P ile biten 8 harfli kelimeler

Sonunda P harfi bulunan 8 harfli 69 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Altıntop, Andoskop, Aydınalp, Azeotrop, Baroskop, Başkatip, Başrahip, Baştabip, Ditiramp, Endoskop, Entertip, Fermejüp, Fotoskop, Gardırop, Giydirip, Gustulüp, Handikap, Hazırlop, İn-group, İsticvap, Jiroskop, Karaturp, Katakomp, Kızılşap, Motopomp, Muhaddep, Muhtesip, Munkalip, Mustarip, Muztarip, Mücerrep, Müktesep, Müntahap, Müntahip, Müntehap, Müntehip, Müntesip, Mürekkep, Mürettep, Mürettip, Mürtekip, Müsebbip, Müteakıp, Müteakip, Müzebzep, Müzehhep, Namağlup, Non-stop, Partisip, Periskop, Prototip, Seloteyp, Sertabip, Stenotip, Şerefyap, Şizokarp, Tagallüp, Takarrüp, Tasallüp, Teleskop, Terekküp, Teressüp, Terettüp, Teseyyüp, Usturlap, Uyguralp, Yalapşap, Yılmayıp, Yüzertop

Bazı P ile biten 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


altıntop : greyfurt, turunçgillerden, greyfrut, uzun, kızmemesi
andoskop : endoskop
azeotrop : eşkaynar
baroskop : havanın
başkâtip : başyazman, başefendi
baştabip : başhekim
entertip : tümdizer, tümdizim
fermejüp : çıtçıt
gardırop : giysilik, gardrop
giydirip : donatmış
gustulüp : pamuk
handikap : engel
hazırlop : sağlanmış, emeksiz, külfetsiz, lop
isticvap : sorgu
jiroskop : düzdöner
muhaddep : dışbükey, konveks
muhtesip : çarşı
munkalip : değişmiş
mustarip : sağlıksız, hasta
muztarip : kederli
mücerrep : denenmiş, sınanmış
müktesep : kazanılmış, edinilmiş
müntahap : seçilmiş, seçme
müntahip : seçmen
müntehap : seçilmiş, seçme
müntehip : seçmen
müntesip : ilgili, kapılanmış
mürekkep : birleşmiş, birleşik, yazıboya, yazısıvı, bileşik
mürettep : dizilmiş

Bazı P ile biten 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


entertip :

TDK:
isim Basımcılıkta harfleri satır olarak dizen ve döken dizgi makinesi

muhtesip :
TDK:
isim İslam şehirlerinde çarşı ve pazar esnafını din kurallarına göre denetleyen görevli, belediye memuru

mürtekip :
TDK:
1. sıfat Para, kazanç karşılığı olarak kötü, uygunsuz işler çeviren (kimse)
2. Yiyici

Kelime Bulma Motoru