O ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda O harfi bulunan 10 harfli 12 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Affettuoso, Allegretto, Aşıramento, Diminuendo, Emprezaryo, Espressivo, Fortepiano, Fortissimo, İntermezzo, Konişmento, Konkordato, Konşimento

Bazı O ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


diminuendo :

TDK:
1. isim, müzik Müzik parçasının başında ">" işaretiyle gösterilen nota terimi
2. zarf (diminue ndo) Sesi gittikçe azaltarak (söylemek, çalmak)

emprezaryo :
TDK:
isim Bir sanatçının çalışma programlarını ve anlaşmalarını belli bir yüzde karşılığında düzenleyen kimse

fortepiano :
TDK:
zarf, müzik Önce güçlü daha sonra hafif bir biçimde (çalınmak)

Kelime Bulma Motoru