T ile başlayan 12 harfli kelimeler

Başında T harfi bulunan 12 harfli 153 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Tabakalanmak, Tabiatsızlık, Tabiatüstücü, Tahaffuzhane, Taharetlenme, Tahirbuselik, Tahsildarlık, Tahteravalli, Tahterevalli, Tahtıravalli, Takdiriilahi, Takunyacılık, Talakıselase, Tangırdatmak, Tanımamazlık, Tanıtmacılık, Tanrıbilimci, Tanrıtanımaz, Tansiyometre, Tansiyometri, Tapınaklarda, Tarımbilimci, Tarikatçılık, Tarikatlarda, Tartaklanmak, Tasalandıran, Tasalanmayan, Tasarçizimci, Tasarımlamak, Tasarımlanan, Tasarımlanma, Tasarlayarak, Taşlamacılık, Tatlandırmak, Tatminsizlik, Tatsızlaşmak, Tattaravalli, Tavlandırmak, Tavşanbıyığı, Tavşandudağı, Tavşankulağı, Tavşanmemesi, Tavukpençesi, Tavuskuyruğu, Tayyarecilik, Tebeşirleşme, Tecahülüarif, Tecrübelilik, Tecrübesizce, Tectogenesis, Tedariklemek, Tedbirsizlik, Tedirginliği, Teferruatsız, Tekdüzeleşme, Tekerçalarcı, Tekerlekleri, Teklifsizlik, Tekrarlanmak, Tekrarlanmış, Tekrarlatmak, Tekrarlayıcı, Telefonculuk, Telefonlaşma, Teleobjektif, Telesekreter, Televizyoncu, Televizyonda, Telgrafçılık, Tellendirmek, Tembelleşmek, Tembellikten, Tembihlenmek, Temkinsizlik, Teneffüshane, Terbiyelemek, Terbiyelilik, Terbiyesizce, Termodinamik, Termonükleer, Tertiplenmek, Tertipleyici, Tertipsizlik, Tesisatçılık, Teslimiyetçi, Testerelemek, Tesviyecilik, Teşekkürname, Teşrikimesai, Teşrinievvel, Tezgahlanmak, Tezgahtarlık, Tezleştirmek, Tımarhanelik, Tıngıldatmak, Tıngırdatmak, Tırkazlanmak, Tırkazlatmak, Tırmanıcılar, Tırmıklanmak, Tırnaklanmak, Tırnaklatmak, Tırpanlanmak, Tırpanlatmak, Tırtıklanmak, Tırtıklatmak, Tırtıllanmak, Ticarileşmek, Tiftiklenmek, Tiksindirici, Tiksindirmek, Tilkikuyruğu, Tipleştirmek, Tirfillenmek, Titrekleşmek, Titreştirmek, Tiyatroculuk, Tombalacılık, Tombullaşmak, Tomruklanmak, Topluçalışım, Toplulukları, Toplumlaşmak, Topografyacı, Topraklaşmak, Tornacılıkta, Torpillenmek, Torsiyometre, Tortullaşmak, Totalitarizm, Tozlaştırmak, Trajikleşmek, Trampetçilik, Transformizm, Transseksüel, Travmatoloji, Trigonometri, Trilyonerlik, Tuğamirallik, Tulumbacılık, Tunçlaştırma, Turunculaşma, Tutuculaşmak, Tutulabilmek, Tüccarlaşmak, Tükürüklemek, Tükürüklenme, Tümamirallik, Tümsekleşmek, Türkçeleşmek, Türkleştirme, Türkmenistan, Tüylendirmek

Bazı T ile başlayan 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


tabiatüstücü : doğaüstücü
tahtıravalli : tahterevalli
takdiriilâhî : yazgı, kader
tanımamazlık : tanımazlık
tanrıbilimci : ilahiyatçı, teolog
tasalanmayan : geniş yürekli
tasarımlanan : gerçek
tecrübesizce : sazan gibi
tectogenesis : yapıoluş
tedbirsizlik : taksir
teferruatsız : ayrıntısız
tekerçalarcı : diskjokey
tekrarlatmak : yineletmek
tembelleşmek : kesel gelmek, tembelliği tutmak
tembellikten : paslanmak
termodinamik : ısıldevimbilim
tertiplenmek : düzenlenmek, hazırlanmak
tertipsizlik : düzensizlik, nizamsızlık
teşrikimesai : iş birliği
tıngırdatmak : tıngıldatmak
tiksindirici : menfur, bulandırıcı, iğrenç, kerih, mekruh
tombullaşmak : şişmanlamak
topluçalışım : seminer
toplulukları : sömürgecilik
transformizm : dönüşümcülük
transseksüel : transeksüel
trigonometri : müsellesat

Bazı T ile başlayan 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


tahirbuselik :

TDK:
isim, müzik Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam

tartaklanmak :
TDK:
nsz Tartaklama işine maruz kalmak, hırpalanmak
"Didişip durmak, onun tarafından küçümsenip tartaklanmak derdinden de kurtulmuştur." - T. Buğra

tırtıklatmak :
TDK:
-i Tırtıklama işini yaptırmak

T ile başlayan 12 harfli İlçe isimleri

Tokat Merkez (Tokat)

T ile başlayan 12 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kedi Tedirginliği - Yazar: Melih Elhan

Kelime Bulma Motoru