O ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında O harfi bulunan 7 harfli 182 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Obabaşı, Obartma, Obelisk, Obruklu, Oburluk, Ocaklık, Odabaşı, Oda-y-a, Oduncul, Odunluk, Oflamak, Ofsetçi, Oğlancı, Oğulcuk, Oğullar, Oğulluk, Oğulsuz, Oğunmak, Ohlamak, Okazyon, Okçuluk, Okkalık, Oklamak, Oklayış, Okramak, Oksalat, Oksalik, Oksijen, Oksilit, Oksiyür, Okşamak, Okşanma, Okşantı, Okşatma, Okşayış, Okuldaş, Okumaya, Okuncak, Okunmak, Okutmak, Okutman, Okuyucu, Okyanus, Olanlar, Olasılı, Olasıya, Olaysız, Oldukça, Oldurma, Olgunca, Olijist, Olimpik, Olmadık, Olmamış, Olmasın, Olmayan, Olmazlı, Olmazsa, Olmuyor, Olukçuk, Oluklar, Olumsal, Olumsuz, Olunmak, Olurluk, Oluşmak, Oluşmuş, Omfazit, Omnibüs, Omnivor, Omuzdaş, Omuzluk, Onamama, Onanizm, Onanmak, Onarıcı, Onarımı, Onarmak, Onartma, Onaşmak, Onaysız, Onbirli, Ondalık, Ondurma, Ongunlu, Onlarca, Onmadık, Onmamak, Onmasız, Onulmak, Onulmaz, Onurluk, Onursal, Onursuz, Oparlör, Operacı, Operada, Opsiyon, Optikçi, Optimal, Optimum, Oransız, Ordinat, Ordonat, Orduevi, Ordugah, Ordunun, Ordusuz, Organik, Organze, Orjinal, Orkinos, Ormancı, Ormanda, Ornatım, Ornatma, Orojeni, Or­tada, Ortagüz, Ortakçı, Ortalık, Ortanca, Oruçsuz, Orundaş, Osmanlı, Osmiyum, Osurgan, Osurmak, Otalama, Otantik, Otarmak, Otlakçı, Otlamak, Otlanma, Otlatma, Otograf, Otoklav, Otokrat, Otokton, Otonomi, Otopark, Otorite, Otosist, Otostop, Ototrof, Oturmak, Oturmuş, Oturtma, Otuzluk, Ovdurma, Overlok, Ovulmak, Ovunmak, Ovuşmak, Oyalama, Oyculuk, Oydaşım, Oydurma, Oylamak, Oylanış, Oylanma, Oylaşma, Oylumlu, Oynakça, Oynamak, Oynanca, Oynanış, Oynanma, Oynaşma, Oynatım, Oynatış, Oynatma, Oynayan, Oynayış, Oyulgan, Oyulmak, Oyulmuş, Oyunbaz, Oyuncak, Oyunluk, Ozanlar, Ozanlık

Bazı O ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


obabaşı : çuban
oğunmak : bayılmak, ovunmak
okazyon : fırsat, kelepir
oksijen : rengi, albümin, hemoglobin, müvellidülhumuza, niyobyum
okumaya : mütalaa
olaysız : hâdisesiz, sütliman
oluklar : bakırcı
olumsal : mümkün
oluşmak : bağlamak, başlamak, çıkmak, husul bulmak, ileri gelmek, meydana gelmek, peyda olmak, peydahlanmak, teşekkül etmek, türemek, vuku bulmak, vukua gelmek, vücuda gelmek, vücut bulmak, yapılaşmak
oluşmuş : müteşekkil, olmuş, oluşuk, türemiş
omuzdaş : hempa, ayaktaş
onmadık : bereketsiz
onmasız : şifasız
onurluk : plaket
oparlör : hoparlör
optikçi : gözlükçü
oransız : nispetsiz
ordonat : ordu donatım
orjinal : orijinal, özgün
orkinos : uskumrugillerden, ton balığı
ormancı : kaba, orman koruma memuru, silvikültör

Bazı O ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


okşamak :

TDK:
1. -i Sevgi, şefkat belirtisi olarak elini bir şeyin üzerinde yavaş yavaş gezdirmek veya ona hafifçe vurmak
"Oğlan kızın yanına geldi, saçlarını okşuyor." - H. Taner
2. Hafifçe dokunmak
"Esen rüzgâr siliyor alnımdan kaderimi / Okşuyor saçlarımı, yüzümü, ellerimi" - E. B. Koryürek
3. nsz Hafifçe dövmek
4. Bir kimseyi hoşnut etmek
"Mektuplarında onun onurunu okşayacak, endişelerini hafifletecek cümleleri artırdı." - Ç. Altan
5. Benzemek, andırmak, hatırlatmak
"Bu iki sarı birbirini okşuyor."

okuldaş :
TDK:
isim Okul arkadaşı

oyculuk :
TDK:
isim Oy alabilmek için türlü yollara başvurma işi

O ile başlayan 7 harfli İlçe isimleri

Oğuzlar (Çorum)
Oğuzeli (Gaziantep)

O ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Organik Bozukluk - 21. Yüzyılda Tembellik Hakkı - Yazar: Şenay Aydemir
Mimesis'i Okumaya Başlarken - Yazar: Fatma...
Okumaya Cesaretiniz Var mı? - Yazar: Ali Arpagünü
Şair ve Otorite Şiir ve Yanılsama - Yazar: Hayati Baki

Kelime Bulma Motoru