SAK ile başlayan kelimeler

Başında SAK harfleri bulunan 129 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Sakızlaştırmak, Sakinleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Sakızlaştırma, Sakinleştiren, Sakinleştirme, Saklamaksızın, Saksofonculuk

12 Harfli Kelimeler

Sakarozölçer, Sakatatçılık, Saklanılması

11 Harfli Kelimeler

Sakallanmak, Sakarimetre, Sakarimetri, Sakarlaşmak, Sakarometre, Sakatlanmak, Sakınganlık, Sakınmazlık, Sakızlaşmak, Sakinleşmek, Saklancalık, Saklanılmak, Saklanılmış, Saksıgüzeli

10 Harfli Kelimeler

Sakallanma, Sakandırık, Sakarlaşma, Sakatlamak, Sakatlanır, Sakatlanış, Sakatlanma, Sakıncasız, Sakınmadan, Sakınmasız, Sakıntısız, Sakırdamak, Sakızlaşma, Sakinlemek, Sakinleşme, Saklamadan, Saklanılma, Saklanması, Saklayarak, Saksofoncu

9 Harfli Kelimeler

Sakametli, Sakatatçı, Sakatlama, Sakıncalı, Sakınımlı, Sakınınız, Sakınmayı, Sakıntılı, Sakırdama, Sakinleme, Saklambaç, Saklamlık, Saklanbaç, Saklanmak, Saklanmış, Saklatmak

8 Harfli Kelimeler

Sakalsız, Sakarlık, Sakatlık, Sakıngan, Sakınmak, Sakınmaz, Sakinler, Sakinlik, Saklamak, Saklamcı, Saklanan, Saklanış, Saklanma, Saklantı, Saklatma, Saklayan, Saklayış, Saksafon, Saksağan, Saksılık, Saksofon, Saksonya, Sakuleta

7 Harfli Kelimeler

Sakalık, Sakalın, Sakallı, Sakamet, Sakarca, Sakarin, Sakaroz, Sakarya, Sakatat, Sakatçı, Sakınca, Sakınım, Sakınış, Sakınma, Sakıntı, Sakırga, Sakırtı, Sakısgı, Sakızlı, Sakince, Saklama

6 Harfli Kelimeler

Sakağı, Sakalı, Saklam, Saklık, Sakrum, Sakson

5 Harfli Kelimeler

Sakaf, Sakak, Sakal, Sakar, Sakat, Sakın, Sakıt, Sakız, Sakil, Sakim, Sakin, Sakit, Saklı, Saksı

4 Harfli Kelimeler

Saka, Saki, Sako, Saku

3 Harfli Kelimeler

Sak

Bazı SAK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


sakal : lihye
sakalık : suculuk
sakar : çört
sakarometre : sakarozölçer
sakarozölçer : sakarometre
sakatatçı : ciğerci, sakatçı
sakatçı : sakatatçı
sakatlamak : bozmak, illet etmek
sakın : çekinin, zinhar, elhazer
sakıngan : ihtiyatlı, ihtiyatkâr
sakınım : ihtiyat, tedbir, dizgelerde, devinirlik, sakıntı, konservasyon, temkin
sakınmak : korumak, esirgemek, gözetmek, içtinap etmek, imtina etmek, istinkâf etmek, korkmak, korunmak, takıyye yapmak, tevakki etmek
sakınmasız : pervasız
sakınmayı : sakıncalı
sakınmazlık : pervasızlık
sakırga : kene
sakız : çiklet
sakil : ağır, sıkıntılı, çirkin, kaba, uyumsuz
sakim : bozuk, yanlış, eksik
sakinleşmek : yatışmak, durgunlaşmak, durulmak, gevşemek, itsiz köye dönmek

Bazı SAK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


sakağı :

TDK:
isim, hayvan bilimi Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, ruam

sakınma :
TDK:
1. isim Sakınmak işi, içtinap
2. Olabileceği düşünülen kötü durumlara karşı önlem alma, ihtiyat
3. spor Boksörün korunmak için, ayaklarını oynatmadan eliyle, gövdesiyle sağa sola, öne arkaya yaptığı hareket

sakırga :
TDK:
isim Kene

SAK ile başlayan İlçe isimleri

Sakarya Merkez (Sakarya)

SAK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Biraz Sakinlik Lazım Bize - Yazar: Aslıhan Topçu

Kelime Bulma Motoru