R ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda R harfi bulunan 11 harfli 133 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Açıklamalar, Akıntıölçer, Akseleratör, Alacasansar, Amfibyumlar, Apartmanlar, Avantüriyer, Balıkçıllar, Basınçölçer, Başkarakter, Başmubassır, Başmuharrir, Belediyeler, Biçerbağlar, Bilgisizler, Biyopolimer, Böcekçiller, Bulunabilir, Buyurucular, Çaprazölçer, Çekincikler, Çeviriciler, Çıkartmalar, Dalavereler, Değirmendir, Değişebilir, Demodülatör, Depremçizer, Depremyazar, Disk-player, Distribütör, Distrübütör, Döner-basar, Düzeltmeler, Düzenbazdır, Eklemsizler, Eksiklikler, Eksiltmeler, Etenesizler, Faaliyetler, Failimuhtar, Fazlalıklar, Fevkalbeşer, Fiilimsiler, Gayrimüsmir, Hasbelkader, Hastalıklar, Haşlamlılar, Hayalifener, Hayırperver, Hidrokarbür, Homonükleer, Hortikültör, Içindekiler, Işınımölçer, İçindekiler, İstralyalar, İyilikbilir, İyiliksever, Kanatsızlar, Karinalılar, Kartonpiyer, Katmanyazar, Kelamıkibar, Kendiüretir, Kılıksızdır, Kısaltmalar, Kışkırtılar, Kıvılcımlar, Kimsecikler, Kirpikliler, Kondansatör, Konservatör, Konvertisör, Koordinatör, Kovculuklar, Kuvvetölçer, Kuyruklular, Labaratuvar, Madreporlar, Mahzenmezar, Manipülatör, Memleketler, Milletsever, Mücevherler, Müctehidler, Münebbihler, Müsamahakar, Müzakereler, Nısfınnehar, Noktainazar, Nomonklatür, Organizatör, Otomobiller, Ölçülebilir, Perestişkar, Reaksiyoner, Rebiyülahır, Reisicumhur, Restoranlar, Rüzgarölçer, Santrifüjör, Saptırmalar, Seçilmenler, Sefirikebir, Sermuharrir, Sıklıkölçer, Silvikültör, Sinemasever, Sitteisevir, Söylenceler, Sunulabilir, Sümbülteber, Şaşırmışlar, Şikemperver, Şimşeksavar, Tahtelbahir, Taşınabilir, Taşınmazlar, Tırmananlar, Toplardamar, Toplumölçer, Toynaklılar, Uygulamalar, Üstsubaylar, Üstünlükler, Varsayımlar, Vatanperver, Yağmurölçer, Yakınlıklar, Yardakçılar, Yardımsever, Yenilebilir

Bazı R ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


açıklamalar : izahat, meşruhat
akseleratör : ivdirici
belediyeler : kooperatif
çekincikler : temel tanecik
dalavereler : hadai'
değirmendir : devlet oğul, mal tahıl, mülk değirmen
demodülatör : kipçözer
depremyazar : süresini, sismograf, depremçizer
disk-player : tekerçalar
distribütör : dağıtıcı
distrübütör : dağıtıcı, dağıtımcı, toptancı
düzenbazdır : kalp kazanır, kaltaban gönenir
eksiklikler : nekais
faaliyetler : ameliyat
hastalıklar : emraz
hortikültör : bahçıvan
iyilikbilir : değerbilir, kadirşinas
iyiliksever : hayırsever, iyilikçi, bir ağacın gölgesinde bir sürü yatar, hayır sahibi, hayırperver, lütufkâr, melekler gibi, mürüvvetli
katmanyazar : kromatograf
kelâmıkibar : özdeyiş, öz deyiş
kendiüretir : otoprodüktör
kılıksızdır : bekarlık maskaralık
kondansatör : yoğunlaç, yoğunlaştırıcı, meksefe
konservatör : tutucu, muhafazakâr
konvertisör : değiştirgeç, çevireç
kuvvetölçer : dinamometre
manipülâtör : maniple
müctehidler : müctehidîn
münebbihler : munebbihat
organizatör : düzenleyici
rebiyülâhır : küçük mevlit ayı
rüzgârölçer : yelölçer

Bazı R ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


depremyazar :

TDK:
isim Depremlerin yerini, süresini, şiddetini tespit eden çok duyarlı cihaz, sismograf

koordinatör :
TDK:
isim Eş güdümcü

toplardamar :
TDK:
isim, anatomi Kirli kanın vücudun her yanından kalbe gitmesini sağlayan damar, vena, verit

R ile biten 11 harfli İlçe isimleri

Sultanhisar (Aydın)
Atkaracalar (Çankırı)
Seferihisar (İzmir)
Çavdarhisar (Kütahya)
Ceylanpınar (Şanlıurfa)
Sarıveliler (Karaman)

Kelime Bulma Motoru