R ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 7 harfli 125 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Rabbani, Rabbena, Racilen, Radansa, Radarcı, Radikal, Radiyen, Radyocu, Radyoda, Rafadan, Rafinaj, Rafting, Ragabat, Rağmına, Rahatça, Rahmani, Rakamlı, Rakkase, Rallici, Ramazan, Rampacı, Rampalı, Randevu, Rantabl, Rantiye, Raporcu, Raporlu, Rapsodi, Raptiye, Rasafet, Rasatçı, Rasgele, Raspacı, Raşitik, Ratanya, Razgrad, Razılık, Reaktif, Reaktör, Realist, Realite, Realizm, Reçelci, Reddiye, Redifli, Refahlı, Refakat, Refetme, Refkeks, Refleks, Reftiye, Rehavet, Reislik, Rejisör, Rekabet, Rekaket, Rekolte, Relatif, Remende, Remilci, Rencber, Rencide, Rençber, Rençper, Rendeli, Rendide, Rengini, Renkler, Renkser, Renksiz, Renktaş, Reprint, Resesif, Resimci, Resimde, Resimli, Resimsi, Resital, Restore, Retorik, Revzene, Reyhani, Reyting, Rezalet, Rezanet, Rezerve, Rezilce, Rhenyum, Rimelli, Rindane, Rintlik, Risalet, Risling, Ritimli, Ritmsiz, Rivayet, Riyaset, Riyasız, Riyazet, Riyolit, Robotik, Rodeocu, Romanca, Romancı, Romansı, Romanya, Rondela, Rotatif, Rölanti, Röntgen, Rötarlı, Rötuşçu, Rötuşlu, Ruhiyat, Rujlama, Rumence, Rumuzlu, Rutubet, Ruzname, Ruzuşeb, Rüfekaa, Rüsumat, Rüştiye, Rütbeli, Rüveyde

Bazı R ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


rabbena : tanrı, tanrım, tanrımız
racilen : bilgisiz
rafinaj : arıtım
rasafet : dayanıklılık, sağlamlık
realist : gerçekçi
realizm : gerçekçilik
redifli : müreddef
refahlı : müreffeh, rahat, huzurlu
refakat : arkadaşlık, eşlik
rehavet : ağırlık, tembellik, gevşeklik
rejisör : yönetmen, metin, yorum, dekor
rekâket : kekemelik, pepemelik
relatif : bağıntılı, görece, ilgilik
rençper : işçi, tarla, bağ, bahçe, ırgat, çiftçi
rendide : ufaltılmış, düzeltilmiş
renkler : elvan
renkser : kromatik
renksiz : soluk, akrilik, asetilen, benzin, boyasız, etilen, hava, hidroklorik asit, jelâtin, karbondioksit, karbonmonoksit, kloroform, kripton

Bazı R ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


rakkase :

TDK:
isim Raksı meslek edinmiş kadın
"Gezegenlerin hareketleri nasıl kati bir nizam içinde cereyan ederse rakkaselerinki de öyledir." - M. Kaplan

raporcu :
TDK:
isim Bir işi, bir konuyu inceleyerek onunla ilgili rapor vermekle görevli kimse

realite :
TDK:
isim Gerçeklik
"Bir meseleyle karşılaştı mı realiteleri göremez." - O. S. Orhon

R ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Radyoda Bir Gün - Yazar: Nezih Uzel

Kelime Bulma Motoru