O ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında O harfi bulunan 6 harfli 144 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Obartı, Obuacı, Oburca, Ocakçı, Ocaklı, Ocumak, Odacık, Odalık, Oduncu, Odunsu, Oflama, Ofsayt, Oğullu, Oğuzca, Ohlama, Okkalı, Oklava, Oklavı, Okrama, Okşama, Oktant, Oktrua, Okulda, Okullu, Okumak, Okumuş, Okunma, Okuntu, Okunuş, Okuşma, Okutma, Okutuş, Okuyup, Okuyuş, Oküler, Olacak, Olağan, Olamaz, Olanak, Olanca, Olarak, Olaylı, Olefin, Olgucu, Olivin, Olması, Oltacı, Oluklu, Olumlu, Olunca, Olunma, Oluşan, Oluşma, Oluşuk, Oluşum, Omurga, Omuzlu, Onamak, Onanma, Onarım, Onarma, Onaylı, Onbaşı, Ondüle, Onejit, Onluğu, Onulma, Onuncu, Onurlu, Oosfer, Opalin, Operet, Oracık, Oradan, Orakçı, Oranca, Oranla, Oranlı, Orantı, Ordino, Ordövr, Orducu, Orgazm, Orijin, Orkide, Orospu, Ortada, Ortalı, Ortama, Ortası, Oruçlu, Osmani, Osurma, Osuruk, Otakçı, Otamak, Otarma, Otarsi, Otarşi, Otelci, Otlama, Otoban, Otobos, Otobüs, Otogar, Otokar, Otolit, Otoman, Otomat, Otonom, Otopsi, Otoray, Otoyol, Oturak, Oturan, Oturma, Oturum, Oturuş, Otuzar, Output, Ovalık, Ovasız, Ovogon, Ovolit, Ovulma, Ovumcu, Ovunma, Oylama, Oymacı, Oymağı, Oymalı, Oynama, Oysaki, Oyuklu, Oyulga, Oyulma, Oyuluş, Oyunca, Oyuncu, Oyuntu, Ozalit, Ozanca, Ozansı, Ozonür

Bazı O ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ocumak : ürkmek, çekinmek, korkmak
odalık : ikbal
odunsu : odunumsu
oğuzca : türkmence
oklava : merdane, oklangeç, oklavı
okullu : öğrenci
okumuş : aydın, güzide, mektep medrese görmüş, öğrenimli
olağan : olagelen, tabiî, normal, adi, alelâde, basit, olur şey
olanak : imkân
olması : olacak
olunca : olur olmaz
oluşma : teşekkül, husul, oluş, tekevvün, tezahür
onamak : doğru bulmak, he demek, kabul etmek, muvafakat etmek, rıza göstermek, tasdik etmek, tasvip etmek
operet : eğlenceli
oranla : nispeten, için, nazaran, tahminen
orantı : nisbet, oran, tenasüp, mütenasip, orta
orkide : salepgillerden, salepgiller
ortalı : defterde
ortası : özek

Bazı O ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


okumak :

TDK:
1. -i Bir yazıyı meydana getiren harf ve işaretlere bakıp bunları çözümlemek veya seslendirmek
"Bana umutsuz bir sesle son raporları okudu." - F. R. Atay
2. nsz Yazılmış bir metnin iletmek istediği şeyleri öğrenmek
"Gazete bile okumak istemiyorum." - B. Felek
3. nsz Bir konuyu öğrenmek için okulda, bir öğretmenin yanında veya yazılı şeyler üzerinde çalışmak, öğrenim görmek
"Çabuk dil öğrenmedi, okumak istemedi." - H. E. Adıvar
4. nsz Sesli olarak söylemek
"Salon boşalmaya başladı, biz şiirler okuyup dinliyoruz." - R. H. Karay
5. nsz Bir şeyin anlamını çözmek
"Şifre okumak."
6. Hastalığı iyi edeceğini ileri sürerek okuyup üflemek, üfürükçülük etmek
7. Bazı belirtilerle bir anlamı, gizli bir duyguyu anlamak, kavramak
"Yüzünü benden saklıyor. Niçin? Çehresinde, melalinde aşkının matemini okumayayım diye mi?" - Ö. Seyfettin
8. Değerlendirmek
9. nsz Sövmek, küfretmek
10. Bir yere çağırmak, davet etmek, okuntu göndermek

omurga :
TDK:
1. isim Sırt boyunca uzanarak vücuda destek sağlayan, kemikten, kıkırdaktan veya her ikisinden oluşan, içinde omuriliği barındıran kemik yapı
2. denizcilik Gemi kaburgasının aşağı taraftan bağlı bulunduğu boy ekseni doğrultusunda boydan boya geçen ana yapı ögesi
"Omurgası çürümüş, sintinesi su eden eski bir gemide gibi suları durgun bir limanın rıhtımına bağlanmıştır." - N. Hikmet
3. Bir şeyin varlığı ile ilgili en önemli bölümü, temel, belkemiği, esas

otogar :
TDK:
isim Şehirler arası çalışan motorlu taşıtların yolcularını aldıkları ve indirdikleri yer

O ile başlayan 6 harfli İlçe isimleri

Ortaca (Muğla)

O ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 103: Hep birlikte Allah'ın ipine (İslâm'a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O'nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız.
KEHF - 108: Orada ebedî kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler.
TA HA - 123: Dedi ki: Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan (cennetten) inin! Artık benden size hidayet geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve bedbaht olmaz.

Kelime Bulma Motoru