TU ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında TU harfleri bulunan 6 harfli 63 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Tugana, Tuğbay, Tuğrik, Tuğrul, Tuğyan, Tulani, Tulgar, Tulgay, Tultag, Tuluat, Tulyum, Tumaçı, Tumağı, Tumgan, Tumrul, Tumşuk, Tundra, Tunguç, Tungut, Tunguz, Turani, Turçak, Turçik, Turgak, Turgan, Turgay, Turgor, Turist, Turizm, Turkak, Turşak, Turunç, Tuskan, Tuşgül, Tuşluk, Tutaçı, Tutgak, Tutgan, Tutguç, Tutguk, Tutgun, Tutkal, Tutkun, Tutmaç, Tutmak, Tutnak, Tutnuk, Tutsak, Tutsat, Tutsuk, Tutsuz, Tutucu, Tutulu, Tutumu, Tutunç, Tuvaca, Tuvalu, Tuzağı, Tuzcul, Tuzgun, Tuzlak, Tuzluk, Tuzsuz

Bazı TU ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


tugana : özel
tuğrul : toğrul
tuğyan : kabarma
tulânî : uzunluğuna, boyuna
tulgay : tuga, tolga, miğfer
tultag : sakin
tulûat : yerine
tulyum : 9, aktinit, tm, tülyum
tumağı : nezle, dumağı, nevazil, ingin, ıngin
tumrul : dumrul
tumşuk : papağan
tunguç : çocuk, evlat, evlatlık
turanî : turanlı
turçak : filiz, fidan
turçik : durucu, kalıcı, fidan
turgak : bekçi, muhafız, koruyucu
turgan : duran, ömürlü
turgay : toygar
turist : gezgin, gezmen, dinlenmek, eğlenmek, seyyah, altın yumurtlayan tavuk
turizm : gezim, dinlenmek, eğlenmek, kültürel, el sanatları teknikeri
turkak : nöbetçi, bekçi
turşak : filiz

Bazı TU ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


tuğyan :

TDK:
isim Akarsuyun taşması, kabarması

tutmak :
TDK:
1. -i Elde bulundurmak, ele almak
"Kucağında kundaklı bir çocuk tutuyordu." - Ö. Seyfettin
2. Ele geçirmek, yakalamak
"Evvela bu terbiyesiz köpeği tuttu, bağladı." - Ö. Seyfettin
3. Avlamak
"Dalyan işletiyorum, tuttuğumuz balığı tekrar denize döküyoruz." - R. H. Karay
4. Yanında bulundurmak, alıkoymak
"Siz gelinceye kadar çocuğu ben tutarım!"
5. Hürriyetinden yoksun bırakıp bir yere kapamak, tevkif etmek
"Vahşidir, hiçbir zaman onu kafeste tutmak mümkün değildir." - S. F. Abasıyanık
6. Kaplamak
"Tabanı otuz, otuz beş metre kadar tutan bir eşkenar üçgen biçimindedir." - T. Buğra
7. Kırağı, çiğ veya kar bir yüzeyde görünür durumda olmak, kalmak
"Şu yağan kar bir tutsun, seyreyle sen ertesi gün çocukları." - S. F. Abasıyanık
8. Denetimi ve yetkisi altına almak
9. Desteklemek, birinden yana çıkmak
10. Benimsemek, beğenmek
"Ama öylelerini de çevresinde kimse sevmemiş, tutmamıştır." - T. Buğra
11. Gereğini yapmak, yerine getirmek
"Verdiği sözü tutmuş, vaktinde gelmişti."
12. Uygun gelmek, çelişmez olmak
"Bir talih eseri olarak ondan gelen cevap benim kendi bulduklarımı tuttu." - R. N. Güntekin
13. Kapatmak, sarmak
14. Hizmetine almak veya kiralamak
"Burada bir kat tuttum. Yazı geçireceğim." - P. Safa
15. Bir işe herhangi bir anlayışla girişmek
"Yapıyı geniş tuttu."
16. Beddua, dua, ah vb. etkisini göstermek, gerçekleşmek, yerine gelmek, varmak
"Avradın ilenci tutarsa senin iki gözün kör olacak." - M. Ş. Esendal
17. Ulaşmak, varmak
"Hayvanlar, Bağdat Caddesi ni tutmuş, çalakamçı ilerliyor." - S. M. Alus
18. Para toplamı ...-e varmak, değeri olmak
"Aldığım şeyler bin lira tuttu."
19. Uğramak
"Vapur İzmir i tutmayacakmış."
20. Herhangi bir durumda bulundurmak
"Seksen bir yaşında da olsa çalışmak insanı zinde tutuyor." - H. Taner
21. Varsaymak, farz etmek
"Haydi tutalım babasının bir günahı vardı, çekti." - M. Ş. Esendal
22. -i, -e Hedef olarak almak
"Taşa tutmak."
23. -i, -e Alacağa veya vereceğe saymak
"On bin lirayı borcunuza tuttum."
24. -i, -e Yaklaştırmak
"Biraz toz olsa mendilini burnuna tutar." - A. Ş. Hisar
25. Kullanmak
"Yaşmak tutmak. Ustura tutmak."
26. Bağlamak
"Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım." - B. S. Erdoğan
27. nsz Beklenen sonucu vermek
"Toprağa atılan her tohum bir ümittir. Tohum ya tutar ya tutmaz. Ya yeşerir ya yeşermez." - Ş. Rado
28. nsz İş görebilmek
"Eli ayağı tutsun, açlıktan ölmesin, yeterdi ona." - T. Buğra
29. nsz Sürmek, zaman almak
"Bu iş iki saat tuttu."
30. nsz Yapışarak veya sokularak çıkmaz olmak
"Boya tutmadı. Çivi iyi tuttu."
31. Bir şeyi kullanması için uzatmak
"Kucaklaşma sahanlıkta başlar ve ayakkabılarını çıkarıp karısının tuttuğu terliklerini giyene kadar Serdar ın kolları boynunda kalır." - T. Buğra
32. Sunmak
"Konuklara şeker tutmak."
33. İşgal etmek
34. İzlemek
"Tepeden inince Değirmendere ye hâkim bir iz tutacaksınız." - R. H. Karay
35. Bırakmamak
"Baba sesini çıkarmadı hatta öksürüğünü bile galiba tuttu." - P. Safa
36. Sarmak, bürümek
"Hey başları duman tutmuş dağlar, hey!" - Halk türküsü
37. Asılmak, kuvvetlice sarılmak
"Üç kişi tutarlarmış da onu pencerenin önünden çekemezlermiş." - P. Safa
38. Bir kimsenin yerini almak
"Bak azizim, dedim, ben senin yerini tutamam." - Y. K. Karaosmanoğlu
39. Otobüs, vapur, uçak vb. hasta etmek
40. Herhangi bir durumda kalmasını sağlamak
"Kapıyı açık tutmayın."
41. Bir yerde kalmasını sağlamak
42. Bir sanat eseri geniş ilgi görmek
"Eğer piyes tutar da alkışlanırsa bir yazara yakışacak bir kıyafet giymeliydim." - C. Uçuk
43. Biriktirmek, tasarruf etmek
"Sen metelik tutuyorsun gibi geliyor bana. Ay başına kadar bana ödünç versene." - M. Ş. Esendal
44. Askerlikte, bankacılıkta durdurmak, blokaj
45. Başlamak
"Kadınların başında gördüğünüz bürümcükten, iç çamaşırlarından tutunuz da entarilik kaba pamuklulara kadar hepsi Osmanlı malı idi." - F. R. Atay
46. Bir şey düşünmek
"Herkes aklından bir sayı tutsun."
47. spor Takım oyunlarında karşı takımdaki bir oyuncuyu yakından izlemek, markaja almak

TU ile başlayan 6 harfli İlçe isimleri

Turhal (Tokat)

TU ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Turist Kızın Bacakları - Yazar: Sadi Bülbül

TU ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


NUR - 17: Eğer inanmış insanlarsanız, Allah, bir daha buna benzer tutumu tekrarlamaktan sizi sakındırıp uyarır.

Kelime Bulma Motoru