OY ile başlayan kelimeler

Başında OY harfleri bulunan 105 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Oyunlaştırılmak

13 Harfli Kelimeler

Oyunlaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Oyalandırmak, Oybirliğiyle, Oyulgalanmak, Oyunbozanlık, Oyuncakçılık

11 Harfli Kelimeler

Oyalandırma, Oyulgalamak, Oyulgalanma

10 Harfli Kelimeler

Oylumlamak, Oynaklanma, Oynatılmak, Oyulgalama, Oyulganmak, Oyunbazlık

9 Harfli Kelimeler

Oyalanmak, Oyalayıcı, Oygubaskı, Oylumlama, Oylumluca, Oymacılık, Oymakbaşı, Oynatılma, Oynatımcı, Oynatmaya, Oyulgamak, Oyulganma, Oyumlamak, Oyunbozan, Oyuncakçı, Oyuncaklı, Oyunculuk

8 Harfli Kelimeler

Oyacılık, Oyalamak, Oyalanma, Oyalantı, Oydurmak, Oylamada, Oylanmak, Oylumsuz, Oynaklık, Oynanmak, Oynaşlık, Oynaşmak, Oynatmak, Oyukları, Oyulgama, Oyumlama

7 Harfli Kelimeler

Oyalama, Oyculuk, Oydaşım, Oydurma, Oylamak, Oylanış, Oylanma, Oylaşma, Oylumlu, Oynakça, Oynamak, Oynanca, Oynanış, Oynanma, Oynaşma, Oynatım, Oynatış, Oynatma, Oynayan, Oynayış, Oyulgan, Oyulmak, Oyulmuş, Oyunbaz, Oyuncak, Oyunluk

6 Harfli Kelimeler

Oylama, Oymacı, Oymağı, Oymalı, Oynama, Oysaki, Oyuklu, Oyulga, Oyulma, Oyuluş, Oyunca, Oyuncu, Oyuntu

5 Harfli Kelimeler

Oyacı, Oyalı, Oydaş, Oyluk, Oylum, Oymak, Oynak, Oynar, Oynaş

4 Harfli Kelimeler

Oyma, Oysa, Oyuk, Oyum, Oyun, Oyuş

3 Harfli Kelimeler

Oya

2 Harfli Kelimeler

Oy

Bazı OY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


oya : mekik
oyalanmak : aldanmak, eğlenmek, eğleşmek, kalmak, kımkım etmek, meşgul olmak, oynamak, sallanmak, siftinmek, takılıp kalmak, vakit geçirmek, zamanı geçirmek
oydaşım : konsensus
oygubaskı : tifdruk
oylamada : salt çoğunluk
oyluk : uyluk
oylum : hacim, cirim, mekân, çukur, ölçmek
oylumlu : hacimli, büyük, geniş
oylumsuz : hacimsiz
oymağı : köşker
oymak : aşiret, keskin, ekonomi, din, deşmek, hakketmek, kabile, kazmak, yemek
oynar : müteharrik
oysa : hâlbuki, meğerse, oysaki
oyulgama : seyrek
oyulgamak : oyulgalamak
oyulgan : ülser
oyulmuş : oyuk
oyumlamak : tutmak
oyunbozanlık : mızıkçılık
oyunca : skeç
oyuncu : sahne, aktör, aktris

Bazı OY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


oylum :

TDK:
1. sıfat İçi oyulmuş, çukur duruma getirilmiş
2. isim Hacim
3. isim Resimde derinlik, üç boyutluk etkisi, mimarlıkta mekân karşılığı

oynaklık :
TDK:
1. isim Oynak olma durumu
2. Oynakça davranış
"Kadınlarında ne bir oynaklık, erkeklerinde ne bir haşarılık." - R. H. Karay

oyum :
TDK:
isim Oyma işi
"Tünel açmak için bu dağın oyumu iki ay sürdü."

OY ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Arsen Lüpen - Oyuk İğne - Yazar: Maurice Leblanc
Arsen Lüpen - Oyuk İğne'nin Esrarı - Yazar: Maurice Leblanc

Kelime Bulma Motoru