TER ile başlayan T ile biten kelimeler

Başında TER harfleri bulunan ve T ile biten 9 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Terkibibent

10 Harfli Kelimeler

Terciibent, Termoplast

9 Harfli Kelimeler

Termostat

8 Harfli Kelimeler

Tereddüt, Terorist, Terörist, Tertibat

6 Harfli Kelimeler

Termit

Bazı TER ile başlayan T ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


terkibibent :

TDK:
isim, edebiyat Divan edebiyatında uyakları başka başka olan birkaç bentten oluşan ve her bendin sonunda kafiyeleri aynı birer beyti bulunan manzume biçimi

termoplâst :
TDK:
termoplast

terorist :
TDK:
terörist

Kelime Bulma Motoru