ST ile biten kelimeler

Sonunda ST harfleri bulunan 229 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Egzistansiyalist

15 Harfli Kelimeler

Antiemperyalist

14 Harfli Kelimeler

Antikapitalist, Ekspansiyonist, Fonksiyonalist, Fundamentalist, Perfeksiyonist

13 Harfli Kelimeler

Ansiklopedist, Ekspresyonist, Fizyoterapist, İndeterminist, İndividüalist, Menfaatperest, Radyoterapist, Strüktüralist, Sürnatüralist, Viyolonselist

12 Harfli Kelimeler

Antikomünist, Antisemitist, Ekonometrist, Empresyonist, Entomolojist, Glasyolojist, Karikatürist, Koloniyalist, Maceraperest, Merdümperest, Merkantilist, Obskürantist, Propagandist, Propogandist, Psikiyatrist, Spiritualist, Sübjektivist, Şehvetperest

11 Harfli Kelimeler

Amerikanist, Determinist, Egosantrist, Emperyalist, Fizyolojist, Hayalperest, İkbalperest, İllüzyonist, Kolektivist, Kolonyalist, Materyalist, Mutasyonist, Nasyonalist, Objektivist, Oryantalist, Psikanalist, Rasyonalist, Revizyonist, Sendikalist, Spesiyalist, Şekilperest

10 Harfli Kelimeler

Anestezist, Antagonist, Ateşperest, Azerperest, Federalist, Filatelist, Folklorist, Kapitalist, Kloroplast, Konformist, Kromoplast, Lejitimist, Militarist, Natüralist, Nominalist, Oportünist, Ortopedist, Pozitivist, Pragmatist, Radikalist, Rölativist, Sekülarist, Solidarist, Sürrealist, Termoplast, Viyolonist

9 Harfli Kelimeler

Anatomist, Çihardost, Ekolojist, Ekonomist, Falanjist, Fantezist, Formalist, Geologist, Germanist, Hakperest, İrrealist, Lökoplast, Mandapost, Monarşist, Mongolist, Monoteist, Plüralist, Politeist, Putperest, Reformist, Sembolist, Siyantist, Sosyalist, Statosist, Tendürüst, Therapist

8 Harfli Kelimeler

Akvarist, Alpinist, Alşimist, Altayist, Altruist, Ampirist, Anarşist, Assolist, Baterist, Botanist, Buddhist, Fatalist, Feminist, Fetişist, Finalist, Fütürist, Gitarist, Glasnost, Hedonist, Helenist, Hümanist, İdealist, İslavist, Kabalist, Kemalist, Komünist, Kontekst, Kontrast, Lengüist, Leninist, Makinist, Marksist, Mazoşist, Mikaşist, Modalist, Natürist, Nepotist, Nihilist, Optimist, Panteist, Pesimist, Piyanist, Popülist, Romanist, Senarist, Siyonist, Şamanist, Terorist, Terörist, Vokalist

7 Harfli Kelimeler

Aferist, Ametist, Analist, Arabist, Dadaist, Derdest, Düalist, Elitist, Eş-dost, Fihrist, İranist, Lamaist, Langust, Narsist, Nofrost, Olijist, Otosist, Realist, Serbest, Sermest, Slavist, Stilist, Suikast, Ütopist, Zendost

6 Harfli Kelimeler

Abdest, Altüst, Artist, Asbest, Ateist, Aydost, Balast, Budist, Dürüst, Egoist, Egzost, Faşist, Goşist, Kübist, Monist, Öntest, Sadist, Sofist, Solist, Turist

5 Harfli Kelimeler

Asist, Deist, Horst, Karst, Otist, Tekst, Tröst, Tvist

4 Harfli Kelimeler

Büst, Dost, Höst, Jest, Kast, Kist, Mest, Pest, Pist, Post, Rast, Rest, Şist, Test, Tost

3 Harfli Kelimeler

Ast, Dst, Üst

Bazı ST ile biten kelimelerin eş anlamlıları


abdest : müslümanların, ağız, burun, yüz, kol, yunum, abdestan, aptes
analist : tahlil, çözümleyici, sistem analisti
anestezist : anestezi uzmanı
asist : yardımcı
budist : buddhist
egoist : bencil, hodbin, hodkâm
egosantrist : benözekçi
egzistansiyalist : varoluşçu
emperyalist : elkoyucu, yayılımcı, yayılmacı
filatelist : pulcu
fizyolojist : fizyolog
hedonist : hazcı
ikbalperest : gündüşkünü
kabalist : kabalacı
kolektivist : ortaklaşacı
kolonyalist : sömürgeci
kontrast : karşıt, aykırı, zıt, karşıtlık, aykırılık, zıtlık, tezat
lâmaist : lâmacı
lângust : kabuklulardan
lengüist : dilbilimci, dil bilimci
maceraperest : serüvenci, maceracı
makinist : lokomotif, vapur
menfaatperest : çıkarcı
mest : sarhoş, esrik, lâpçın, pabuç
monoteist : islam

Bazı ST ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


altüst :

TDK:
sıfat Çok karışık ve dağınık

monarşist :
TDK:
sıfat, toplum bilimi Monarşizme ilişkin, bu rejimi benimseyen ve savunan, tek erkçi

pesimist :
TDK:
sıfat, felsefe Kötümser, optimist karşıtı

ST ile biten İlçe isimleri

Gelendost (Isparta)

ST ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Dürüst Ol ki Mutlu Olasın - Yazar: Yavuz Bahadıroğlu
Anti - Faşist Şiir ve Faşizm - Yazar: H. Heine
Mavi Kurt Ruhu 1. Kitap: Faşist Tanrının Linç Edilişi - Yazar: Yunus Emre
Anti - Faşist Şiir ve Faşizm - Yazar: H. Heine
Verlaine - Dürüst Aptal Efsanesi - Yazar: Stefan Zweig
Benim Annem Bir Terörist - Yazar: Yılmaz Arıkan
Şeytan Kadın - Komünist Enveri'in Faşist Karısı - Yazar: Fahri Balliu

ST ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 251: Sonunda Allah'ın izniyle onları yendiler. Davud da Câlût'u öldürdü. Allah ona (Davud'a) hükümdarlık ve hikmet verdi, dilediği ilimlerden ona öğretti. Eğer Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerleriyle savması olmasaydı elbette yeryüzü altüst olurdu. Lâkin Allah bütün insanlığa karşı lütuf ve kerem sahibidir.
NEML - 50: Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan, onların planlarını altüst ettik.
NECM - 53: Altüst olan şehirleri de o böyle yaptı.

Kelime Bulma Motoru