O ile başlayan UL ile biten kelimeler

Başında O harfi bulunan ve UL ile biten 8 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Ortaokul

7 Harfli Kelimeler

Oduncul

5 Harfli Kelimeler

Olgul, Otçul, Otsul

4 Harfli Kelimeler

Oğul, Okul, Oşul

Bazı O ile başlayan UL ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


oğul :

TDK:
1. isim Erkek evlat
"Bir emrihak vaki olduğu zaman yerimize oğullarımız geçecek." - F. F. Tülbentçi
2. Bazı kelimelerin anlamını pekiştirmek için kullanılan bir söz
"Hinoğluhin."
3. Bir ana arıyla birlikte kovandan ayrılan, yeni yetişmiş arı topluluğu
"Oğul arısı."
4. ünlem Yaşlı kimselerin genç erkeklere söylediği bir seslenme sözü
"Bu su onu da devirir oğul!" - S. F. Abasıyanık

ortaokul :
TDK:
isim Öğrencileri genel eğitim yoluyla bir yandan hayata, bir yandan da liseye hazırlayan, genellikle üç yıllık ortaöğretim okulu
"Ortaokulun üçüncü yılına geçince okuldan ayrıldı." - N. Cumalı

otçul :
TDK:
sıfat, hayvan bilimi Otobur

Kelime Bulma Motoru