TAP ile başlayan kelimeler

Başında TAP harfleri bulunan 67 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Tapıncakçılık

12 Harfli Kelimeler

Tapınaklarda

11 Harfli Kelimeler

Tapınılacak, Tapışlanmak

10 Harfli Kelimeler

Tapalanmak, Tapanlamak, Tapıklamak, Tapıncakçı, Tapırdamak, Tapışlamak, Tapışlanma

9 Harfli Kelimeler

Tapalamak, Tapalanma, Tapanlama, Tapıklama, Tapınacak, Tapırdama, Tapışlama, Taptırmak, Tapulamak

8 Harfli Kelimeler

Tapalama, Tapanlar, Tapıncak, Tapınmak, Tapşırma, Taptırma, Tapulama, Tapunmuş

7 Harfli Kelimeler

Tapacak, Tapasız, Tapınak, Tapınan, Tapıngu, Tapınış, Tapınma, Tapırtı, Taplama, Taponcu, Taptaze, Tapukçı, Tapusuz, Tapyoka

6 Harfli Kelimeler

Tapalı, Tapduk, Tapınç, Tapkır, Tapkur, Taplak, Tapmak, Tapucu, Tapulu

5 Harfli Kelimeler

Tapağ, Tapan, Tapın, Tapır, Tapış, Tapir, Tapkı, Tapma, Tapon, Tapuk, Tapun

4 Harfli Kelimeler

Tapa, Tapı, Tapi, Tapu

3 Harfli Kelimeler

Tap

Bazı TAP ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tap : umut
tapağ : saygı
tapalama : tıpalama
tapalanma : tıpalanma
tapalı : tıpalı
tapanlamak : düzeltmek, tapan çekmek
tapanlar : abede
tapasız : tıpasız
tapı : mabut, tanrı
tapın : beklenti
tapınak : mabet, ibadethane
tapınaklarda : sunak
tapınan : perestişkâr, tabar
tapıncak : fetiş, put
tapınç : tapınma
tapıngu : tapınılacak
tapınılacak : tapıngu
tapınış : ibadet
tapınma : ibadet, kült, perestiş, tapınç
tapınmak : ibadet etmek, perestiş etmek
tapır : icat
tapışlamak : tapıklamak
tapir : tapirgillerden
tapkı : vicdan
tapkır : ayak
tapkur : topluluk, kafile
taplak : teyit
taplama : bazlamaç
tapma : kült
tapmak : bağlanmak, perestiş etmek
tapon : eski, kalık
taptaze : bozulmadan, diri diri
tapukçı : saray
tapulamak : şufa
tapulu : mülkiyetinde
tapun : beklenti, ibadet

Bazı TAP ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tapalama :

TDK:
isim Tapalamak işi, tıpalama

tapı :
TDK:
tapi

tapınmak :
TDK:
-e Tapma işi yapılmak
"Beyaz esvaplı bakireler, altın saçlı delikanlılar, kollarını çaprazlamış, diz üstü ona tapınmaktadır." - F. R. Atay

TAP ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tapu Sicil Muhafızının Anıları - Yazar: Hüsrev Hatemi

TAP ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ARAF - 138: İsrailoğullarını denizden geçirdik, orada kendilerine mahsus birtakım putlara tapan bir kavme rastladılar. Bunun üzerine: Ey Musa! Onların tanrıları olduğu gibi, sen de bizim için bir tanrı yap! dediler. Musa: Gerçekten siz cahil bir toplumsunuz, dedi.

Kelime Bulma Motoru