SAK ile başlayan kelimeler

Başında SAK harfleri bulunan 129 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Sakızlaştırmak, Sakinleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Sakızlaştırma, Sakinleştiren, Sakinleştirme, Saklamaksızın, Saksofonculuk

12 Harfli Kelimeler

Sakarozölçer, Sakatatçılık, Saklanılması

11 Harfli Kelimeler

Sakallanmak, Sakarimetre, Sakarimetri, Sakarlaşmak, Sakarometre, Sakatlanmak, Sakınganlık, Sakınmazlık, Sakızlaşmak, Sakinleşmek, Saklancalık, Saklanılmak, Saklanılmış, Saksıgüzeli

10 Harfli Kelimeler

Sakallanma, Sakandırık, Sakarlaşma, Sakatlamak, Sakatlanır, Sakatlanış, Sakatlanma, Sakıncasız, Sakınmadan, Sakınmasız, Sakıntısız, Sakırdamak, Sakızlaşma, Sakinlemek, Sakinleşme, Saklamadan, Saklanılma, Saklanması, Saklayarak, Saksofoncu

9 Harfli Kelimeler

Sakametli, Sakatatçı, Sakatlama, Sakıncalı, Sakınımlı, Sakınınız, Sakınmayı, Sakıntılı, Sakırdama, Sakinleme, Saklambaç, Saklamlık, Saklanbaç, Saklanmak, Saklanmış, Saklatmak

8 Harfli Kelimeler

Sakalsız, Sakarlık, Sakatlık, Sakıngan, Sakınmak, Sakınmaz, Sakinler, Sakinlik, Saklamak, Saklamcı, Saklanan, Saklanış, Saklanma, Saklantı, Saklatma, Saklayan, Saklayış, Saksafon, Saksağan, Saksılık, Saksofon, Saksonya, Sakuleta

7 Harfli Kelimeler

Sakalık, Sakalın, Sakallı, Sakamet, Sakarca, Sakarin, Sakaroz, Sakarya, Sakatat, Sakatçı, Sakınca, Sakınım, Sakınış, Sakınma, Sakıntı, Sakırga, Sakırtı, Sakısgı, Sakızlı, Sakince, Saklama

6 Harfli Kelimeler

Sakağı, Sakalı, Saklam, Saklık, Sakrum, Sakson

5 Harfli Kelimeler

Sakaf, Sakak, Sakal, Sakar, Sakat, Sakın, Sakıt, Sakız, Sakil, Sakim, Sakin, Sakit, Saklı, Saksı

4 Harfli Kelimeler

Saka, Saki, Sako, Saku

3 Harfli Kelimeler

Sak

Bazı SAK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


sakaf : çatı, dam
sakağı : ruam
sakalın : bam teli, bamteli, tarak
sakallı : tıraşsız, trikacı
sakalsız : tıraşsız, matruşluk
sakamet : bozukluk, yanlışlık, eksiklik
sakatatçı : ciğerci, sakatçı
sakatlanmak : sakat olmak
sakınca : çekinilmesi, mahzur, beis görmemek, çekinge
sakıngan : ihtiyatlı, ihtiyatkâr
sakınma : içtinap, ihtiyat, içtinab, ihtiraz, imtina, istinkâf, perva, takıyye, tevakki
sakınmak : korumak, esirgemek, gözetmek, içtinap etmek, imtina etmek, istinkâf etmek, korkmak, korunmak, takıyye yapmak, tevakki etmek
sakınmazlık : pervasızlık
sakıntı : ihtiyat, sakınım
sakırga : kene
sakısgı : saksı
sakıt : düşen, düşmüş, düşük, merih

Bazı SAK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


sakarlık :

TDK:
1. isim Sakar olma durumu
2. Sık sık küçük kazalar yapma, çarpıp kırıp dökme işi

sakat :
TDK:
1. sıfat Vücudunda hasta veya eksik bir yanı olan, engelli, özürlü
"Ben gördüğünüz gibi bir sakat askerim, malul." - Y. K. Karaosmanoğlu
2. Bozuk veya eksik
"Sakat bir anlatım.""Sakat bir iş."

sakızlaştırmak :
TDK:
-i Sakız durumuna getirmek

SAK ile başlayan İlçe isimleri

Sakarya Merkez (Sakarya)

Kelime Bulma Motoru