T ile biten 9 harfli kelimeler

Sonunda T harfi bulunan 9 harfli 174 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Abullabut, Ahdicedit, Ahlakıyat, Akalliyet, Akaryakıt, Aminoasit, Anatomist, Ansefalit, Antikatot, Antisemit, Antropoit, Apandisit, Aurikulat, Babayiğit, Beşeriyet, Cahiliyet, Civanmert, Çihardost, Danişment, Ehemmiyet, Ehveniyet, Ekalliyet, Ekolojist, Ekonomist, Ekseriyet, Eritrosit, Evleviyet, Evrenkent, Evveliyat, Falanjist, Fantezist, Faraziyat, Felekiyat, Fizyokrat, Formalist, Galibiyet, Gazeliyat, Geologist, Germanist, Germiyyet, Greypfurt, Hakimiyet, Hakperest, Havaçözüt, Hayatiyet, Hidroksit, Higrostat, Hodpesent, Hornblent, Hoşsohbet, Hususiyet, Istirahat, İnsaniyet, İntihabat, İrrealist, İstikamet, İstirahat, Kabiliyet, Kaliborit, Kanuniyet, Karabulut, Kartvizit, Kastanyet, Ketumiyet, Kırkgeçit, Kızılkurt, Kolemanit, Komponent, Konsonant, Koordinat, Lanseolat, Levazımat, Lisaniyat, Lökoplast, Lümensaat, Mahviyyet, Malikiyet, Mamuriyet, Mandapost, Maneviyat, Marufiyet, Masumiyet, Masuniyet, Medeniyet, Memnuiyet, Memuriyet, Mesuliyet, Meşruiyet, Meyusiyet, Mezuniyet, Monarşist, Mongolist, Monoteist, Mubayenet, Mugayeret, Muhaberat, Muhaceret, Muhalefet, Muhasamat, Muhasebat, Mukarenet, Mukattaat, Mukavemet, Mutabakat, Muvafakat, Muvaneset, Muvasalat, Muzaheret, Mübaşeret, Mübayenet, Müdiriyet, Müdüriyet, Müellefat, Münaferet, Münasebat, Münasebet, Mürafakat, Müraselat, Müşabehet, Müşareket, Müteaddit, Müteahhit, Mütesanit, Mütezayit, Müzaheret, Müzakerat, Naturmort, Natürmort, Nazariyat, Olimpiyat, Otodidakt, Ömrühayat, Pembekurt, Peridotit, Peritonit, Permanant, Plüralist, Plütokrat, Politeist, Putperest, Pürdikkat, Pürhiddet, Pürsıhhat, Reformist, Represant, Riyaziyat, Ruhaniyet, Salisilat, Sallasırt, Samimiyet, Santigrat, Sarıkanat, Sebebiyet, Sembolist, Sergüzeşt, Sıvıçözüt, Siyantist, Siyasiyat, Sosyalist, Statosist, Tamamiyet, Teessürat, Teferruat, Teknokrat, Tendürüst, Termostat, Tezahürat, Therapist, Transport, Ubudiyyet, Velinimet, Videobant, Yavrukurt, Zapturapt

Bazı T ile biten 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


abullabut : hantal, beceriksiz
apandisit : yangısı
cahiliyet : bilgisizlik, cahillik
ehemmiyet : önem
ekalliyet : azınlık
ekolojist : çevre bilimci
ekseriyet : çoğunluk, çokluk
evrenkent : öğretim, enstitü, üniversite
formalist : biçimci, formaliteci, şekilci, kırtasiyeci
greypfurt : kızmemesi
ıstirahat : yornuk
insaniyet : insanlık
istirahat : dinlenme, paydos
kabiliyet : yetenek, eldek, istidat, yeti
koordinat : apsis, konsayı
lanseolat : mızraksı
maneviyat : moral
medeniyet : uygarlık, yunt
memuriyet : memurluk, görev, vazife, yer
meşruiyet : meşru, meşruluk
muhaberat : haberleşmeler
mukavemet : dayanma, direnme, direniş, dayanırlık, direnç, dayanç, dirence, kuvvet
muvaneset : ilgili
mübaşeret : girişme, başlama

Bazı T ile biten 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


evveliyat :

TDK:
isim Bir işin önceki evreleri, öncesi, önceleri
"Cellat bana bu aynanın evveliyatını anlattığında ona inanmakta güçlük çektim." - İ. O. Anar

müellefat :
TDK:
isim Yazılı eserler

müteahhit :
TDK:
isim Yüklenici
"Bundan sonra müteahhit eline çay verenin burnuna karıncalar dolsun!" - A. Dino

T ile biten 9 harfli İlçe isimleri

Etimesgut (Ankara)
Buharkent (Aydın)
Doğankent (Giresun)
Gelendost (Isparta)
Senirkent (Isparta)
Doğanyurt (Kastamonu)
Malazgirt (Muş)
Saraykent (Yozgat)
Güzelyurt (Aksaray)
Sulakyurt (Kırıkkale)

T ile biten 9 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mithat'tan Naci'ye Naci'den Mithat'a Muhaberat ve Muhaverat - Yazar: Ahmet Mithat...
Muhaberat ve Muhaverat - Yazar: Muallim Naci
Samimiyet Mektupları - Yazar: Saki - Mutrib
Ultima Teknokrat Savaşı 2.Kitap-Maskeli Balo - Yazar: Austen Andrews

Kelime Bulma Motoru