T ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda T harfi bulunan 10 harfli 126 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Anestezist, Antagonist, Aristokrat, Asrısaadet, Ateşperest, Azerperest, Bakterisit, Basklarnet, Başvekalet, Bikarbonat, Cevvaliyet, Cibilliyet, Cumhuriyet, Çakırkanat, Dönergeçit, Ehlisünnet, Elektrolit, Envaiçeşit, Esericedit, Fahrenhayt, Federalist, Ferdaniyet, Fikrisabit, Filatelist, Folklorist, Gayrivarit, Gramkuvvet, Hakkaniyet, Hakkısükut, Hamilikart, Hassasiyet, Hayvaniyet, Hinterlant, Hüsnüniyet, İçtimaiyat, İspanyolet, İspermeçet, İstalagmit, İstihbarat, Kapitalist, Kaydıhayat, Kızılkanat, Klorhidrat, Kloroplast, Konformist, Kozmopolit, Kristaloit, Kromoplast, Laklakıyat, Lejitimist, Mağdariyet, Mağduriyet, Mahcubiyet, Mahkumiyet, Mahremiyet, Mahrumiyet, Mazhariyet, Mebzuliyet, Mecburiyet, Meftuniyet, Memnuniyet, Mensubiyet, Merbutiyet, Merkeziyet, Meşguliyet, Meşrutiyet, Metropolit, Metrukiyet, Mevcudiyet, Mevkufiyet, Militarist, Motosiklet, Mucrimiyet, Muhassasat, Muhassenat, Muhtariyet, Muhteviyat, Mukadderat, Mukaddesat, Mukarrerat, Munebbihat, Mutavassıt, Mutlakiyet, Mücevherat, Müdevvenat, Mükevvenat, Mükeyyifat, Müktesebat, Münderecat, Mündericat, Müntahabat, Müphemiyet, Mürettebat, Müsakkafat, Müsellesat, Müştemilat, Mütereddit, Mütevellit, Müzahrefat, Natüralist, Nefsaniyet, Nominalist, Oportünist, Ortopedist, Paraboloit, Pozitivist, Pragmatist, Radikalist, Resmigeçit, Resmiküşat, Rölativist, Ruhbaniyet, Sekülarist, Setriavret, Solidarist, Sürrealist, Şehvaniyet, Tebeddülat, Terciibent, Termoplast, Teslimiyet, Torpidobot, Vahdaniyet, Vahtaniyet, Videokaset, Viyolonist

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


antagonist : düşmanca, hasım, zıt, muhalif, muarız, karşıt
ateşperest : âzerperest
cevvaliyet : çabukluk, hareketlilik
dönergeçit : turnike
envaiçeşit : envaitürlü
ferdâniyet : yalnızlık
folklorist : folklorcu
gramkuvvet : gramağırlık
içtimaiyat : sosyoloji, toplumbilim, toplum bilimi
mahcubiyet : utangaçlık, sıkılganlık
mazhariyet : erişme, ergi
meftuniyet : meftunluk, tutkunluk
merkeziyet : merkeziyetçilik
meşguliyet : uğraş, uğraşı, iş güç
metrukiyet : bırakılma, ayrılma, boşanma
muhassasat : ödenek
muhassenat : yararlı, güzel, hayırlı, işler
muhtariyet : özerklik, bağımsızlık, otonomi
muhteviyat : içindekiler, içerik
mutlakiyet : saltçılık
mücevherat : mücevherler
müktesebat : edinilen, edinç, kazanım
münderecat : içindekiler
müntahabat : seçmeler
müphemiyet : belirsizlik
müzahrefat : süprüntüler, pislik

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


kromoplâst :

TDK:
kromoplast

müktesebat :
TDK:
isim Edinilen, kazanılan bilgiler

paraboloit :
TDK:
isim, matematik Odağı olmayan, yalnız bir simetri ekseni bulunan ikinci dereceden yüzey

T ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Onikişubat (Kahramanmaraş)

T ile biten 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Beşir Fuad İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti - Yazar: Kolektif

Kelime Bulma Motoru