TAN ile başlayan kelimeler

Başında TAN harfleri bulunan 168 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Tanrıtanımazlık

14 Harfli Kelimeler

Tanrılaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Tanıştırılmak, Tanıtlanmamış, Tanrılaştırma

12 Harfli Kelimeler

Tangırdatmak, Tanımamazlık, Tanıtmacılık, Tanrıbilimci, Tanrıtanımaz, Tansiyometre, Tansiyometri

11 Harfli Kelimeler

Tangırdamak, Tangırdatma, Tanımayarak, Tanımlamaya, Tanımlanmak, Tanınabilen, Tanınmışlık, Tanıştırmak, Tanıtıcılık, Tanıtlanmak, Tanıtlanmış, Tankercilik, Tanrılaşmak, Tanrısallık, Tanrısızlık

10 Harfli Kelimeler

Tandırname, Taneciksiz, Tanelenmek, Tangırdama, Tangırtılı, Tanıdıklar, Tanıklamak, Tanımazlık, Tanımlamak, Tanımlanma, Tanımlayış, Tanınmayan, Tanısızlık, Tanışıklık, Tanışmadan, Tanıştırma, Tanıtılmak, Tanıtımcık, Tanıtımlık, Tanıtlamak, Tanıtlanış, Tanıtlanma, Tanıtlayış, Tanıtmalık, Tanrıbilim, Tanrıcılık, Tanrılaşma, Tanrısamak, Tantanasız, Tanzanyalı, Tanzimatçı

9 Harfli Kelimeler

Tanecikli, Tanelemek, Tanıklama, Tanıklığı, Tanılamak, Tanımamak, Tanımlama, Tanınacak, Tanıtılış, Tanıtılma, Tanıtlama, Tanıtmacı, Tanklarda, Tanksavar, Tannanlık, Tantalyum, Tantanacı, Tantanalı

8 Harfli Kelimeler

Tanassur, Taneleme, Tangayaz, Tangırtı, Tanıklar, Tanıklık, Tanılama, Tanılmak, Tanımlık, Tanınmak, Tanınmış, Tanışlar, Tanışmak, Tanıtıcı, Tanıtmak, Tanıtsız, Tankerci, Tanlamak, Tanrılık, Tanrımız, Tanrısal, Tanrısız, Tansiyon, Tanzanya, Tanzifat, Tanzimat

7 Harfli Kelimeler

Tandans, Tanecik, Tanecil, Tangsuk, Tanıdık, Tanımak, Tanınan, Tanınış, Tanınma, Tanışık, Tanışış, Tanışma, Tanıtan, Tanıtım, Tanıtış, Tanıtlı, Tanıtma, Tanıyış, Taninli, Tanjant, Tanklar, Tanlağı, Tanlama, Tanrıça, Tantana, Tantuni

6 Harfli Kelimeler

Tandem, Tandır, Taneli, Tanguk, Tanıma, Tankçı, Tanker, Tankut, Tanman, Tannan, Tanrım, Tansığ, Tansık, Tansör, Tantal, Tantık, Tanzim, Tanzir

5 Harfli Kelimeler

Tanah, Tandu, Tanen, Tango, Tanık, Tanıl, Tanım, Tanın, Tanıp, Tanır, Tanış, Tanıt, Tanin, Tanju, Tanla, Tanrı, Tanuğ

4 Harfli Kelimeler

Tane, Tang, Tanı, Tank

3 Harfli Kelimeler

Tan

Bazı TAN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tanah : tarihini
tanassur : hristiyanlaşma
tanecik : cisim
tanelenmek : dişlenmek, içlenmek
tanı : teşhis
tanıklar : şevahit
tanımlama : açıklama
tanınan : bildik, maruf, popüler, tanısızlık, tanuğ
tanınmak : adalet dağıtmak, adı duyulmak, adıduyulmak, inhisar etmek, meşhur olmak, nam almak, tanılmak, yaftalanmak
tanışma : muarefe, ülfet
tanışmak : ülfet etmek
tanıt : beyyine, hüccet, tanınacak, belirgin, tanınabilen, argüman, delil, ispat
tanıtılmak : takdim edilmek
tanıtım : tanıtma, reklam
tanıtlanmamış : tanıtsız
tanıtmacı : takdimci, röprezantan
tanju : sonsuz, ululuk, olağanüstülük
tanker : petrol, akaryakıt, su
tanklarda : periskop
tankut : kutlu
tanla : olağanüstü, mucize
tanlağı : mucize
tannanlık : rezonans

Bazı TAN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tanım :

TDK:
isim Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif
"Ama bir yığın kadına uyabilirdi bu tanım." - Y. Atılgan

tanımlanma :
TDK:
isim Tanımlanmak işi

taninli :
TDK:
sıfat Tınlamalı
"O kadar ahenkli, taninli idi." - Ö. Seyfettin

TAN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yabancı Evin Tanıdık Odaları - Yazar: Katrina Kittle
Aslında Bayan Blum Sütçüyü Tanımak - Yazar: Peter Bichsel
Tanrım Bana Kim Olduğumu Söyle ! - Yazar: Gianna Paradiso
Bu Güller Sana Tanrım - Yazar: Yavuzkan Duman
Şey ve Tan - Yazar: Mehmet Sabri Genç
Tan Vakti - Yazar: Galip Argun
Ben Buradayım Tanrım - Yazar: Vakıf Samedoğlu
Şey ve Tan - Yazar: Mehmet Sabri Genç

TAN ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


HİCR - 61, 62: Elçiler Lût âilesine gelince, Lût onlara: «Hakikaten siz tanınmayan kimselersiniz» dedi.

Kelime Bulma Motoru