U ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında U harfi bulunan 7 harfli 135 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Ucuzluk, Ucuzuna, Uçantop, Uçbirim, Uçkurlu, Uçlanma, Uçlarda, Uçukluk, Uçurmak, Uçurtma, Uçuşmak, Ufaklık, Ufalama, Ufalmak, Ufaltma, Uflamak, Ufuklar, Uğramak, Uğramış, Uğranma, Uğraşma, Uğratma, Uğruluk, Uğrunda, Uğunmak, Uğurluk, Uğursuz, Uhuvvet, Ukalaca, Ukdeler, Ukrayna, Ulanmak, Ulanmış, Ulaşmak, Ulaşmış, Ulayıcı, Ulufeci, Ululama, Uluslar, Ulusluk, Ulutmak, Ulviyet, Umarsız, Umdurma, Ummadık, Umulmak, Umutsuz, Unculuk, Unlamak, Unlanma, Unulmak, Unulmaz, Unutkan, Unutmak, Unvanlı, Upuygun, Uraltan, Uranyum, Urgancı, Urlaşma, Uruhsuz, Usangın, Usanmak, Usanmış, Usculuk, Usçuluk, Uskumru, Uskurlu, Uslanma, Usluluk, Ustalık, Usturpa, Usuldan, Usulsüz, Uşaklar, Uşaklık, Utançla, Utangaç, Utangan, Utanmak, Utanmaz, Utanmış, Utulmak, Uvertür, Uvunmak, Uyaksız, Uyanmak, Uyanmış, Uyarcık, Uyarıcı, Uyarlaç, Uyarlık, Uyarmak, Uyarsız, Uyduluk, Uydumcu, Uydurma, Uyduruk, Uyguner, Uygurca, Uykuluk, Uykusuz, Uylaşım, Uylaşma, Uymamak, Uymayan, Uyruklu, Uysalca, Uyulmak, Uyumsuz, Uyunmak, Uyuşkan, Uyuşmak, Uyuşmaz, Uyuşmuş, Uyutmak, Uyutucu, Uyuzluk, Uyuzotu, Uzaklaş, Uzaklık, Uzaktan, Uzamdaş, Uzanmak, Uzatmak, Uzbilim, Uzgöreç, Uzgören, Uzgörür, Uzlaşım, Uzlaşma, Uzokuma, Uzunluk, Uzviyet, Uzyazar

Bazı U ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ucuzluk : damping, ferahî, ruhs
ufuklar : afak
uğramış : duçar, düçar, musap
uğrunda : önünde
uhuvvet : kardeşlik
ulanmak : inzimam etmek
ulaşmak : varmak, gelmek, erişmek, yetişmek, dökülmek, aksetmek, ayak basmak, bulmak, dayamak, dayanmak, değmek, erişilmek, girmek, gitmek, göndermek, idrak etmek, iktiran etmek, inmek, kavuşmak, kol atmak, kol uzatmak, mazhar olmak, muvasalat etmek, nail olmak, nasip olmak, tutmak, uzanmak, vasıl olmak, vusul bulmak, yetmek
ulaşmış : nail, peyveste
ulusluk : milliyet
ulviyet : yücelik
upuygun : tastamam, tıpatıp
uraltan : şafağı
uranyum : 18, nükleer reaktör, u

Bazı U ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


uskumru :

TDK:
isim, hayvan bilimi Uskumrugillerden, sıcak ve ılık denizlerde sürü durumunda yaşayan, çizgili bir deniz balığı (Scomber scombrus)
"Uskumrunun hareleri daha sık, gözleri küçük oysa kolyozun hem hareleri daha taraklı hem gözleri daha patlak." - O. Rifat

uyarmak :
TDK:
1. -i Bir kimseye bir davranışta bulunmasını veya bulunmamasını söylemek, ikaz etmek
"Mustafa Kemal Paşa gittikten sonra gelen mebuslar beni uyarıyorlardı." - F. R. Atay
2. Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
3. biyoloji Bir canlının herhangi bir organını dıştan bir etki ile görev yapmaya zorlamak
4. Öğütle yola getirmeye çalışmak
5. Uyandırmak

uydurma :
TDK:
1. isim Uydurmak işi
2. Şişirme haber
3. sıfat Gerçek dışı, uydurulmuş olan, yalan, sahte, asılsız, düzme
"Atatürk ün Osmanlıcayı Türkçeleştirmek hususundaki güzel arzusunu bugünkü uydurma dilcilik gayretine alet etmişiz." - B. Felek
4. sıfat Yeni bir biçim verilmiş
"Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum." - H. Z. Uşaklıgil

U ile başlayan 7 harfli İlçe isimleri

Uludere (Şırnak)

U ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Vatan Uğrunda Yahut Yıldız Mahkemesi - Yazar: Orhan Sakin
Yaradana Ulaşmak - Yazar: Malil Ergun
Uğrunda Cennet Feda - Yazar: Ali Duru

Kelime Bulma Motoru