaşında, Yolunda

6 Harfli Kelimeler

Ajanda, Anında, Branda, Ucunda

5 Harfli Kelimeler

Bunda, Cunda, Fonda, Funda, Kanda, Kunda, Manda, Panda, Randa, Sonda, Şunda

4 Harfli Kelimeler

Onda

Bazı NDA ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ajanda : andaç, akıl defteri
alabanda : askıntı, yakınlık, paylama, azarlama
altında : sahne aşağısı
arasında : ara yerde, beyninde, içre, orta
araştırmasında : balıkçı gemisi
aslında : bir kere, gerçekte, haddizatında, zaten
babında : konusunda, babından
branda : branda bezi
bunda : bu
durumunda : eşek kuyruğu gibi ne uzar, ne kısalır, yerinde
ebadında : boyutlarında, çapında, ölçüsünde, büyüklüğünde
esnasında : sırasında, iken
gıyabında : arkasından
haddizatında : aslında
huzurunda : nezdinde
icabında : gerekince, gerekirse, gereğinde
karşılığında : için, mukabil
konusunda : babında, dair
kumanda : komuta, komut
maganda : görgüsüz, kaba, anlayışsız
meydanda : ortada, belli, açık, aşikâr, alenî, ayn, görünürde

Bazı NDA ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


manda :

TDK:
1. isim, hayvan bilimi Geviş getirenlerden, derisinin rengi siyaha yakın, uzun seyrek kıllı bir hayvan, su sığırı, camız, kömüş (Buffelus)

NDA ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Hattın Dört Yanında Cemilpaşazadeler - Yazar: Cemalettin Canlı
Sobanın Başında Üşümek - Yazar: Mutlu Özgündüz
Hep İsmet Paşa'nın Yanında - Yazar: Ali İhsan Göğüş
Aklımın Başında Olmadığı Zamanlar - Yazar: Levent Saral
Bir Asırlık Kan Davası 1915-2015 Tehcir ve Propaganda - Yazar: Mehmet Mert Çam
Ben Olmanın Varlığında - Yazar: Ata Kemal Şahin
Köşe Başında Suret Bulan Tek Kişilik Aşk - Yazar: Güray Süngü
Ya Geceyi De Götür Yanında Ya Da Hiç Gitme Asya - Yazar: Nermin Kılıçman

NDA ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 10: Bilinmelidir ki inkâr edenlerin ne malları ne de evlâtları Allah huzurunda kendilerine bir fayda sağlayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdır.
YUSUF - 107: Allah tarafından kuşatıcı bir felâket gelmesi veya farkında olmadan kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini emîn mi gördüler?.
SECDE - 12: O günahkârların, Rableri huzurunda başlarını öne eğecekleri, «Rabbimiz! Gördük duyduk, şimdi bizi (dünyaya) geri gönder de, iyi işler yapalım, artık kesin olarak inandık» diyecekleri zamanı bir görsen!.

Kelime Bulma Motoru