TAP ile başlayan kelimeler

Başında TAP harfleri bulunan 67 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Tapıncakçılık

12 Harfli Kelimeler

Tapınaklarda

11 Harfli Kelimeler

Tapınılacak, Tapışlanmak

10 Harfli Kelimeler

Tapalanmak, Tapanlamak, Tapıklamak, Tapıncakçı, Tapırdamak, Tapışlamak, Tapışlanma

9 Harfli Kelimeler

Tapalamak, Tapalanma, Tapanlama, Tapıklama, Tapınacak, Tapırdama, Tapışlama, Taptırmak, Tapulamak

8 Harfli Kelimeler

Tapalama, Tapanlar, Tapıncak, Tapınmak, Tapşırma, Taptırma, Tapulama, Tapunmuş

7 Harfli Kelimeler

Tapacak, Tapasız, Tapınak, Tapınan, Tapıngu, Tapınış, Tapınma, Tapırtı, Taplama, Taponcu, Taptaze, Tapukçı, Tapusuz, Tapyoka

6 Harfli Kelimeler

Tapalı, Tapduk, Tapınç, Tapkır, Tapkur, Taplak, Tapmak, Tapucu, Tapulu

5 Harfli Kelimeler

Tapağ, Tapan, Tapın, Tapır, Tapış, Tapir, Tapkı, Tapma, Tapon, Tapuk, Tapun

4 Harfli Kelimeler

Tapa, Tapı, Tapi, Tapu

3 Harfli Kelimeler

Tap

Bazı TAP ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tap : umut
tapa : cam, tıpa
tapacak : mabut
tapağ : saygı
tapalama : tıpalama
tapalamak : tıpalamak
tapalanmak : tıpalanmak
tapan : sürgü, tabar
tapanlamak : düzeltmek, tapan çekmek
tapanlar : abede
tapasız : tıpasız
tapduk : çocuğu, saygı, saygıdeğer
tapı : mabut, tanrı
tapıklamak : tapışlamak, tıpışlamak
tapınaklarda : sunak
tapınan : perestişkâr, tabar
tapıncakçı : fetişist
tapıncakçılık : fetişizm
tapınç : tapınma
tapıngu : tapınılacak
tapınmak : ibadet etmek, perestiş etmek
tapışlamak : tapıklamak
tapkı : vicdan
tapkır : ayak
taplak : teyit
taplama : bazlamaç
tapma : kült
tapmak : bağlanmak, perestiş etmek
tapon : eski, kalık
taptaze : bozulmadan, diri diri
tapuk : dilek, istek
tapukçı : saray
tapulamak : şufa
tapun : beklenti, ibadet
tapunmuş : sofu

Bazı TAP ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tapalamak :

TDK:
-i Şişe vb.nin ağzına tapa koymak, tıpalamak
"Şişeyi tapaladı."

tapalı :
TDK:
sıfat Tapa konmuş olan, tıpalı

tapışlanmak :
TDK:
nsz Tapışlama işi yapılmak

Kelime Bulma Motoru