T ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda T harfi bulunan 10 harfli 126 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Anestezist, Antagonist, Aristokrat, Asrısaadet, Ateşperest, Azerperest, Bakterisit, Basklarnet, Başvekalet, Bikarbonat, Cevvaliyet, Cibilliyet, Cumhuriyet, Çakırkanat, Dönergeçit, Ehlisünnet, Elektrolit, Envaiçeşit, Esericedit, Fahrenhayt, Federalist, Ferdaniyet, Fikrisabit, Filatelist, Folklorist, Gayrivarit, Gramkuvvet, Hakkaniyet, Hakkısükut, Hamilikart, Hassasiyet, Hayvaniyet, Hinterlant, Hüsnüniyet, İçtimaiyat, İspanyolet, İspermeçet, İstalagmit, İstihbarat, Kapitalist, Kaydıhayat, Kızılkanat, Klorhidrat, Kloroplast, Konformist, Kozmopolit, Kristaloit, Kromoplast, Laklakıyat, Lejitimist, Mağdariyet, Mağduriyet, Mahcubiyet, Mahkumiyet, Mahremiyet, Mahrumiyet, Mazhariyet, Mebzuliyet, Mecburiyet, Meftuniyet, Memnuniyet, Mensubiyet, Merbutiyet, Merkeziyet, Meşguliyet, Meşrutiyet, Metropolit, Metrukiyet, Mevcudiyet, Mevkufiyet, Militarist, Motosiklet, Mucrimiyet, Muhassasat, Muhassenat, Muhtariyet, Muhteviyat, Mukadderat, Mukaddesat, Mukarrerat, Munebbihat, Mutavassıt, Mutlakiyet, Mücevherat, Müdevvenat, Mükevvenat, Mükeyyifat, Müktesebat, Münderecat, Mündericat, Müntahabat, Müphemiyet, Mürettebat, Müsakkafat, Müsellesat, Müştemilat, Mütereddit, Mütevellit, Müzahrefat, Natüralist, Nefsaniyet, Nominalist, Oportünist, Ortopedist, Paraboloit, Pozitivist, Pragmatist, Radikalist, Resmigeçit, Resmiküşat, Rölativist, Ruhbaniyet, Sekülarist, Setriavret, Solidarist, Sürrealist, Şehvaniyet, Tebeddülat, Terciibent, Termoplast, Teslimiyet, Torpidobot, Vahdaniyet, Vahtaniyet, Videokaset, Viyolonist

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


anestezist : anestezi uzmanı
antagonist : düşmanca, hasım, zıt, muhalif, muarız, karşıt
aristokrat : soylu, beysoylu
âzerperest : ateşperest
cevvaliyet : çabukluk, hareketlilik
cibilliyet : yaradılış, maya
elektrolit : kıvılkesilgen
filatelist : pulcu
gramkuvvet : gramağırlık
hakkısükût : susmalık
hassasiyet : duyarlık, hassaslık, duygunluk, ilim
hayvaniyet : hayvanlık
hüsnüniyet : sağistem, iyi niyet
istalagmit : stalagmit, dikit
mağdariyet : kıygınlık
mahcubiyet : utangaçlık, sıkılganlık
mecburiyet : yükümlü, zorunluluk, ezim, ıstırar, yüküm, zaruret, zor, zorunluk
mensubiyet : ilgililik, ilişkinlik
merbutiyet : bağlılık, ilgi
mucrimiyet : suçluluk
muhassasat : ödenek
muhassenat : yararlı, güzel, hayırlı, işler
muhtariyet : özerklik, bağımsızlık

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


mazhariyet :

TDK:
isim Erişme, elde etme
"Her şeyde olduğu gibi her nesilden birkaç kişi bu umumi mazhariyetin üstüne çıkar." - A. H. Tanpınar

mebzuliyet :
TDK:
isim Çokluk, bolluk

mensubiyet :
TDK:
isim Mensupluk
"Kendilerine mensubiyetimi duyup derhâl beni satın almasaydı." - R. H. Karay

T ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Onikişubat (Kahramanmaraş)

T ile biten 10 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


CİN - 14: İçimizde, (Allah'a) teslimiyet gösterenler de var, hak yoldan sapanlar da var. Teslimiyet gösteren kimseler, doğru yolu arayanlardır.
NEML - 31: «Bana baş kaldırmayın, teslimiyet gösterip bana gelin, diye (yazmaktadır)».
KALEM - 35: Öyle ya, (Allah'a) teslimiyet gösterenleri, (o) günahkârlar gibi tutar mıyız hiç?.

Kelime Bulma Motoru