SERİ ile başlayan kelimeler

Başında SERİ harfleri bulunan 23 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Serinlenmek, Serinleşmek, Serinletmek

10 Harfli Kelimeler

Serinkanlı, Serinlemek, Serinlenme, Serinleşme, Serinletme

9 Harfli Kelimeler

Serigrafi, Serilmesi, Serinleme

8 Harfli Kelimeler

Serilmek, Serilmiş, Serinlik

7 Harfli Kelimeler

Seriliş, Serilme, Serince

6 Harfli Kelimeler

Serian, Serili

5 Harfli Kelimeler

Serim, Serin, Seriş

4 Harfli Kelimeler

Seri

Bazı SERİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


serian :

TDK:
zarf Çabucak

serinkanlı :
TDK:
1. sıfat Soğukkanlı
"Serinkanlı olanlar hırslı olamayacak kadar uyuşuk ve tembeldirler." - A. Ümit
2. zarf Soğukkanlı bir biçimde
"Mesele biraz serinkanlı düşünülürse pek fazla büyütmeye de değmezdi." - K. Korcan

serinlemek :
TDK:
1. nsz Hava serin bir duruma gelmek, hafifçe soğumak, serinleşmek
"Havanın üşütecek kadar serinlemiş olmasına göre sabah yakın." - R. N. Güntekin
2. Hafif soğukluk duymak
"Gülleri koklardın, kuşları dinlerdin / Rüzgâr esmezse terasta serinlerdin" - H. F. Ozansoy
3. Biraz avunarak ferahlamak
"Canım şurada bir tek atalım, serinleriz, konuşuruz, dediler." - R. H. Karay

SERİ ile başlayan İlçe isimleri

Serik (Antalya)
Serinhisar (Denizli)

SERİ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Serin Mavi - Yazar: Behçet Necatigil

SERİ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ĞAŞİYE - 12, 13, 14, 15, 16: Orada (cennette) devamlı akan bir pınar, orada yükseltilmiş tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş halılar vardır.
VAKİA - 43, 44: Serin ve hoş olmayan kapkara dumandan bir gölge altındadırlar;.
HAKKA - 7: Allah onu, ardarda yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün.

Kelime Bulma Motoru