R ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 9 harfli 102 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Rabıtasız, Radyasyon, Radyofoni, Radyofoto, Radyogram, Radyolink, Radyoloji, Rafızilik, Rafinatör, Rağbetler, Rağbetsiz, Rahatlama, Rahibelik, Rahmetlik, Rakamlama, Rakıcılık, Raksetmek, Ramazanda, Rampalama, Randevucu, Rantçılık, Rantiyeci, Raporlama, Raptetmek, Rasathane, Raspalama, Rastgeliş, Rastlamak, Rastlanma, Rastlantı, Rastlaşma, Rastlayan, Rastlayış, Raşelenme, Razıolmak, Reaksiyon, Reasürans, Recmetmek, Reçetesiz, Reddetmek, Refakatçi, Reflektör, Reformist, Regresyon, Rehberlik, Rehbersiz, Rekabetçi, Rekortmen, Rektörlük, Rekzetmek, Remayözcü, Rendeleme, Renklemek, Renklenme, Renklerde, Renklilik, Renkölçer, Renksemez, Renkveren, Repertuar, Repoculuk, Represant, Resimleme, Resimlere, Resmetmek, Ressamlık, Restleşme, Rezelemek, Rezervuar, Rezistans, Rezonatör, Riayetkar, Riayetsiz, Rimelleme, Riyakarca, Riyaziyat, Rodezyalı, Roketatar, Romanımsı, Romantizm, Romanyalı, Romatizma, Rotatifçi, Röntgenci, Rötuşlama, Ruhanidir, Ruhaniyet, Ruhbanlık, Ruhçözümü, Ruhiyatçı, Ruhölçümü, Ruhsatiye, Ruhsatsız, Ruhsuzluk, Rujlanmak, Rumlaşmak, Ruslaşmak, Ruthenyum, Rutubetli, Rüsvaylik, Rüzgarlık, Rüzgarsız

Bazı R ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


rabıtasız : düzensiz, tutarsız
rahmetlik : rahmetli, ıramatlık
ramazanda : mukabele okumak
rantçılık : rantiyecilik
raptetmek : tutturmak, iliştirmek
rastlamak : düşgelmek, karşılaşmak, çatmak, denk gelmek, düşmek, eline düşmek, eline geçmek, isabet etmek, rast gelmek, tesadüf etmek
rastlayan : müsadif
reaksiyon : tepki, aksülâmel, tepkime
reddetmek : tepmek, tanımamak, yalanlamak, çürütmek, geri çevirmek, kusmak, protesto etmek, reddeylemek
reflektör : yansıtıcı, yansıtaç
rehberlik : kılavuzluk
rekzetmek : dikmek, saplamak, kurmak
renklemek : boyamak
renkölçer : kolorimetre
represant : temsilci
resimleme : illüstrasyon
resmetmek : işlemek, nakşetmek, çizmek
rezistans : direnç
rezonatör : çınlaç
riayetkâr : uyan
riyakârca : riyakârane
romantizm : duygu
röntgenci : dikizci
ruhanidir : baksı

Bazı R ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


rampalama :

TDK:
isim Rampalamak işi

reddetmek :
TDK:
1. nsz Verilen veya yapılması istenen bir şeyi kabul etmemek, geri çevirmek
"Kendisine evlenme teklif ettim, reddetti." - S. F. Abasıyanık
2. -den Aileden olan birini aileden bir kişi olarak saymamak, tanımamak
"Evlatlıktan reddettim, evime koymayacağım." - H. E. Adıvar
3. Yalanlamak, çürütmek
"Büyük bir nefretle bu adi yalanı reddederim." - A. H. Çelebi

rendeleme :
TDK:
isim Rendelemek işi

R ile başlayan 9 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Rüzgarsız Fırtınalar - Yazar: Talip Özcengiz

Kelime Bulma Motoru