O ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda O harfi bulunan 10 harfli 12 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Affettuoso, Allegretto, Aşıramento, Diminuendo, Emprezaryo, Espressivo, Fortepiano, Fortissimo, İntermezzo, Konişmento, Konkordato, Konşimento

Bazı O ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


allegretto :

TDK:
zarf, müzik Allegrodan biraz daha ağır bir biçimde (çalınarak)

aşıramento :
TDK:
isim Çalma, aşırma

espressivo :
TDK:
sıfat, müzik Duygulu, içten

Kelime Bulma Motoru