SUL ile biten kelimeler

Sonunda SUL harfleri bulunan 13 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Gayrimesul

8 Harfli Kelimeler

Alelusul

6 Harfli Kelimeler

Mahsul, Mevsul, Yoksul

5 Harfli Kelimeler

Husul, Mesul, Musul, Otsul, Resul, Vusul, Vüsul

4 Harfli Kelimeler

Usul

Bazı SUL ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


husul :

TDK:
isim Olma, oluş, oluşma, meydana gelme

mahsul :
TDK:
1. isim Ürün
"Ankara ya geldiği zaman Hacı Bayram ı müritleriyle ovada mahsul toplarken görür." - A. H. Tanpınar
2. Verim
3. Ortaya çıkan, elde edilen şey
"Her yeni âlem bir eski kıyametin mahsulü değil midir?" - Y. K. Karaosmanoğlu

otsul :
TDK:
sıfat, bitki bilimi Otsu

SUL ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


70'ler Yağıyor Üstüme Usul Usul - Yazar: Pelin Özen
Ulum ve Usul Terminolojisi Yazıları Kuraniyat Serisi - Yazar: Ömer Faruk...
Yoksul Çalgıcı - Yazar: Franz Grillparzer
Yoksul Ruh - Yazar: Seda Küçük

SUL ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 151: Nitekim kendi içinizden size âyetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size Kitab'ı ve hikmeti talim edip bilmediklerinizi size öğreten bir Resûl gönderdik.
NİSA - 170: Ey insanlar! Resûl size Rabbinizden gerçeği getirdi (bunda şüphe yoktur), şu halde kendi iyiliğinize olarak (ona) iman edin. Eğer inkâr ederseniz, göklerde ve yerde ne varsa şüphesiz hepsi Allah'ındır. (O'nun sizin inanmanıza ihtiyacı yoktur). Allah geniş ilim ve hikmet sahibidir.
ENBİYA - 25: Senden önce hiçbir resûl göndermedik ki ona: «Benden başka İlâh yoktur; şu halde bana kulluk edin» diye vahyetmiş olmayalım.

Kelime Bulma Motoru