T ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda T harfi bulunan 10 harfli 126 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Anestezist, Antagonist, Aristokrat, Asrısaadet, Ateşperest, Azerperest, Bakterisit, Basklarnet, Başvekalet, Bikarbonat, Cevvaliyet, Cibilliyet, Cumhuriyet, Çakırkanat, Dönergeçit, Ehlisünnet, Elektrolit, Envaiçeşit, Esericedit, Fahrenhayt, Federalist, Ferdaniyet, Fikrisabit, Filatelist, Folklorist, Gayrivarit, Gramkuvvet, Hakkaniyet, Hakkısükut, Hamilikart, Hassasiyet, Hayvaniyet, Hinterlant, Hüsnüniyet, İçtimaiyat, İspanyolet, İspermeçet, İstalagmit, İstihbarat, Kapitalist, Kaydıhayat, Kızılkanat, Klorhidrat, Kloroplast, Konformist, Kozmopolit, Kristaloit, Kromoplast, Laklakıyat, Lejitimist, Mağdariyet, Mağduriyet, Mahcubiyet, Mahkumiyet, Mahremiyet, Mahrumiyet, Mazhariyet, Mebzuliyet, Mecburiyet, Meftuniyet, Memnuniyet, Mensubiyet, Merbutiyet, Merkeziyet, Meşguliyet, Meşrutiyet, Metropolit, Metrukiyet, Mevcudiyet, Mevkufiyet, Militarist, Motosiklet, Mucrimiyet, Muhassasat, Muhassenat, Muhtariyet, Muhteviyat, Mukadderat, Mukaddesat, Mukarrerat, Munebbihat, Mutavassıt, Mutlakiyet, Mücevherat, Müdevvenat, Mükevvenat, Mükeyyifat, Müktesebat, Münderecat, Mündericat, Müntahabat, Müphemiyet, Mürettebat, Müsakkafat, Müsellesat, Müştemilat, Mütereddit, Mütevellit, Müzahrefat, Natüralist, Nefsaniyet, Nominalist, Oportünist, Ortopedist, Paraboloit, Pozitivist, Pragmatist, Radikalist, Resmigeçit, Resmiküşat, Rölativist, Ruhbaniyet, Sekülarist, Setriavret, Solidarist, Sürrealist, Şehvaniyet, Tebeddülat, Terciibent, Termoplast, Teslimiyet, Torpidobot, Vahdaniyet, Vahtaniyet, Videokaset, Viyolonist

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


anestezist : anestezi uzmanı
antagonist : düşmanca, hasım, zıt, muhalif, muarız, karşıt
âzerperest : ateşperest
cevvaliyet : çabukluk, hareketlilik
dönergeçit : turnike
ferdâniyet : yalnızlık
hakkısükût : susmalık
hinterlant : iç bölge, arkabahçe
hüsnüniyet : sağistem, iyi niyet
içtimaiyat : sosyoloji, toplumbilim, toplum bilimi
istalagmit : stalagmit, dikit
istihbarat : haberler, danışma, duyum
kapitalist : sermayedar, anamalcı, sermayeci
kaydıhayat : yaşamca
kızılkanat : sazangilleredn
mebzuliyet : çokluk, bolluk
mensubiyet : ilgililik, ilişkinlik
merbutiyet : bağlılık, ilgi
metrukiyet : bırakılma, ayrılma, boşanma
munebbihat : uyarıcılar, münebbihler
mutavassıt : aracı, orta, ortalama
mutlakiyet : saltçılık
mücevherat : mücevherler
müntahabat : seçmeler
müphemiyet : belirsizlik
mütereddit : duraksamalı, ikircimli

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


basklârnet :

TDK:
basklarnet

hamilikart :
TDK:
isim Tavsiye edildiği üzerinde yazılı olan kartı, pusulayı taşıyan kimse

hassasiyet :
TDK:
isim Duyarlık
"Senelerden beri çektiğim korku bende umulmaz bir hassasiyet uyandırmıştı." - R. N. Güntekin

T ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Onikişubat (Kahramanmaraş)

T ile biten 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


2. Meşrutiyet DönemiTürk Edebiyatı - Yazar: Cengiz Karataş
Beşir Fuad İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti - Yazar: Kolektif
İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit - Yazar: Bilge Ercilasun
Bir Meşrutiyet Aydını, Ethem Nejat 1887-1921 - Yazar: Mehmet Salih Erkek
II. Meşrutiyet Dönemi Fikir Hareketleri ve Türk Edebiyatına Yansımaları - Yazar: Cengiz Karataş
Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 46 - 2. Meşrutiyet "100. Yıl" 2 - Yazar: Kolektif
II. Meşrutiyet Dönemi Fikir Hareketleri ve Türk Edebiyatına Yansımaları - Yazar: Cengiz Karataş
Sultanhisarlı Ali Zühtü Bey'in 2. Meşrutiyet ve 1. Dünya Savaşı Anıları - Yazar: Bingül Adalığ

Kelime Bulma Motoru