P ile başlayan 12 harfli kelimeler

Başında P harfi bulunan 12 harfli 101 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Paçavracılık, Paçavralaşma, Pahalılaşmak, Palamutlamak, Palamutlular, Palavracılık, Paleontoloji, Panayırcılık, Pancarlaşmak, Paralelkenar, Parasempatik, Paraşütçülük, Parazitlenme, Parazitoloji, Parçalanamaz, Parıldayarak, Parlaklaşmak, Parlaklığını, Parmaklıksız, Parsellenmek, Parselletmek, Partenogenez, Partenojenez, Pasifikasyon, Paslandırmak, Paspaslanmak, Paspaslatmak, Patavatsızca, Payandalamak, Payelendirme, Paylaştırmak, Pederşahilik, Pedikürcülük, Pekiştirmeli, Pekleştirmek, Pekmezköpüğü, Pelikansılar, Peltekleşmek, Perçinlenmek, Perçinleşmek, Perdahlanmak, Perdahlanmış, Perdahlatmak, Perhizkarlık, Peripatetizm, Perturbation, Pestenkerani, Pestilleşmek, Peşrevlenmek, Petrokimyacı, Peydahlanmak, Peygamberane, Peygamberlik, Peynirleşmek, Peypamberine, Pırpırlanmak, Pısırıklaşma, Pipiriklenme, Pirelendirme, Piskoposhane, Pişmanlığını, Piyangoculuk, Plastikçilik, Plüviyometre, Pohpohlanmak, Polemikçilik, Polimerleşme, Portakalımsı, Postposition, Poyrazlanmak, Praseodmiyum, Pratikleşmek, Prekambriyen, Presbiteryen, Prevantoryum, Prezantasyon, Prodüktivite, Prodüktörlük, Programcılık, Programlamak, Programlanma, Propagandacı, Propagandist, Propogandacı, Propogandist, Protaktinyum, Protestanlık, Provizyonsuz, Psikanalitik, Psikanalizci, Psikiyatrist, Puanlandırma, Pullaştırmak, Puslandırmak, Putlaştırmak, Putperestlik, Pülverizatör, Pürçeklenmek, Pürtüklenmek, Püsküllenmek, Püskürtülmek

Bazı P ile başlayan 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


paleontoloji : taşıl bilimi
parıldayarak : parıl parıl, yalap yalap
paslandırmak : paslatmak
payandalamak : payanda vurmak
paylaştırmak : bölüştürmek, dağıtmak, parselletmek
pelikansılar : pelikangiller
perçinleşmek : pekişmek, sağlamlaşmak
perdahlanmak : parlatılmak, açkılanmak
perdahlatmak : açkılatmak
perturbation : tedirgi
pestenkerani : saçma, değersiz, önemsiz, uydurma
peygamberlik : yalvaçlık, nübüvvet, risalet
peynirleşmek : kesilmek
peypamberine : mü'min
pohpohlanmak : methedilmek, övmek, koltuklanmak
postposition : artlaç
poyrazlanmak : poyraz
prekambriyen : kambriyen öncesi
prevantoryum : önleyimevi
propagandist : tanıtıcı
propogandist : propogandacı
psikiyatrist : akıl doktoru
putperestlik : fetişizm
pürçeklenmek : püsküllenmek
püsküllenmek : pürçeklenmek

Bazı P ile başlayan 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


propagandacı :

TDK:
isim Propaganda yapan kimse
"Binbir maskeli propagandacıları ile ajanları aynı temi işlemek için her fırsattan yararlanmakta." - T. Buğra

putlaştırmak :
TDK:
-i Bir şeyi olağanüstü görerek gereğinden çok değer vermek, put durumuna getirmek
"Bana işlerin en kolayı nedir diye sorarsanız size bir insanı, bir yazarı putlaştırmaktır derim." - S. Birsel

P ile başlayan 12 harfli İlçe isimleri

Pazar / Rize (Rize)

Kelime Bulma Motoru