R ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 9 harfli 102 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Rabıtasız, Radyasyon, Radyofoni, Radyofoto, Radyogram, Radyolink, Radyoloji, Rafızilik, Rafinatör, Rağbetler, Rağbetsiz, Rahatlama, Rahibelik, Rahmetlik, Rakamlama, Rakıcılık, Raksetmek, Ramazanda, Rampalama, Randevucu, Rantçılık, Rantiyeci, Raporlama, Raptetmek, Rasathane, Raspalama, Rastgeliş, Rastlamak, Rastlanma, Rastlantı, Rastlaşma, Rastlayan, Rastlayış, Raşelenme, Razıolmak, Reaksiyon, Reasürans, Recmetmek, Reçetesiz, Reddetmek, Refakatçi, Reflektör, Reformist, Regresyon, Rehberlik, Rehbersiz, Rekabetçi, Rekortmen, Rektörlük, Rekzetmek, Remayözcü, Rendeleme, Renklemek, Renklenme, Renklerde, Renklilik, Renkölçer, Renksemez, Renkveren, Repertuar, Repoculuk, Represant, Resimleme, Resimlere, Resmetmek, Ressamlık, Restleşme, Rezelemek, Rezervuar, Rezistans, Rezonatör, Riayetkar, Riayetsiz, Rimelleme, Riyakarca, Riyaziyat, Rodezyalı, Roketatar, Romanımsı, Romantizm, Romanyalı, Romatizma, Rotatifçi, Röntgenci, Rötuşlama, Ruhanidir, Ruhaniyet, Ruhbanlık, Ruhçözümü, Ruhiyatçı, Ruhölçümü, Ruhsatiye, Ruhsatsız, Ruhsuzluk, Rujlanmak, Rumlaşmak, Ruslaşmak, Ruthenyum, Rutubetli, Rüsvaylik, Rüzgarlık, Rüzgarsız

Bazı R ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


radyasyon : ışınım
radyoloji : ışık, ışın bilimi
rahmetlik : rahmetli, ıramatlık
raksetmek : oynamak, kırınmak
rantçılık : rantiyecilik
rantiyeci : rantçı
rastlamak : düşgelmek, karşılaşmak, çatmak, denk gelmek, düşmek, eline düşmek, eline geçmek, isabet etmek, rast gelmek, tesadüf etmek
rastlantı : bilgiye, isteğe, tesadüf, düşgelim, raslantı
rastlayan : müsadif
reddetmek : tepmek, tanımamak, yalanlamak, çürütmek, geri çevirmek, kusmak, protesto etmek, reddeylemek
rekabetçi : yarışçı, kompetitif
renklemek : boyamak
renkölçer : kolorimetre
renkveren : kromofor
represant : temsilci
resimleme : illüstrasyon
resmetmek : işlemek, nakşetmek, çizmek
rezonatör : çınlaç
riayetkâr : uyan
riayetsiz : saygısız, kaba
roketatar : bazuka
romanımsı : romansı
röntgenci : dikizci

Bazı R ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


rantçılık :

TDK:
isim Getirimcilik

raspalama :
TDK:
isim Raspalamak işi

ruhaniyet :
TDK:
1. isim Ruhtan ibaret olma durumu
2. din b. (***) Ölmüş kutsal bir kimsenin, bir inanışa göre sürüp gitmekte bulunan manevi gücü
"Evliyaların ruhaniyetine sığınmak."

R ile başlayan 9 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Seks,Çikolata ve Ruhaniyet - Yazar: Işık Menderes

Kelime Bulma Motoru