R ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 7 harfli 125 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Rabbani, Rabbena, Racilen, Radansa, Radarcı, Radikal, Radiyen, Radyocu, Radyoda, Rafadan, Rafinaj, Rafting, Ragabat, Rağmına, Rahatça, Rahmani, Rakamlı, Rakkase, Rallici, Ramazan, Rampacı, Rampalı, Randevu, Rantabl, Rantiye, Raporcu, Raporlu, Rapsodi, Raptiye, Rasafet, Rasatçı, Rasgele, Raspacı, Raşitik, Ratanya, Razgrad, Razılık, Reaktif, Reaktör, Realist, Realite, Realizm, Reçelci, Reddiye, Redifli, Refahlı, Refakat, Refetme, Refkeks, Refleks, Reftiye, Rehavet, Reislik, Rejisör, Rekabet, Rekaket, Rekolte, Relatif, Remende, Remilci, Rencber, Rencide, Rençber, Rençper, Rendeli, Rendide, Rengini, Renkler, Renkser, Renksiz, Renktaş, Reprint, Resesif, Resimci, Resimde, Resimli, Resimsi, Resital, Restore, Retorik, Revzene, Reyhani, Reyting, Rezalet, Rezanet, Rezerve, Rezilce, Rhenyum, Rimelli, Rindane, Rintlik, Risalet, Risling, Ritimli, Ritmsiz, Rivayet, Riyaset, Riyasız, Riyazet, Riyolit, Robotik, Rodeocu, Romanca, Romancı, Romansı, Romanya, Rondela, Rotatif, Rölanti, Röntgen, Rötarlı, Rötuşçu, Rötuşlu, Ruhiyat, Rujlama, Rumence, Rumuzlu, Rutubet, Ruzname, Ruzuşeb, Rüfekaa, Rüsumat, Rüştiye, Rütbeli, Rüveyde

Bazı R ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


rabbena : tanrı, tanrım, tanrımız
racilen : bilgisiz
radyoda : sesçi, sunucu
rafadan : alakok
ragabat : rağbetler, istekler
ramazan : ırmızan
randevu : termin
rantiye : getirimci
raporlu : kaçık
raptiye : düz, pünez
rasgele : düşgele, önüne gelen
razgrad : deliorman
reaktör : tepkir
realizm : gerçekçilik
redifli : müreddef
refkeks : tepke
refleks : tepke, yansı
rehavet : ağırlık, tembellik, gevşeklik
rencber : ırgat
rengini : demli, solgun
renkler : elvan
renkser : kromatik
reprint : eşbaskı
resimci : fotoğrafçı, nakkaş
reyting : değerlendirme, takdir, rating
rhenyum : re
rindane : rintçe
ritimli : dizemli, ritmik
romanca : çingene dili
romanya : balkanlar, macaristan
rötarlı : gecikmeli, tehirli
rötuşlu : düzeltilmiş
ruhiyat : psikoloji, ruh bilimi

Bazı R ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ratanya :

TDK:
isim, bitki bilimi Karabuğdaygillerden, 20-40 santimetre yüksekliğinde, basit yapraklı, kökü sürgün kesici olarak kullanılan ağaççık (Krameria triandra)

reçelci :
TDK:
isim Reçel yapan veya satan kimse

renksiz :
TDK:
1. sıfat Rengi olmayan
"Islak topraklardan renksiz dumanlarla beraber keskin bir toprak kokusu yükseliyor." - H. E. Adıvar
2. Solgun görünen, soluk
3. Davranış ve düşünce yönünden belli bir niteliği olmayan
"Geriye kalan üç dört yolcuya gelince bunlar lalettayin ve renksiz insanlardı." - F. F. Tülbentçi

R ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Çarşamba Köprüsü'nde Rapsodi - Yazar: Cemil Biçer
Kırık Rapsodi - Yazar: Neslihan Stamboli

Kelime Bulma Motoru