TEN ile başlayan kelimeler

Başında TEN harfleri bulunan 69 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Teneffüshane

11 Harfli Kelimeler

Tenekecilik, Tenekelemek, Tenhalaşmak, Tenkitçilik, Tentürdiyot

10 Harfli Kelimeler

Tenasüpsüz, Tenekeleme, Teneşirlik, Tenhalaşma, Tentenesiz

9 Harfli Kelimeler

Tendürüst, Tengirlek, Tenteneli

8 Harfli Kelimeler

Teneffüs, Tenekeci, Tenevvür, Tenezzüh, Tenezzül, Tenhalık, Tenkisat, Tenkitçi, Tenkitli, Tensikat, Tentesiz, Tenvirat

7 Harfli Kelimeler

Tenafür, Tenakus, Tenakuz, Tenasuh, Tenasüh, Tenasül, Tenasüp, Tenazur, Tencere, Teneşir, Tenevvü, Tenhaca, Tenisçi, Tenkıye, Tenkidi, Tenkiye, Tennure, Tenteli, Tentene

6 Harfli Kelimeler

Tender, Teneke, Tengiz, Tenkil, Tenkis, Tenkit, Tensik, Tensil, Tensip, Tensör, Tentür, Tenvir, Tenzih

5 Harfli Kelimeler

Tenbe, Tenge, Tenha, Tenik, Tenis, Tenke, Tenor, Tenşi, Tente, Tenya

3 Harfli Kelimeler

Ten

Bazı TEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ten : vücut, cilt, deri, et, izik
tenafür : kakışma, kakofoni
tenakus : azalma, eksilme
tenasüh : reenkarnasyon, ruh göçü
tenasül : üreme
tenasüp : yakışma, oran, orantı
tenasüpsüz : uygunluk
tenazur : bakışım, simetri
tencere : kapaklı, kap kacak, tel
tendürüst : dinç, sağlam
teneffüs : solunum, koku
teneke : kesme, kutu, tenke
tenekeci : lehimleyen
teneşir : salacak, ölü salı
tenevvür : aydınlanma
tenezzüh : gezinti
tenezzül : alçalma, inme, aşağılama, kibirsizlik, düşme
tenha : ıssız, yalnız, tek, boş, hali, kenar
tenik : azim, kararlılık
tenis : alantopu, alan topu
tenkıye : lavman
tenkidî : eleştirmeli

Bazı TEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ten :

TDK:
1. isim İnsan vücudunun dış yüzü, cilt
2. Vücut

tenasüpsüz :
TDK:
sıfat Tenasüp olmayan, aralarında uygunluk, düzgünlük bulunmayan
"Apış arasına fazla tülbent ve mermerşahi tıkarak bebeği çarpık ve ayrık bacaklı, tenasüpsüz olmaktan korur." - R. H. Karay

teneffüs :
TDK:
1. isim, biyoloji Solunum
2. Temiz hava almak, dinlenmek için verilen ara
"Artık boyuna dua ediyorum, teneffüs zamanı gelse de çocuklar bahçeye çıksa ve cıvıltı başlasa diye." - N. F. Kısakürek

TEN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil - Yazar: Haldun Taner
Ten Kokusu - Yazar: Ercan Akbay
Ten ve Gölge - Yazar: Ercan Ata
Mehmet Akif' ten Seçmeler - Yazar: Kolektif
Ten Kırmızısı - Yazar: Yıldırım B. Doğan
Ten Telaşı - Yazar: Şenay Ekin
Kiralık Ten - Yazar: Bernice McFadden
İpek Ten (+18) - Yazar: Marquis De Sade

Kelime Bulma Motoru