TIR ile başlayan kelimeler

Başında TIR harfleri bulunan 85 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Tırkazlanmak, Tırkazlatmak, Tırmanıcılar, Tırmıklanmak, Tırnaklanmak, Tırnaklatmak, Tırpanlanmak, Tırpanlatmak, Tırtıklanmak, Tırtıklatmak, Tırtıllanmak

11 Harfli Kelimeler

Tıraşlanmak, Tıraşlanmış, Tırkazlamak, Tırkazlanma, Tırkazlatma, Tırmalanmak, Tırmananlar, Tırmıklamak, Tırmıklanma, Tırnakçılık, Tırnaklamak, Tırnaklanma, Tırnaklatma, Tırpanlamak, Tırpanlanma, Tırpanlatma, Tırtıkçılık, Tırtıklamak, Tırtıklanma, Tırtıklatma, Tırtıllanma

10 Harfli Kelimeler

Tıraşlamak, Tırıllamak, Tırkazlama, Tırmalamak, Tırmalanma, Tırmalayan, Tırmıklama, Tırnaklama, Tırpanlama, Tırtıklama

9 Harfli Kelimeler

Tıraşlama, Tırıllama, Tırmalama, Tırmanıcı, Tırmanmak, Tırnaklık, Tırtırkçı

8 Harfli Kelimeler

Tırabzan, Tıraşsız, Tırhallı, Tırlatma, Tırmanış, Tırmanma, Tırnakçı, Tırnaklı, Tırnaksı, Tırpancı, Tırpanla, Tırtıkçı, Tırtıklı, Tırtıllı, Tırtılsı

7 Harfli Kelimeler

Tıraşçı, Tıraşlı, Tırışka, Tırpana, Tırsmak

6 Harfli Kelimeler

Tırfan, Tırınk, Tırkaz, Tırmık, Tırnak, Tırpan, Tırsma, Tırtık, Tırtıl, Tırtır

5 Harfli Kelimeler

Tırak, Tıraş, Tırık, Tırıl, Tırıs

3 Harfli Kelimeler

Tır

Bazı TIR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tıraşçı : yalan, asılsız, palavracı
tıraşlamak : yontmak, kazımak, asılsız
tıraşlı : yontulmuş
tıraşsız : sakallı, sakalsız
tırfan : tırpan
tırkaz : sürgü
tırkazlatmak : sürgületmek
tırlatma : delirme, çıldırma
tırmalama : tahriş
tırmalanma : taharrüş, tahriş
tırmananlar : tırmanıcılar
tırmanıcı : dârıfülfül, kudretnarı, kuzu sarmaşığı, menekşe gülü
tırmık : deren, gelberi
tırmıklamak : tırmalamak
tırnak : keski, et unu, keratin, toyak
tırnakçılık : yankesicilik
tırpan : ot, kerenti, tırfan, çalgı orağı, çalkı
tırpana : rina
tırpanla : biçmek
tırpanlamak : tırpandan geçirmek
tırsmak : ürkmek, korkmak, çekinmek
tırtık : çentik
tırtırkçı : yankesici

Bazı TIR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tırabzan :

TDK:
isim Merdiven korkuluğu
"Fakat tırabzandan aşağıya sakın bakmayın, başınız döner." - H. F. Ozansoy

tıraşsız :
TDK:
1. sıfat Saçı veya sakalı uzamış, tıraşı gelmiş
2. Yontulmamış (taş vb. sert nesne)

tırtıklanma :
TDK:
isim Tırtıklanmak durumu

TIR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Dünyanın Zirvesine Tırmanış - Everest 2010 Ekspedisyonu - Yazar: A.Kadir B.

Kelime Bulma Motoru