T ile biten 12 harfli kelimeler

Sonunda T harfi bulunan 12 harfli 37 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Antikomünist, Antisemitist, Diyarıgurbet, Ekonometrist, Empresyonist, Entomolojist, Glasyolojist, Hattıhareket, İadeiziyaret, Karbonhidrat, Karikatürist, Kaydıihtiyat, Koloniyalist, Maceraperest, Merdümperest, Merkantilist, Mıknatısiyet, Muvaffakıyet, Muvaffakiyet, Muzafferiyet, Mükellefiyet, Mükemmeliyet, Münakkahiyet, Müstaceliyet, Müşkülpesent, Nazarıdikkat, Obskürantist, Propagandist, Propogandist, Psikiyatrist, Spermatozoit, Spiritualist, Sübjektivist, Şehvetperest, Şurayıdevlet, Vahdetivücut, Vaktikerahat

Bazı T ile biten 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


diyarıgurbet :

TDK:
isim İş, eğitim vb. sebeplerle göç edilen yabancı yer
"Anası, teyzesi, ah kolay mı yavrum, diyarıgurbet, dediler durdular." - M. Ş. Esendal

hattıhareket :
TDK:
isim Tutulan yol, tutulacak yol, davranış, tutum

nazarıdikkat :
TDK:
isim Bir kimsenin herhangi bir konuya duyduğu yoğun ilgi

Kelime Bulma Motoru