T ile başlayan 12 harfli kelimeler

Başında T harfi bulunan 12 harfli 153 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Tabakalanmak, Tabiatsızlık, Tabiatüstücü, Tahaffuzhane, Taharetlenme, Tahirbuselik, Tahsildarlık, Tahteravalli, Tahterevalli, Tahtıravalli, Takdiriilahi, Takunyacılık, Talakıselase, Tangırdatmak, Tanımamazlık, Tanıtmacılık, Tanrıbilimci, Tanrıtanımaz, Tansiyometre, Tansiyometri, Tapınaklarda, Tarımbilimci, Tarikatçılık, Tarikatlarda, Tartaklanmak, Tasalandıran, Tasalanmayan, Tasarçizimci, Tasarımlamak, Tasarımlanan, Tasarımlanma, Tasarlayarak, Taşlamacılık, Tatlandırmak, Tatminsizlik, Tatsızlaşmak, Tattaravalli, Tavlandırmak, Tavşanbıyığı, Tavşandudağı, Tavşankulağı, Tavşanmemesi, Tavukpençesi, Tavuskuyruğu, Tayyarecilik, Tebeşirleşme, Tecahülüarif, Tecrübelilik, Tecrübesizce, Tectogenesis, Tedariklemek, Tedbirsizlik, Tedirginliği, Teferruatsız, Tekdüzeleşme, Tekerçalarcı, Tekerlekleri, Teklifsizlik, Tekrarlanmak, Tekrarlanmış, Tekrarlatmak, Tekrarlayıcı, Telefonculuk, Telefonlaşma, Teleobjektif, Telesekreter, Televizyoncu, Televizyonda, Telgrafçılık, Tellendirmek, Tembelleşmek, Tembellikten, Tembihlenmek, Temkinsizlik, Teneffüshane, Terbiyelemek, Terbiyelilik, Terbiyesizce, Termodinamik, Termonükleer, Tertiplenmek, Tertipleyici, Tertipsizlik, Tesisatçılık, Teslimiyetçi, Testerelemek, Tesviyecilik, Teşekkürname, Teşrikimesai, Teşrinievvel, Tezgahlanmak, Tezgahtarlık, Tezleştirmek, Tımarhanelik, Tıngıldatmak, Tıngırdatmak, Tırkazlanmak, Tırkazlatmak, Tırmanıcılar, Tırmıklanmak, Tırnaklanmak, Tırnaklatmak, Tırpanlanmak, Tırpanlatmak, Tırtıklanmak, Tırtıklatmak, Tırtıllanmak, Ticarileşmek, Tiftiklenmek, Tiksindirici, Tiksindirmek, Tilkikuyruğu, Tipleştirmek, Tirfillenmek, Titrekleşmek, Titreştirmek, Tiyatroculuk, Tombalacılık, Tombullaşmak, Tomruklanmak, Topluçalışım, Toplulukları, Toplumlaşmak, Topografyacı, Topraklaşmak, Tornacılıkta, Torpillenmek, Torsiyometre, Tortullaşmak, Totalitarizm, Tozlaştırmak, Trajikleşmek, Trampetçilik, Transformizm, Transseksüel, Travmatoloji, Trigonometri, Trilyonerlik, Tuğamirallik, Tulumbacılık, Tunçlaştırma, Turunculaşma, Tutuculaşmak, Tutulabilmek, Tüccarlaşmak, Tükürüklemek, Tükürüklenme, Tümamirallik, Tümsekleşmek, Türkçeleşmek, Türkleştirme, Türkmenistan, Tüylendirmek

Bazı T ile başlayan 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


tabiatüstücü : doğaüstücü
tahteravalli : dıngıllıfistan
tahterevalli : kaçık, deli, çöğüncek, gındıgeç, tahtıravalli, tattaravalli
tahtıravalli : tahterevalli
takdiriilâhî : yazgı, kader
tanıtmacılık : takdimcilik
tapınaklarda : sunak
tattaravalli : tahterevalli
tavlandırmak : üzgü, eziyet
tavşankulağı : beyaz, pembe, buhurumeryem, çuhaçiçeğigillerden, siklâmen
tecahülüarif : tecahülüarifane
tecrübesizce : sazan gibi
tedbirsizlik : taksir
teferruatsız : ayrıntısız
tekerçalarcı : diskjokey
tekrarlayıcı : obsesyon
televizyonda : sunucu
tellendirmek : nargile
terbiyelemek : eğitmek
terbiyesizce : terbiyesiz, edepsizce, lâubaliyane, terbiyesizcesine
tesisatçılık : döşemcilik
teşrinievvel : ekim
topluçalışım : seminer
toplulukları : sömürgecilik
trigonometri : müsellesat
türkmenistan : bağımsız devletler topluluğu, orta asya, özbekistan

Bazı T ile başlayan 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


tatminsizlik :

TDK:
isim Tatmin olmama durumu
"Tatminsizlik seni değiştiriyor, hırçın ve huysuz oluyorsun." - A. Kulin

tertipsizlik :
TDK:
isim Tertipsiz olma durumu

tırtıklanmak :
TDK:
1. nsz Tırtıklama işine konu olmak
2. Seyrekleşmek
"Yer yer tırtıklanmış, ipince çapkın bıyıkları vardı." - R. N. Güntekin

T ile başlayan 12 harfli İlçe isimleri

Tokat Merkez (Tokat)

Kelime Bulma Motoru