SAK ile başlayan kelimeler

Başında SAK harfleri bulunan 129 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Sakızlaştırmak, Sakinleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Sakızlaştırma, Sakinleştiren, Sakinleştirme, Saklamaksızın, Saksofonculuk

12 Harfli Kelimeler

Sakarozölçer, Sakatatçılık, Saklanılması

11 Harfli Kelimeler

Sakallanmak, Sakarimetre, Sakarimetri, Sakarlaşmak, Sakarometre, Sakatlanmak, Sakınganlık, Sakınmazlık, Sakızlaşmak, Sakinleşmek, Saklancalık, Saklanılmak, Saklanılmış, Saksıgüzeli

10 Harfli Kelimeler

Sakallanma, Sakandırık, Sakarlaşma, Sakatlamak, Sakatlanır, Sakatlanış, Sakatlanma, Sakıncasız, Sakınmadan, Sakınmasız, Sakıntısız, Sakırdamak, Sakızlaşma, Sakinlemek, Sakinleşme, Saklamadan, Saklanılma, Saklanması, Saklayarak, Saksofoncu

9 Harfli Kelimeler

Sakametli, Sakatatçı, Sakatlama, Sakıncalı, Sakınımlı, Sakınınız, Sakınmayı, Sakıntılı, Sakırdama, Sakinleme, Saklambaç, Saklamlık, Saklanbaç, Saklanmak, Saklanmış, Saklatmak

8 Harfli Kelimeler

Sakalsız, Sakarlık, Sakatlık, Sakıngan, Sakınmak, Sakınmaz, Sakinler, Sakinlik, Saklamak, Saklamcı, Saklanan, Saklanış, Saklanma, Saklantı, Saklatma, Saklayan, Saklayış, Saksafon, Saksağan, Saksılık, Saksofon, Saksonya, Sakuleta

7 Harfli Kelimeler

Sakalık, Sakalın, Sakallı, Sakamet, Sakarca, Sakarin, Sakaroz, Sakarya, Sakatat, Sakatçı, Sakınca, Sakınım, Sakınış, Sakınma, Sakıntı, Sakırga, Sakırtı, Sakısgı, Sakızlı, Sakince, Saklama

6 Harfli Kelimeler

Sakağı, Sakalı, Saklam, Saklık, Sakrum, Sakson

5 Harfli Kelimeler

Sakaf, Sakak, Sakal, Sakar, Sakat, Sakın, Sakıt, Sakız, Sakil, Sakim, Sakin, Sakit, Saklı, Saksı

4 Harfli Kelimeler

Saka, Saki, Sako, Saku

3 Harfli Kelimeler

Sak

Bazı SAK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


sakağı : ruam
sakametli : kötü, bozuk
sakar : çört
sakarometre : sakarozölçer
sakarya : özel ad
sakat : alil, çalgın, çarkıt, çürük, eksik, malûlen, muallel, yarım, yarım adam
sakatçı : sakatatçı
sakatlamak : bozmak, illet etmek
sakın : çekinin, zinhar, elhazer
sakıncalı : sakınmayı, çürüklük, kazalı, mahzurlu, temizlemek
sakıncasız : mahzursuz, emin
sakıngan : ihtiyatlı, ihtiyatkâr
sakınım : ihtiyat, tedbir, dizgelerde, devinirlik, sakıntı, konservasyon, temkin
sakınmasız : pervasız
sakıntı : ihtiyat, sakınım
sakil : ağır, sıkıntılı, çirkin, kaba, uyumsuz
sakinler : sekene
sakinleştirmek : sessiz, gevşetmek, yatıştırmak
sakinlik : durgunluk

Bazı SAK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


sakızlaşmak :

TDK:
nsz Sakız durumuna gelmek

saklanılma :
TDK:
isim Saklanılmak işi

SAK ile başlayan İlçe isimleri

Sakarya Merkez (Sakarya)

SAK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Saksı Olmanın Faydaları - Yazar: Stephen...
Yüreğimdeki Saklambaç - Yazar: Şule Özçakıcı
Kayıp Saklambaç - Yazar: Muzaffer Kale
Saklambaç Oynuyorduk Zamanla - Yazar: Yasemin Yazıcı
Kayıp Saklambaç - Yazar: Muzaffer Kale

Kelime Bulma Motoru