TEN ile başlayan kelimeler

Başında TEN harfleri bulunan 69 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Teneffüshane

11 Harfli Kelimeler

Tenekecilik, Tenekelemek, Tenhalaşmak, Tenkitçilik, Tentürdiyot

10 Harfli Kelimeler

Tenasüpsüz, Tenekeleme, Teneşirlik, Tenhalaşma, Tentenesiz

9 Harfli Kelimeler

Tendürüst, Tengirlek, Tenteneli

8 Harfli Kelimeler

Teneffüs, Tenekeci, Tenevvür, Tenezzüh, Tenezzül, Tenhalık, Tenkisat, Tenkitçi, Tenkitli, Tensikat, Tentesiz, Tenvirat

7 Harfli Kelimeler

Tenafür, Tenakus, Tenakuz, Tenasuh, Tenasüh, Tenasül, Tenasüp, Tenazur, Tencere, Teneşir, Tenevvü, Tenhaca, Tenisçi, Tenkıye, Tenkidi, Tenkiye, Tennure, Tenteli, Tentene

6 Harfli Kelimeler

Tender, Teneke, Tengiz, Tenkil, Tenkis, Tenkit, Tensik, Tensil, Tensip, Tensör, Tentür, Tenvir, Tenzih

5 Harfli Kelimeler

Tenbe, Tenge, Tenha, Tenik, Tenis, Tenke, Tenor, Tenşi, Tente, Tenya

3 Harfli Kelimeler

Ten

Bazı TEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tenafür : kakışma, kakofoni
tenakus : azalma, eksilme
tenasuh : reenkarnasyon
tenasüp : yakışma, oran, orantı
tenasüpsüz : uygunluk
tenazur : bakışım, simetri
tenbe : at
tencere : kapaklı, kap kacak, tel
tenekeci : lehimleyen
tenevvü : çeşitlenme, çeşitlilik
tenevvür : aydınlanma
tenezzüh : gezinti
tenezzül : alçalma, inme, aşağılama, kibirsizlik, düşme
tengirlek : yuvarlak
tengiz : cengiz
tenha : ıssız, yalnız, tek, boş, hali, kenar
tenhalaşmak : boşalmak, ıssızlaşmak, ıssız kalmak, ıssızlık çökmek, itsiz köye dönmek, yalnızlaşmak
tenhalık : ıssızlık, yalnızlık
tenis : alantopu, alan topu
tenke : teneke
tenkıye : lavman
tenkidî : eleştirmeli, eleştirili, eleştirel
tenkil : uzaklaştırma
tenkisat : azaltmalar

Bazı TEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tendürüst :

TDK:
sıfat Dinç, sağlam
"Er ve subay o kadar güzel giyinmiş, o kadar tendürüst idi ki parmağımız ağzımızda kaldı." - Y. K. Karaosmanoğlu

teneşirlik :
TDK:
1. isim Cami avlularında teneşir ve tabut konulan yer
2. Teneşir yapmaya yarayan tahta
3. sıfat Kötü huyunu ölünceye kadar sürdüren (kimse)
4. sıfat Ölmek üzere olan (hasta)

tenevvü :
TDK:
isim Çeşitlilik

TEN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Arzuda Tenhâ - Yazar: V.B. Bayrıl
Tenha Şiirler - Yazar: Şaban Kurt
Tenha Düşler - Yazar: Özgen Topçu
Tenha Sözler - Yazar: Dilek Altun Dede

Kelime Bulma Motoru