SAK ile başlayan kelimeler

Başında SAK harfleri bulunan 129 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Sakızlaştırmak, Sakinleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Sakızlaştırma, Sakinleştiren, Sakinleştirme, Saklamaksızın, Saksofonculuk

12 Harfli Kelimeler

Sakarozölçer, Sakatatçılık, Saklanılması

11 Harfli Kelimeler

Sakallanmak, Sakarimetre, Sakarimetri, Sakarlaşmak, Sakarometre, Sakatlanmak, Sakınganlık, Sakınmazlık, Sakızlaşmak, Sakinleşmek, Saklancalık, Saklanılmak, Saklanılmış, Saksıgüzeli

10 Harfli Kelimeler

Sakallanma, Sakandırık, Sakarlaşma, Sakatlamak, Sakatlanır, Sakatlanış, Sakatlanma, Sakıncasız, Sakınmadan, Sakınmasız, Sakıntısız, Sakırdamak, Sakızlaşma, Sakinlemek, Sakinleşme, Saklamadan, Saklanılma, Saklanması, Saklayarak, Saksofoncu

9 Harfli Kelimeler

Sakametli, Sakatatçı, Sakatlama, Sakıncalı, Sakınımlı, Sakınınız, Sakınmayı, Sakıntılı, Sakırdama, Sakinleme, Saklambaç, Saklamlık, Saklanbaç, Saklanmak, Saklanmış, Saklatmak

8 Harfli Kelimeler

Sakalsız, Sakarlık, Sakatlık, Sakıngan, Sakınmak, Sakınmaz, Sakinler, Sakinlik, Saklamak, Saklamcı, Saklanan, Saklanış, Saklanma, Saklantı, Saklatma, Saklayan, Saklayış, Saksafon, Saksağan, Saksılık, Saksofon, Saksonya, Sakuleta

7 Harfli Kelimeler

Sakalık, Sakalın, Sakallı, Sakamet, Sakarca, Sakarin, Sakaroz, Sakarya, Sakatat, Sakatçı, Sakınca, Sakınım, Sakınış, Sakınma, Sakıntı, Sakırga, Sakırtı, Sakısgı, Sakızlı, Sakince, Saklama

6 Harfli Kelimeler

Sakağı, Sakalı, Saklam, Saklık, Sakrum, Sakson

5 Harfli Kelimeler

Sakaf, Sakak, Sakal, Sakar, Sakat, Sakın, Sakıt, Sakız, Sakil, Sakim, Sakin, Sakit, Saklı, Saksı

4 Harfli Kelimeler

Saka, Saki, Sako, Saku

3 Harfli Kelimeler

Sak

Bazı SAK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


sak : uyanık, müteyakkız, sap
sakal : lihye
sakallı : tıraşsız, trikacı
sakalsız : tıraşsız, matruşluk
sakametli : kötü, bozuk
sakar : çört
sakarometre : sakarozölçer
sakarya : özel ad
sakatatçı : ciğerci, sakatçı
sakatlık : malûliyet, kaza, terslik, yanlış, kusur, hata, malullük, özür
sakınca : çekinilmesi, mahzur, beis görmemek, çekinge
sakıncasız : mahzursuz, emin
sakıngan : ihtiyatlı, ihtiyatkâr
sakınım : ihtiyat, tedbir, dizgelerde, devinirlik, sakıntı, konservasyon, temkin
sakınımlı : ihtiyatlı, tedbirli
sakınmayı : sakıncalı
sakınmaz : bîperva, pervasız
sakınmazlık : pervasızlık
sakırga : kene
sakısgı : saksı
sakız : çiklet
saki : kadeh
sakin : durgun, kımıldamayan

Bazı SAK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


sakarca :

TDK:
zarf Sakar gibi, sakara benzer bir biçimde

sakarimetre :
TDK:
isim, kimya Bir sıvıda çözelti durumunda bulunan şeker miktarını belirlemeye yarayan alet

saklanmak :
TDK:
1. nsz Kendini saklamak, gizlenmek
"O âdeta kaçıp saklanacak bir yer arıyormuş gibi sıkıntıdaydı." - Y. K. Karaosmanoğlu
2. -den Saklama işi yapılmak
"Şarap mahzende saklanır, aşkın kalbimde yıllanıyor." - Şarkı
3. Niteliğini yitirmemesi için korumak
"Kadife gibi ince ve yumuşak olan bu arakiyeler de çok iyi saklanmıştır." - A. H. Çelebi

SAK ile başlayan İlçe isimleri

Sakarya Merkez (Sakarya)

SAK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Saklı Çocuk - Yazar: Camilla Lackberg
Saklı Kalan - Yazar: Ahmet Telli
Bir Sır Saklı İçimde - Yazar: Julie Berry
Saklı Bahçeler Haritası - Yazar: Nermin Yıldırım
Adın Bende Saklı - Yazar: Victoria Alexander
Kehribar Gözlü Tavşan - Saklı Miras - Yazar: Edmund De Waal
S'onsuz'un İçinde Saklı - Yazar: Emre Korkmaz
Öpüşünde Saklı - Yazar: Julia Quinn
Aşk Adımda Saklı - Yazar: Seray Yalnız Kuru

SAK ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MAİDE - 2: Ey iman edenler! Allah'ın (koyduğu, dinî) işaretlerine, haram aya, (Allah'a hediye edilmiş) kurbana, (ondaki) gerdanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını arayarak Beyt-i Haram'a yönelmiş kimselere (tecavüz ve) saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi önledikleri için bir topluma karşı beslediğiniz kin sizi tecavüze sevketmesin! İyilik ve (Allah'ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun; çünkü Allah'ın cezası çetindir.

Kelime Bulma Motoru