PARA ile başlayan kelimeler

Başında PARA harfleri bulunan 92 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Parayıesirgememek

16 Harfli Kelimeler

Parakazanmalıdır, Paralelleştirmek

15 Harfli Kelimeler

Paralelleştirme

14 Harfli Kelimeler

Parametrelemek, Paratüberküloz

13 Harfli Kelimeler

Paramanyetizm, Parametreleme, Parazitlenmek

12 Harfli Kelimeler

Paralelkenar, Parasempatik, Paraşütçülük, Parazitlenme, Parazitoloji

11 Harfli Kelimeler

Parafelemek, Parametreli

10 Harfli Kelimeler

Parabellum, Paraboloit, Paradoksal, Parafeleme, Parafinsiz, Paraflamak, Paraguaylı, Paraketeci, Paralanmak, Paralatmak, Paralayıcı, Paralelizm, Paralellik, Paralojizm, Parametrik, Paramparça, Parasızlık, Parazitlik, Parazitsiz

9 Harfli Kelimeler

Parabolik, Paradigma, Parafinli, Paraflama, Paralamak, Paralanma, Paralatma, Paralitik, Paralojik, Parametre, Parankima, Paranoyak, Parasının, Parasoley, Paraşütçü, Paraşütlü, Paratoner, Parazitli

8 Harfli Kelimeler

Paradoks, Parafazi, Paragraf, Paraguay, Paraketa, Parakete, Paralama, Paralıca, Paralizi, Paranoya, Parantez, Parasına, Parasını, Paravana

7 Harfli Kelimeler

Parabol, Paraçol, Parafin, Paragat, Paragöz, Parajin, Paralar, Paralel, Paralık, Parapet, Parasal, Parasız, Paraşol, Paraşüt, Paravan, Parazit

6 Harfli Kelimeler

Paraca, Paradi, Parafe, Paraka, Paralı, Parası, Paraya

5 Harfli Kelimeler

Paraf

4 Harfli Kelimeler

Para

Bazı PARA ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


paradigma : dizi
paradoks : çatışkı, yanıltmaç, aykırıkanı
paraf : parafe
parafe : paraf
parafeleme : paraflama
parafin : katran, petrol, katı, beyaz, alkan
paragöz : para canlısı
paraketa : parakete
parakete : paraketa, paragat, barigat
paralanmak : didinmek
paralar : nukut
paralelizm : koşutçuluk
paralı : yüklü
paralitik : inmeli
paralizi : felç
paramanyetizm : dizilmıknatıslık
parametre : değişken, değiştirgen, evrendeğer, geometride
paramparça : doğram doğram, hurdahaş
parankima : özekdoku, özek doku
paranoya : yansıtımca, kuşku, güvensizlik
parantez : ayraç, mutariza, mûteriza, yay ayraç
parasal : nakdî, mali, akçasal
parası : bay, varsıl, zengin
parasının : elinde avcunda nesi varsa
parasız : bedava, yoksul, bedavadan, beş parasız

Bazı PARA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


parafelemek :

TDK:
-i Paraflamak
"Her üç ayda bir kocaman bir kâğıt yığını teşkil eden sarf evrakını imzalamakla, parafelemekle harcamışımdır." - Y. K. Karaosmanoğlu

paralellik :
TDK:
1. isim Paralel olma durumu
2. matematik Koşutluk
3. Benzerlik, yakınlık

paralıca :
TDK:
sıfat Zengin
"O, bizim arkadaşı oraya dilber Çingene kızları ile gönlünü eğlendirmeye gelmiş, paralıca bir delikanlı sanıyordu." - O. C. Kaygılı

PARA ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 199: Ehl-i kitaptan öyleleri var ki, Allah'a, hem size indirilene, hem de kendilerine indirilene tam bir samimiyetle ve Allah'a boyun eğerek iman ederler. Allah'ın âyetlerini az bir paraya satmazlar. İşte onlar için Rableri katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk olandır.

Kelime Bulma Motoru