U ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında U harfi bulunan 6 harfli 117 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Ucunda, Ucuzca, Ucuzcu, Uçakla, Uçunma, Uçurma, Uçurum, Uçuşma, Ufacık, Ufakça, Ufaklı, Ufalma, Ufarak, Uflama, Ufunet, Uğrama, Uğraşı, Uğruna, Uğultu, Uğurlu, Uhrevi, Ukıyye, Ukkıye, Ukubet, Ulahça, Ulamak, Ulanma, Ulantı, Ulasır, Ulaşan, Ulaşım, Ulaşma, Ulukan, Ulular, Ululuk, Ulumak, Ulusal, Ulusçu, Ulutma, Umulan, Umulma, Umulur, Umutlu, Unlama, Unutma, Upuslu, Upuzun, Urağan, Uranüs, Urbalı, Urduca, Urfalı, Urodel, Usanma, Usantı, Usdışı, Ushuru, Uskuru, Ustaca, Ustunç, Ustura, Usulca, Utanca, Utanış, Utanma, Utarit, Utkulu, Utulma, Uyaklı, Uyanık, Uyanış, Uyanma, Uyaraç, Uyarak, Uyaran, Uyarcı, Uyarık, Uyarım, Uyarış, Uyarma, Uyartı, Uykucu, Uykulu, Uymaca, Uymama, Uyulma, Uyumak, Uyumlu, Uyunma, Uyuntu, Uyuşan, Uyuşma, Uyuşuk, Uyuşum, Uyutan, Uyutma, Uyutum, Uyuyan, Uyuyuş, Uyuzlu, Uzacık, Uzakta, Uzamak, Uzanım, Uzanış, Uzanma, Uzantı, Uzatım, Uzatış, Uzatma, Uzayan, Uzaycı, Uzaylı, Uzaysı, Uzlaşı, Uzmanı, Uzunca

Bazı U ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ucuzca : ucuzuna
uçakla : hava yolu ile
ufaklı : irili ufaklı
uğraşı : meşgale, hobi, meşguliyet
uğruna : için, yoluna
uğurlu : kutlu, tekin, kademli, meymenetli, mübarek, adıkutlu, adıkutluğ, ak, aydın, hayırlı, iyi, ongun
ukıyye : okka
ukkıye : okka
ulaşma : idrak, muvasala, peyvend, sıla, vusul, vüsûl
ulular : kibar
ulumak : kurt, iniltili
ulusal : millî, milli egemenlik
ulusçu : milliyetçi, budunçi
umulur : muhtemel
usantı : usanç
ushuru : uskuru
ustaca : ustalıkla, kurnazlıkla, mahirane
usulca : yavaşça
utanca : skandal
utanma : teeddüp, ar, hayâ, hicap, yüz
utarit : merkür
uyaklı : kafiyeli

Bazı U ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


uçurum :

TDK:
1. isim Deniz, göl, ırmak vb. su kıyılarında veya karada dik yer, yar
"Bütün eşyamızın paldır küldür uçurumlardan yuvarlandığını gayet iyi hatırlarım." - B. R. Eyuboğlu
2. Felaketli sonuç
"Bir gün bencileyin bir uçuruma yuvarlanırsanız artık her şey burada bitti, sanmayınız." - M. Ş. Esendal
3. Büyük fark, ayrılık
"Karargâhla siper arasındaki derin uçurumu bu kadar yakından sezmemiştim." - F. R. Atay

uzanış :
TDK:
isim Uzanma işi
"Bir dildeki sözcükleri deştikçe, olağan şey bu, doğrultuları izlenebilen köklerin bazen hiç beklenmedik bir uzanışla yabancı dil bölgelerinden beslendiği görülür." - N. Uygur

U ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Umutlu Bir Adım - Yazar: Umut Kocagöz
Umursamaz Uykucu - Yazar: Refik Algan

U ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


EN'AM - 130: Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size âyetlerimi anlatan ve bu günle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Derler ki: «Kendi aleyhimize şahitlik ederiz. » Dünya hayatı onları aldattı ve kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler.
NUH - 2, 3, 4: Nuh şöyle dedi: Ey kavmim! Şüpheniz olmasın ki, ben sizi, «Allah'a kulluk edin; O'na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki, Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vâdeye kadar tehir etsin (muahaze etmeden yaşatsın)» diyerek apaçık uyaran bir kimseyim. Bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vâde gelince, artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz!  .
SEBE - 46: (Resûlüm! Onlara) de ki: Size bir tek öğüt vereceğim: İkişerli olarak, teker teker Allah'a yönelin ve düşünün! Arkadaşınızda (peygamberde) hiçbir delilik yoktur! O ancak şiddetli bir azap gelip çatmadan evvel sizi uyaran bir peygamberdir.

Kelime Bulma Motoru