OY ile başlayan kelimeler

Başında OY harfleri bulunan 105 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Oyunlaştırılmak

13 Harfli Kelimeler

Oyunlaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Oyalandırmak, Oybirliğiyle, Oyulgalanmak, Oyunbozanlık, Oyuncakçılık

11 Harfli Kelimeler

Oyalandırma, Oyulgalamak, Oyulgalanma

10 Harfli Kelimeler

Oylumlamak, Oynaklanma, Oynatılmak, Oyulgalama, Oyulganmak, Oyunbazlık

9 Harfli Kelimeler

Oyalanmak, Oyalayıcı, Oygubaskı, Oylumlama, Oylumluca, Oymacılık, Oymakbaşı, Oynatılma, Oynatımcı, Oynatmaya, Oyulgamak, Oyulganma, Oyumlamak, Oyunbozan, Oyuncakçı, Oyuncaklı, Oyunculuk

8 Harfli Kelimeler

Oyacılık, Oyalamak, Oyalanma, Oyalantı, Oydurmak, Oylamada, Oylanmak, Oylumsuz, Oynaklık, Oynanmak, Oynaşlık, Oynaşmak, Oynatmak, Oyukları, Oyulgama, Oyumlama

7 Harfli Kelimeler

Oyalama, Oyculuk, Oydaşım, Oydurma, Oylamak, Oylanış, Oylanma, Oylaşma, Oylumlu, Oynakça, Oynamak, Oynanca, Oynanış, Oynanma, Oynaşma, Oynatım, Oynatış, Oynatma, Oynayan, Oynayış, Oyulgan, Oyulmak, Oyulmuş, Oyunbaz, Oyuncak, Oyunluk

6 Harfli Kelimeler

Oylama, Oymacı, Oymağı, Oymalı, Oynama, Oysaki, Oyuklu, Oyulga, Oyulma, Oyuluş, Oyunca, Oyuncu, Oyuntu

5 Harfli Kelimeler

Oyacı, Oyalı, Oydaş, Oyluk, Oylum, Oymak, Oynak, Oynar, Oynaş

4 Harfli Kelimeler

Oyma, Oysa, Oyuk, Oyum, Oyun, Oyuş

3 Harfli Kelimeler

Oya

2 Harfli Kelimeler

Oy

Bazı OY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


oy : rey, kıt'a, mütalâa
oya : mekik
oyalama : işgal
oyalanma : eğlenme
oyalayıcı : eğlendiren, sözü sohbeti yerinde, yem borusu
oydaş : hemfikir, düşündeş, fikirdeş
oygubaskı : tifdruk
oylamada : salt çoğunluk
oylaşma : müzakere
oyluk : uyluk
oylum : hacim, cirim, mekân, çukur, ölçmek
oylumluca : hacimlice
oymacılık : görsel sanatlar
oynak : kımıldayan, hareketli, hareket, değişken, kararsız, alüfte, aşüfte, dingildek, fıkır fıkır, fingir fingir, kahpecik, oynakça, parmak, yırtıkça
oynakça : oynak
oynamak : eğlenme, kımıldamak, sarsılmak, aldatmak, oyalanmak, dingildemek, kağşamak, karıştırmak, kırınmak, raksetmek
oynaş : aftos, flört

Bazı OY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


oyalanma :

TDK:
isim Oyalanmak işi
"Ellerini ceketinin ceplerine sokarak amaçsız bir şekilde heykelin önünde oyalanmaya başladı." - O. Aysu

oymak :
TDK:
1. isim Aşiret
2. İzcilikte küçük birlik
"Oymak beyi."

oynatmak :
TDK:
1. -i Oynamasını sağlamak
"Bir curcuna havası söyledi ve salondakilerin hepsini oynattı." - P. Safa
2. Kımıldamasına yol açmak
"Elindeki kamçıyı oynatarak güneş altında yanan ovalarda gözlerini gezdirdi." - M. Ş. Esendal
3. nsz Herhangi bir canlıya istenilen hareketleri yaptırmak
"Ayı oynatmak."
4. nsz Bir araç, gereç kullanmak
"Akıllı bir adam mermer üzerinde keser oynatır mı?" - Ö. Seyfettin
5. nsz Aklını yitirmek
"Sizinle iki gün daha çalışsam aklımı oynatabilirim." - F. R. Atay
6. Korkutmak, heyecanlandırmak
"Yüreğimi oynattın."
7. Herhangi bir ödevi yerine getirmeyerek karşı tarafı düzenle oyalamak
"Borçlu alacaklıyı iki aydır oynatıyor."
8. nsz, tiyatro Sahneye koymak
"Bu ramazan geceleri Karagöz oynatacağız." - H. E. Adıvar

OY ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Oyun Ustası - Yazar: James Dashner
Sherlock Holmes - Oyun Başladı - Bütün Hikayeler 2 - Yazar: Sir Arthur Cona...
Ölümcül Oyun - Yazar: Sir Arthur Cona...
Oyum Ben - Yazar: Tamer Karslıoğlu
Son Oyun - Yazar: Ahmet Altan
Oyun Başlasın - Yazar: Arzu Öcal
Kusursuz Oyun - Yazar: Jaci Burton
Oyuncak Tamirhanesi - Yazar: Metin Karabaşoğlu
Kanlı Oyun - Yazar: Hamza Kızılırmak
Son Oyun - Yazar: T. Michael Martin

Kelime Bulma Motoru