TU ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında TU harfleri bulunan 6 harfli 63 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Tugana, Tuğbay, Tuğrik, Tuğrul, Tuğyan, Tulani, Tulgar, Tulgay, Tultag, Tuluat, Tulyum, Tumaçı, Tumağı, Tumgan, Tumrul, Tumşuk, Tundra, Tunguç, Tungut, Tunguz, Turani, Turçak, Turçik, Turgak, Turgan, Turgay, Turgor, Turist, Turizm, Turkak, Turşak, Turunç, Tuskan, Tuşgül, Tuşluk, Tutaçı, Tutgak, Tutgan, Tutguç, Tutguk, Tutgun, Tutkal, Tutkun, Tutmaç, Tutmak, Tutnak, Tutnuk, Tutsak, Tutsat, Tutsuk, Tutsuz, Tutucu, Tutulu, Tutumu, Tutunç, Tuvaca, Tuvalu, Tuzağı, Tuzcul, Tuzgun, Tuzlak, Tuzluk, Tuzsuz

Bazı TU ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


tugana : özel
tuğrul : toğrul
tuğyan : kabarma
tulânî : uzunluğuna, boyuna
tulgar : azim, kararlılık, inanç, güvenç, gösteriş, heybet, heybetlilik
tultag : sakin
tulûat : yerine
tulyum : 9, aktinit, tm, tülyum
tumaçı : erkek, hala, dayı
tumağı : nezle, dumağı, nevazil, ingin, ıngin
tumgan : tuman, sis
tumrul : dumrul
tumşuk : papağan
tunguç : çocuk, evlat, evlatlık
tungut : evlatlık
turçik : durucu, kalıcı, fidan
turgak : bekçi, muhafız, koruyucu
turgan : duran, ömürlü
turgay : toygar
turizm : gezim, dinlenmek, eğlenmek, kültürel, el sanatları teknikeri
turkak : nöbetçi, bekçi

Bazı TU ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


tuğrik :

TDK:
tugrik

Tunguz :
TDK:
özel, isim Doğu Sibirya da yaşayan, avcılık ve balıkçılıkla geçinen, yarı göçebe bir topluluk

Turanî :
TDK:
Turani

TU ile başlayan 6 harfli İlçe isimleri

Turhal (Tokat)

TU ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Turist Kızın Bacakları - Yazar: Sadi Bülbül
Sanatçı Ve Sanat Eğitimcisi Adnan Turani - Yazar: Ekin Deveci

TU ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


NİSA - 150: Allah'ı ve peygamberlerini inkâr edenler ve (inanma hususunda) Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip «Bir kısmına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız» diyenler ve bunlar (iman ile küfür) arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu;.
BAKARA - 229: Boşama iki defadır. Bundan sonrası ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermektir. Kadınlara verdiklerinizden (boşanma esnasında) bir şey almanız size helâl olmaz. Ancak erkek ve kadın Allah'ın sınırlarında kalıp evlilik haklarını tam tatbik edememekten korkarlarsa bu durum müstesna. (Ey müminler!) Siz de karı ile kocanın, Allah'ın sınırlarını, hakkıyla muhafaza etmelerinden kuşkuya düşerseniz, kadının (erkeğe) fidye vermesinde her iki taraf için de sakınca yoktur. Bu söylenenler Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onları aşmayın. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir.

Kelime Bulma Motoru