TEM ile başlayan kelimeler

Başında TEM harfleri bulunan 105 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Tembelleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Tembelleştirme, Temellendirmek, Temelleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Temellendirme, Temelleştirme, Temizliğinden, Temizlikçilik

12 Harfli Kelimeler

Tembelleşmek, Tembellikten, Tembihlenmek, Temkinsizlik

11 Harfli Kelimeler

Tembelleşme, Tembihlemek, Tembihlenme, Temellenmek, Temelleşmek, Temizlenmek, Temizlenmiş, Temizletmek, Temizleyici, Temsilcilik

10 Harfli Kelimeler

Tembelhane, Tembihleme, Temelinden, Temellenme, Temelleşme, Teminatsız, Temizlemek, Temizleniş, Temizlenme, Temizletme, Temizleyiş, Temizlikçi, Temkinlice, Temlikname, Temperatür

9 Harfli Kelimeler

Tembellik, Tembihler, Temellice, Teminatlı, Temizleme, Temkinsiz

8 Harfli Kelimeler

Tembelce, Tembihat, Tembihli, Temeddüh, Temeddün, Temelden, Temellus, Temellük, Temelsiz, Temennah, Temerküz, Temerrüt, Temessül, Temevvüç, Temeyyüz, Temirçal, Temizlik, Temkinli, Temposuz, Temsilci

7 Harfli Kelimeler

Temaruz, Tematik, Temayül, Temayüz, Temelli, Temeluk, Temenna, Temenni, Temettü, Teminat, Temiren, Tempolu, Temriye, Temsili

6 Harfli Kelimeler

Temadi, Temaşa, Tembel, Tembih, Tembul, Temcit, Temdit, Temeli, Temhir, Temkin, Temlik, Temmuz, Temren, Temrin, Temsil, Temtek, Temyiz

5 Harfli Kelimeler

Temas, Temek, Temel, Temin, Temir, Temiz, Tempo, Temre

4 Harfli Kelimeler

Tema, Temş

3 Harfli Kelimeler

Tem

Bazı TEM ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tem : tema
tema : görüş, ana konu, tem
temadi : sürme, uzama
temayül : yönseme, meyletme, eğilim
temayüz : sivrilme, seçkinleşme
tembellik : atalet, ateme, kesel, lapacılık, rehavet, tekâsül, teseyyüp
tembih : uyarı, uyarma, uyandırma, ikaz, uyarım
tembihlemek : uyarmak, hatırlatmak
temcit : recep
temdit : uzatma, sürdürme
temeddüh : övünme
temek : pencere
temeli : alfabe, kaide, köksüz
temelinden : esasen
temelli : sürekli, kalıcı, devamlı, daimî, büsbütün, tamamen, asaleten
temellice : asaleten
temellus : kurtulmak
temeluk : yaltaklanmak
temenna : temennah
temettü : kazanç
temevvüç : dalgalanma
temhir : mühürleme
temir : demir
temiren : ok

Bazı TEM ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tembelleştirmek :

TDK:
-i Tembel olmasına sebep olmak
"Şimdi minimini arabası onu tembelleştirdi." - Y. Z. Ortaç

tembihat :
TDK:
isim Tembihler, uyarılar

temcit :
TDK:
isim, din b. (***) Recep, şaban ve ramazan ayları süresince, sabah ezanından sonra minarelerden okunan ve Allah ın ululuğunu belirten dua

Kelime Bulma Motoru