SEM ile başlayan kelimeler

Başında SEM harfleri bulunan 73 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Sembolleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Sembolleştirme, Semptomatoloji

12 Harfli Kelimeler

Sembolleşmek

11 Harfli Kelimeler

Sembolleşme, Semerlenmek, Semirtilmiş, Semizlenmek, Semizleşmek, Semizletmek

10 Harfli Kelimeler

Semeleşmek, Semercilik, Semerlemek, Semerlenme, Semiyoloji, Semizlemek, Semizlenme, Semizleşme, Sempatizan, Semtürreis

9 Harfli Kelimeler

Sembolist, Sembolizm, Semboller, Semeleşme, Semeresiz, Semerleme, Semirtmek, Semiyotik, Semizleme, Sempozyum

8 Harfli Kelimeler

Semahane, Semantik, Sembolik, Semender, Semereli, Semersiz, Semiosis, Semirgin, Semirmek, Semirtme, Semizlik, Sempatik

7 Harfli Kelimeler

Semafor, Semahat, Semalar, Semavat, Semaver, Semazen, Semerci, Semerli, Seminer, Semirme, Semitik, Semizce, Sempati, Semptom

6 Harfli Kelimeler

Sembol, Semere, Semeri, Semiha

5 Harfli Kelimeler

Semah, Semai, Seman, Semen, Semer, Semih, Semiz, Semra

4 Harfli Kelimeler

Sema, Seme, Semi, Semt

3 Harfli Kelimeler

Sem

Bazı SEM ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


semahat : cömertlik, iyilikseverlik
semaî : semavî, semaî kahvesi
semalar : semavat
semantik : anlambilim, anlambilimsel, anlamsal, anlam bilimi, anlam bilimsel
semavat : semalar
sembolist : simgeci
sembolizm : simgecilik
sembolleştirme : tahayyül
sembolleştirmek : simgeleştirmek
seme : sersem, ahmak, alık
semen : semizlik
semender : kuyruklu, semendergillerden, semendergilerden, salamandra
semer : at, eşek, beygir, arkalık, yukaç
semerci : çucu, palanduz
semereli : verimli
semeresiz : sonuçsuz
semeri : semer vurmak
semerlemek : semer vurmak
seminer : topluçalışım, kongre ve fuar hostesi, toplu çalışım, toplu çalışma
semirtilmiş : besili
semirtmek : besili, semizletmek, beslemek
semiz : şişman, eti, tavlı, besili, bordak, gödeş, yağlı
semizlemek : semirmek

Bazı SEM ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


sembolik :

TDK:
sıfat Simgesel
"Türk edebiyatında o zamana kadar böyle sembolik şahsiyetleri ele alarak manzum bir mesnevi yazılmamıştı." - A. H. Çelebi

semereli :
TDK:
sıfat Verimli
"Teklif ettiği çare ise şiddetli ve semereli bir tedbir olmaktan çok uzaktı." - N. F. Kısakürek

semerlemek :
TDK:
-i Semer vurmak

SEM ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Aşk ve Sembolik Dil - Yazar: Zübeyde Şenderin
Oğuz Atay İçin Bİr Sempozyum - Yazar: Handan İnci
Yer Sema Gök Semah - Yazar: Orhan Fazıl Ahmet

Kelime Bulma Motoru