R ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 7 harfli 125 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Rabbani, Rabbena, Racilen, Radansa, Radarcı, Radikal, Radiyen, Radyocu, Radyoda, Rafadan, Rafinaj, Rafting, Ragabat, Rağmına, Rahatça, Rahmani, Rakamlı, Rakkase, Rallici, Ramazan, Rampacı, Rampalı, Randevu, Rantabl, Rantiye, Raporcu, Raporlu, Rapsodi, Raptiye, Rasafet, Rasatçı, Rasgele, Raspacı, Raşitik, Ratanya, Razgrad, Razılık, Reaktif, Reaktör, Realist, Realite, Realizm, Reçelci, Reddiye, Redifli, Refahlı, Refakat, Refetme, Refkeks, Refleks, Reftiye, Rehavet, Reislik, Rejisör, Rekabet, Rekaket, Rekolte, Relatif, Remende, Remilci, Rencber, Rencide, Rençber, Rençper, Rendeli, Rendide, Rengini, Renkler, Renkser, Renksiz, Renktaş, Reprint, Resesif, Resimci, Resimde, Resimli, Resimsi, Resital, Restore, Retorik, Revzene, Reyhani, Reyting, Rezalet, Rezanet, Rezerve, Rezilce, Rhenyum, Rimelli, Rindane, Rintlik, Risalet, Risling, Ritimli, Ritmsiz, Rivayet, Riyaset, Riyasız, Riyazet, Riyolit, Robotik, Rodeocu, Romanca, Romancı, Romansı, Romanya, Rondela, Rotatif, Rölanti, Röntgen, Rötarlı, Rötuşçu, Rötuşlu, Ruhiyat, Rujlama, Rumence, Rumuzlu, Rutubet, Ruzname, Ruzuşeb, Rüfekaa, Rüsumat, Rüştiye, Rütbeli, Rüveyde

Bazı R ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


rabbena : tanrı, tanrım, tanrımız
radiyen : beğenilerek
rafinaj : arıtım
rahmanî : tanrısal
ramazan : ırmızan
randevu : termin
rantabl : verimli, gelirli, getirimli
rantiye : getirimci
rapsodi : içinde, ıçinde
raptiye : düz, pünez
rasgele : düşgele, önüne gelen
razgrad : deliorman
reaktör : tepkir
realist : gerçekçi
realizm : gerçekçilik
reddiye : çürütüm
refakat : arkadaşlık, eşlik
reislik : başkanlık
rejisör : yönetmen, metin, yorum, dekor
rekabet : yarışma, yarış, rakiplik
remende : ürkek, ürkücü
rençber : çiftçi, ırgat
renkler : elvan
renkser : kromatik
resesif : çekinik
retorik : belâgat
reyting : değerlendirme, takdir, rating
rezalet : alçaklık, ayıp, kepazelik, maskaralık, rezillik
ritmsiz : dizemsiz

Bazı R ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


realizm :

TDK:
isim Gerçekçilik

rezilce :
TDK:
1. sıfat Aşağılık, alçak bir nitelikte olan
2. zarf (rezi lce) Rezil bir biçimde, rezilcesine

riyolit :
TDK:
isim, jeoloji Granitle aynı kimyasal yapıda, içinde mikrolitler olan kayaç, liparit

R ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Çarşamba Köprüsü'nde Rapsodi - Yazar: Cemil Biçer
Kırık Rapsodi - Yazar: Neslihan Stamboli

R ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 69: Bu defa: Bizim için Rabbine dua et, bize onun rengini açıklasın, dediler. «O diyor ki: Sarı renkli, parlak tüylü, bakanların içini açan bir inektir» dedi.

Kelime Bulma Motoru