SEK ile başlayan kelimeler

Başında SEK harfleri bulunan 57 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Sekreterlik, Sektirmemek

10 Harfli Kelimeler

Sekbanbaşı, Sekilenmek, Sekincilik, Sekretarya, Sekseninci, Sekteikalp, Sekülarist

9 Harfli Kelimeler

Sekeneler, Sekilemek, Sekizinci, Seksenlik, Seksoloji, Sektirmek

8 Harfli Kelimeler

Sekendiz, Sekileme, Sekizgen, Sekizlik, Sekreter, Seksapel, Seksener, Seksiyon, Seksolog, Sekstant, Sektirme, Sekunder

7 Harfli Kelimeler

Sekenat, Sekilik, Sekizer, Sekizli, Seksüel, Seküler

6 Harfli Kelimeler

Sekans, Sekant, Sekban, Sekene, Sekili, Seklem, Sekmek, Sekmen, Sekoya, Seksek, Seksen, Sekter, Sektör

5 Harfli Kelimeler

Sekel, Sekil, Sekiş, Sekiz, Sekme, Sekre, Seksi, Sekte

4 Harfli Kelimeler

Seki, Seks

3 Harfli Kelimeler

Sek

Bazı SEK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


sekans : ayırım
sekant : kesen
sekban : osmanlılarda
sekenât : sekeneler, oturanlar, yerliler
sekendiz : satürn, zühal
sekene : sakinler, sakin
sekeneler : sekenât
seki : teras, taraça, sekil, at, podyum, set
sekil : at, seki
sekileme : teraslama
sekilenmek : teraslanmak
sekincilik : dingincilik
sekizli : sekizlik, müsemmen
sekizlik : sekizli
seklem : kıldan
sekmek : cıvmak, çıvmak
sekmen : tabure, basamak
sekre : sarhoşluk, şaşkınlık, şiddet
sekreter : yazman, kâtip
seks : cinsellik, cinsiyet, cinslik
seksen : 80, lxxx
seksiyon : bölüm, oturum
seksoloji : cinsellik bilimi, cinslik bilimi
sekstant : güneşin
seksüel : cinsel, cinsî
sekte : durma, durgu, kesilme

Bazı SEK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


seksi :

TDK:
sıfat Cinsel çekiciliği olan

sekteikalp :
TDK:
isim Kalbin durması, kalp sektesi, kalp krizi

sektirmek :
TDK:
-i Sekmesine sebep olmak
"Suyun üstünde taş sektiriyor."

SEK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sonsuzla Sek Sek - Yazar: Leyla Karaca Tok
Sek Votka - Yazar: Anna Blundy

Kelime Bulma Motoru