OY ile başlayan kelimeler

Başında OY harfleri bulunan 105 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Oyunlaştırılmak

13 Harfli Kelimeler

Oyunlaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Oyalandırmak, Oybirliğiyle, Oyulgalanmak, Oyunbozanlık, Oyuncakçılık

11 Harfli Kelimeler

Oyalandırma, Oyulgalamak, Oyulgalanma

10 Harfli Kelimeler

Oylumlamak, Oynaklanma, Oynatılmak, Oyulgalama, Oyulganmak, Oyunbazlık

9 Harfli Kelimeler

Oyalanmak, Oyalayıcı, Oygubaskı, Oylumlama, Oylumluca, Oymacılık, Oymakbaşı, Oynatılma, Oynatımcı, Oynatmaya, Oyulgamak, Oyulganma, Oyumlamak, Oyunbozan, Oyuncakçı, Oyuncaklı, Oyunculuk

8 Harfli Kelimeler

Oyacılık, Oyalamak, Oyalanma, Oyalantı, Oydurmak, Oylamada, Oylanmak, Oylumsuz, Oynaklık, Oynanmak, Oynaşlık, Oynaşmak, Oynatmak, Oyukları, Oyulgama, Oyumlama

7 Harfli Kelimeler

Oyalama, Oyculuk, Oydaşım, Oydurma, Oylamak, Oylanış, Oylanma, Oylaşma, Oylumlu, Oynakça, Oynamak, Oynanca, Oynanış, Oynanma, Oynaşma, Oynatım, Oynatış, Oynatma, Oynayan, Oynayış, Oyulgan, Oyulmak, Oyulmuş, Oyunbaz, Oyuncak, Oyunluk

6 Harfli Kelimeler

Oylama, Oymacı, Oymağı, Oymalı, Oynama, Oysaki, Oyuklu, Oyulga, Oyulma, Oyuluş, Oyunca, Oyuncu, Oyuntu

5 Harfli Kelimeler

Oyacı, Oyalı, Oydaş, Oyluk, Oylum, Oymak, Oynak, Oynar, Oynaş

4 Harfli Kelimeler

Oyma, Oysa, Oyuk, Oyum, Oyun, Oyuş

3 Harfli Kelimeler

Oya

2 Harfli Kelimeler

Oy

Bazı OY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


oya : mekik
oyalama : işgal
oydaşım : konsensus
oylamada : salt çoğunluk
oylaşma : müzakere
oylum : hacim, cirim, mekân, çukur, ölçmek
oylumlama : modelâj
oylumlu : hacimli, büyük, geniş
oymacılık : görsel sanatlar
oymağı : köşker
oymak : aşiret, keskin, ekonomi, din, deşmek, hakketmek, kabile, kazmak, yemek
oynakça : oynak
oynaklanma : eklemlenme
oynar : müteharrik
oynatmak : korkutmak, heyecanlandırmak, debretmek, ırgamak, sarsmak
oynayan : rakkas
oyulgalamak : saplamak, sokmak, oyulgamak
oyulgalanmak : birikmek, sıralanmak
oyulgama : seyrek
oyulgamak : oyulgalamak
oyulgan : ülser
oyun : kumar, temsil, piyes, hile, düzen, desise, entrika, al

Bazı OY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


oyalandırma :

TDK:
isim Oyalandırmak işi

oylama :
TDK:
isim Oy kullanma işi
"Bir oylamada hakkım olan bir oyu bile bile esirgemiş, kırmıştı beni." - N. Cumalı

oylamak :
TDK:
-i Oya koymak veya oya sunmak

OY ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Oyuncak Tamirhanesi - Yazar: Metin Karabaşoğlu
Oyuncak Araba - Yazar: Ferhat Atik
Oyuncak Tamirhanesi - Yazar: İsmail Örgen
Bir Oyuncak Müzesi Hikayesi - Yazar: Gürol Kutlu

Kelime Bulma Motoru