TOP ile başlayan kelimeler

Başında TOP harfleri bulunan 137 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Toplumsallaştırmak

17 Harfli Kelimeler

Toplumsallaştırma

16 Harfli Kelimeler

Toplumdışılanmak

15 Harfli Kelimeler

Toplumdışılamak, Toplumlaştırmak, Toplumsallaşmak, Topraklandırmak

14 Harfli Kelimeler

Topaklaştırmak, Toplumdışılama, Toplumlaştırma, Toplumsallaşma, Topraklandırma

12 Harfli Kelimeler

Topluçalışım, Toplulukları, Toplumlaşmak, Topografyacı, Topraklaşmak

11 Harfli Kelimeler

Topaklanmak, Topaklaşmak, Toparlanmak, Toplanılmak, Toplanırlık, Toplardamar, Toplatılmak, Toplumbilim, Toplumculuk, Toplumdurum, Toplumlaşma, Toplumölçer, Toprakbastı, Toprakbilim, Topraklamak, Topraklaşma, Toptancıdan, Toptancılık

10 Harfli Kelimeler

Topaklamak, Topaklanma, Topaklaşma, Topallamak, Topallayış, Toparlacık, Toparlakça, Toparlamak, Toparlanış, Toparlanma, Toplanılma, Toplatılma, Toplayarak, Toplubiçem, Toplumları, Topografik, Topografya, Topoğrafik, Topoğrafya, Topraklama, Topukdöven, Topuklamak

9 Harfli Kelimeler

Topaklama, Topallama, Toparlama, Toplanmak, Toplanmış, Toplaşmak, Toplatmak, Toplayıcı, Topluluğu, Toplumdan, Toplumdaş, Toplumsal, Topolojik, Toprakçıl, Topraksız, Topuklama

8 Harfli Kelimeler

Topallık, Toparlak, Topçeker, Topçuluk, Toplamak, Toplanak, Toplanan, Toplanık, Toplanış, Toplanma, Toplantı, Toplaşım, Toplaşma, Toplatma, Toplayan, Toplayış, Topluluk, Toplumcu, Toplumun, Topoğraf, Topoloji, Toponomi, Topraklı, Topraksı, Toprakta, Toptancı, Topuksuz, Topurgan, Topyekun

7 Harfli Kelimeler

Topaççı, Topalak, Topatan, Tophane, Topkapı, Toplama, Toplamı, Topluca, Toplumu, Toponim, Toprağı, Topuklu, Topuzlu

6 Harfli Kelimeler

Topbaş, Toplaç, Toplak, Toplam, Toplum, Toprak, Toptan

5 Harfli Kelimeler

Topaç, Topak, Topal, Topaz, Topçu, Topik, Topla, Toplu, Topuk, Topun, Topur, Toput, Topuz

4 Harfli Kelimeler

Topu

3 Harfli Kelimeler

Top

Bazı TOP ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


topalak : hünnapgillerden
topallamak : aksamak
topçeker : gambot
topik : tahin, nohut
toplaç : kolektör
toplam : mecmu, yekûn, global
toplanak : kamp
toplanma : haşir, içtima, inikat, inkıbaz, tecemmu, tekâsüf, üşüntü
toplu : toplanmış, şişko, tıknaz, toplu tabanca, topyekûn, türü, yığ
topluca : topak
topluluğu : budun
toplulukları : sömürgecilik
toplumdan : mizantrop
toplumdışılanmak : aforoz edilmek
toplumları : tarih
toplumölçer : sosyometri
toplumsallaştırmak : sosyalleştirmek
toplumun : dar boğaz
topografik : yerbetimsel
topografyacı : yerbetimci
topoğraf : topoğrafya uzmanı
toponomi : yer adı bilimi
toprağı : bir dikili ağacı olmamak
toprakbilim : agronomi
toprakta : bakteri, kolibasil
topurgan : ayak
toput : çökelti
topyekûn : bütün, toplu, toptan, top yekûn

Bazı TOP ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


topallama :

TDK:
isim Topallamak işi

toplatılmak :
TDK:
1. nsz Toplama işi yaptırılmak
"Şimdi hemen, ne kadar zengin varsa hepsi bir binada toplatılacaktı." - Ö. Seyfettin
2. Yasa dışı olarak satılan mallar satıcılardan alınmak

topoğrafik :
TDK:
sıfat Topoğrafyayla ilgili
"Boğaziçi ndeki iki yakanın topoğrafik biçimlenmesi şiirseldir." - A. Boysan

TOP ile başlayan İlçe isimleri

Toprakkale (Osmaniye)

TOP ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ARAF - 38: Allah buyuracak ki: «Sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin!» Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lânet edecekler. Hepsi birbiri ardından orada (cehennemde) toplanınca, sonrakiler öncekiler için, «Ey Rabbimiz! Bizi işte bunlar saptırdılar! Onun için onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver!» diyecekler. Allah da: Zaten herkes için bir kat daha fazla azap vardır, fakat siz bilmezsiniz, diyecektir.

Kelime Bulma Motoru