O ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında O harfi bulunan 10 harfli 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Obartılmak, Obligasyon, Oburcasına, Oburlaşmak, Odaklanmak, Odaklaşmak, Odaklayıcı, Odunlaşmak, Odyovizüel, Oftalmolog, Oğlaklamak, Oğlancılık, Oğullanmak, Oğuşturmak, Oksidasyon, Oksitlemek, Oksitlenme, Okullaşmak, Okunabilen, Okutmanlar, Okutmanlık, Okutturmak, Okuyuculuk, Olağandışı, Olağanüstü, Olamayacak, Olasıcılık, Olgunlaşma, Olmazlamak, Oluklaşmak, Olumsallık, Olumsuzluk, Oluşturmak, Ommatidyum, Omuzdaşlık, Omuzlanmak, Onarılamaz, Onaylanmak, Onaylanmış, Onaylatmak, Ongunculuk, Ontolojizm, Onurlanmak, Onursuzluk, Operakomik, Operatörün, Oportünist, Oportünizm, Oraklaşmak, Oranlamaya, Oransızlık, Orantılama, Ordinaryüs, Organlaşma, Orjinallik, Orkestracı, Orkestralı, Ormancılık, Ormanlarda, Ormanlaşma, Ornitoloji, Ornitorenk, Ortacıklar, Ortakçılık, Ortaklaşma, Ortakyaşar, Ortasından, Ortopedist, Osmalicada, Osmanlılık, Oşinografi, Otlakçılık, Otlatılmak, Otoerotizm, Otokontrol, Otomobilci, Otomobilde, Otomobilin, Otoriterli, Oturmuşluk, Oturtmalık, Oturtulmak, Ovuşturmak, Oylumlamak, Oynaklanma, Oynatılmak, Oyulgalama, Oyulganmak, Oyunbazlık, Ozmonoloji, Ozonlaşmak, Ozonlayıcı, Ozonometre

Bazı O ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


obligasyon : yükümlülük
oburcasına : oburca
odunlaşmak : kabalaşmak
oğlancılık : kulamparalık
oğuşturmak : ovuşturmak
oksidasyon : yükseltgenme
oksitlemek : yükseltgemek
okuyuculuk : hanendelik
olağandışı : gayritabii, anormal, gayri tabii, maceralı
olasıcılık : probabilizm
olmazlamak : veto etmek
olumsuzluk : nefiy, koşaç, menfilik, nefi
ommatidyum : görme gözesi
omuzdaşlık : arkadaşlık, dayanışma, tesanüt, ayaktaşlık
onaylanmak : tasdik edilmek
onaylanmış : tasdikli
onaylatmak : tasdik ettirmek
onurlanmak : şereflenmek, müşerref olmak, teşerrüf etmek
onursuzluk : şerefsizlik, haysiyetsizlik
oranlamaya : tahminî
oransızlık : nispetsizlik
ordinaryüs : ord.
orjinallik : özgünlük
ortasından : yarmak
osmalicada : osmâniyye
otoerotizm : özün erosluk
otomobilde : karoser, paçalık
otomobilin : şasi
oturmuşluk : benimsenmiş, oturaklılık
oturtulmak : gömülmek
ovuşturmak : oğuşturmak

Bazı O ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


oburlaşmak :

TDK:
nsz Obur duruma gelmek
"Günde dört defa yiyecek şekilde oburlaştım." - A. Gündüz

okullaşmak :
TDK:
1. -de Okul durumuna gelmek
2. Okul sayısı artmak

ortopedist :
TDK:
isim, tıp (***) Ortopedi uzmanı

O ile başlayan 10 harfli İlçe isimleri

Odunpazarı (Eskişehir)
Onikişubat (Kahramanmaraş)

O ile başlayan 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Madenci Kasabasının Öyküsü 2 - Olgunlaşma - Yazar: Lewis Jones
Şıklığın Resmi Tarihi, Olgunlaşma Enstitüleri - Yazar: Yümniye Ekbulut

O ile başlayan 10 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


NİSA - 6: Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri (gözetip) deneyin, eğer onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler (de geri alacaklar) diye o malları israf ile ve tez elden yemeyin. Zengin olan (veli) iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan da (ihtiyaç ve emeğine) uygun olarak yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah yeter.

Kelime Bulma Motoru