SAV ile başlayan kelimeler

Başında SAV harfleri bulunan 90 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Savsaklanmak

11 Harfli Kelimeler

Savaşkanlık, Savaşsızlık, Savatlanmış, Savsaklamak, Savsaklanma, Savsaklayış, Savunuculuk, Savurganlık, Savuşturmak

10 Harfli Kelimeler

Savaklamak, Savaşçılık, Savaşlarda, Savatlamak, Savsaklama, Savunmalık, Savunmasız, Savunulmak, Savurganca, Savuşturma

9 Harfli Kelimeler

Savacılık, Savaklama, Savaşımcı, Savatlama, Savdırmak, Savlayıcı, Savrukluk, Savrulmak, Savunmalı, Savunulma, Savurtmak

8 Harfli Kelimeler

Savaşkan, Savaşmak, Savaştan, Savcılık, Savdırma, Savılmak, Savlamak, Savrulma, Savruluş, Savruntu, Savsamak, Savtiyat, Savulmak, Savunmak, Savunman, Savunucu, Savurgan, Savurmak, Savurtma, Savurtuş, Savuşmak

7 Harfli Kelimeler

Savaşan, Savaşçı, Savaşım, Savaşma, Savaşta, Savatlı, Savılma, Savlama, Savsama, Sav-söz, Savulan, Savulma, Savulun, Savunma, Savunuş, Savurma, Savuşma

6 Harfli Kelimeler

Savacı, Savana, Savlet, Savlık, Savmak, Savruk, Savsak, Savunu

5 Harfli Kelimeler

Savak, Savan, Savaş, Savat, Savca, Savcı, Savla, Savma, Savti, Savul

4 Harfli Kelimeler

Sava, Savı

3 Harfli Kelimeler

Sav

Bazı SAV ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


sav : tez, haber, söz, iddia, atasözü, argüman, dava
sav-söz : slogan
sava : haber, muştu, müjde
savacı : haberci, muştucu, peygamber, nebi
savan : yaygı, örtü
savaşçı : savaşan, muharip, savaşkan, cengâver, atilla, celasun, celayır, cenkçi, cidalci, döğüşgen, ergil, silâhşor
savaşçılık : cengâverlik
savaşım : mücadele
savaşlarda : bahadır, kös, sinirlemek
savaşma : muharebe, bırakışmak, cidal
savaşmak : vuruşması, uğraşmak, cenk etmek, cenkleşmek, cidâl etmek, mücadele etmek, vuruşmak
savaşsızlık : barış
savatlı : savatlanmış
savcılık : müddeiumumîlik
savlamak : iddia etmek
savlet : hamle, atılım

Bazı SAV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


savmak :

TDK:
1. -i, -den İstenmeyen birini yanından uzaklaştırmak
2. -i Sıkıcı bir durumu geçirmek, atlatmak, savuşturmak, defetmek
"Kendini unutturmak ve bu ziyareti kazasız belasız savmaktan başka bir düşüncesi bulunmayan bizim kaymakam buna memnun oluyor." - R. N. Güntekin
3. Geçirmek
4. nsz Vakti geçmek
"Vazodaki çiçekler savmış, yenilemeli."
5. nsz, -e İşleyip geçmek, etki etmek
"Soğuk içime savdı."

savruk :
TDK:
1. sıfat Aklını işine vermeyen, dikkatsiz
2. Yersiz para harcayan, tutumsuz
3. Düzensiz, dağınık
"Tavırları şiir gibi ahenktar olan Leylâ, ev hayatında ne kadar savruk, güler yüzü ne kadar abustu." - R. N. Güntekin

savrukluk :
TDK:
isim Savruk olma durumu

SAV ile başlayan İlçe isimleri

Savaştepe (Balıkesir)
Savur (Mardin)

SAV ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Spekülatörlere Karşı Şiiri Savunmak - Yazar: Celal Fedai

Kelime Bulma Motoru