TAS ile başlayan kelimeler

Başında TAS harfleri bulunan 81 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Tasasıdağılmak

13 Harfli Kelimeler

Tasalandırmak, Tasarımlanmak, Tasarımlanmış, Tasarlanmamış, Tasarrufçuluk

12 Harfli Kelimeler

Tasalandıran, Tasalanmayan, Tasarçizimci, Tasarımlamak, Tasarımlanan, Tasarımlanma, Tasarlayarak

11 Harfli Kelimeler

Tasarımlama, Tasarlanmak, Tasarlanmış, Tasfiyehane, Tasniflemek

10 Harfli Kelimeler

Tasalanmak, Tasalanmış, Tasarçizim, Tasarımını, Tasarımsız, Tasarlamak, Tasarlanış, Tasarlanma, Tasarlayan, Tasarlayış, Tasarrufçu, Tasarruflu, Tasasızlık, Tasdikname, Tasımlamak, Tasnifleme

9 Harfli Kelimeler

Tasalanma, Tasarımcı, Tasarımlı, Tasarlama, Tasavvufi, Tasdiksiz, Tasfiyeci, Tasımlama

8 Harfli Kelimeler

Tasallut, Tasallüp, Tasarımı, Tasarruf, Tasavvuf, Tasavvur, Tasdikli, Tasımsal, Taslamak, Tastamam, Tasvirci

7 Harfli Kelimeler

Tasalar, Tasannu, Tasarım, Tasasız, Tasfiye, Taslama

6 Harfli Kelimeler

Tasalı, Tasarı, Tasdik, Tasgir, Tashih, Tashin, Taslak, Taslam, Tasmim, Tasnif, Tasrif, Tasrih, Tastir, Tasvip, Tasvir

5 Harfli Kelimeler

Tasar, Tasdi, Tasım, Tasma, Tasni

4 Harfli Kelimeler

Tasa

3 Harfli Kelimeler

Tas

Bazı TAS ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tas : çanak, hunu
tasalandıran : düşündürücü
tasalandırmak : düşündürmek, keder vermek, meraklandırmak
tasalanmış : efkârlı
tasallut : saldırma, sarkıntılık
tasannu : yapmacık
tasarçizim : dizayn
tasarçizimci : dizayncı
tasarım : tasavvur, dizayn, tasar
tasarımcı : dizaynır
tasarımı : bilgisayar mühendisi
tasarımını : sistem mühendisi
tasarımlanan : gerçek
tasarımlanmış : tasarımlı
tasarımlı : tasarımlanmış
tasarımsız : tasarlanmamış
tasarlanmış : mutasavver
tasarruf : kullanım, artırım, biriktirme
tasarrufçu : birikimci
tasarrufçuluk : birikimcilik
tasasızlık : aldırmazlık, gamsızlık, keyif
tasavvuf : gizemciliği, islâm gizemciliği
tasdik : doğrulama, onay, onaylama, ikrar, olur, sertifikasyon
tasdikli : doğrulanmış, onaylı, onaylanmış, geçerli
tasfiye : arıtma, ayıklama, temizleme, alacaklılara, likidasyon
tasfiyehane : rafineri, arıtım evi

Bazı TAS ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tasarı :

TDK:
1. isim Olması veya yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı biçim
"Kafamdaki hayaller ve tasarılar epeyce açık saçık şeylerdi." - H. E. Adıvar
2. hukuk Hukuki bir işlemin, o işlemi yapmakla yetkili kurul veya organ önüne getirildiği andaki durumu, üstünde görüşme ve oylama yapılabilir durumdaki metin, layiha
"Bütçe Kanunu tasarısı üzerine yazdığım bir yazı." - Y. K. Karaosmanoğlu

tasarımlama :
TDK:
isim Tasarımlamak işi

tasavvur :
TDK:
1. isim Göz önüne getirme, hayal etme, zihinde canlandırma
2. Tasarım
3. Düşünce, amaç, niyet, maksat, plan
"İdeolojiler, bir tasavvurlar bütünüdür ama bu tasavvurların çok defa şuurla bir alakası yoktur." - C. Meriç

Kelime Bulma Motoru