ULA ile başlayan kelimeler

Başında ULA harfleri bulunan 27 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Ulaştırılmak

10 Harfli Kelimeler

Ulaşmasını, Ulaştırmak

9 Harfli Kelimeler

Ulamlamak, Ulaşılmak, Ulaştıran, Ulaştırma

8 Harfli Kelimeler

Ulaşılma

7 Harfli Kelimeler

Ulanmak, Ulanmış, Ulaşmak, Ulaşmış, Ulayıcı

6 Harfli Kelimeler

Ulahça, Ulamak, Ulanma, Ulantı, Ulasır, Ulaşan, Ulaşım, Ulaşma

5 Harfli Kelimeler

Ulama

4 Harfli Kelimeler

Ulaç, Ulah, Ulak, Ulam, Ulan

Bazı ULA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ulaşma :

TDK:
isim Ulaşmak işi
"On yedinci yüzyıldan beri Batı Yeni Çağa ulaşma yolundadır." - F. R. Atay

ulaştırma :
TDK:
1. isim Ulaştırmak işi
2. İnsanların, malların, haberlerin ulaşmasını sağlayan işlerin ve araçların tümü, münakalat
"Ulaştırma Bakanlığı."
3. askerlik Orduda malzeme ve personel taşıma işlerini sağlayan sınıf

ulaştırmak :
TDK:
-i, -e Ulaşmasını sağlamak

ULA ile başlayan İlçe isimleri

Ula (Muğla)
Ulaş (Sivas)

ULA ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Vur Ulan Vur Linç Öyküleri - Yazar: Kolektif
Çekme Ulan Şerefsiz - Yazar: Önder Şuşoğlu

ULA ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


FETİH - 25: Onlar, inkâr eden ve sizin Mescid-i Haram'ı ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerlerine ulaşmasını menedenlerdir. Eğer (Mekke'de) kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınları bilmeyerek çiğnemeniz sebebiyle üzüntüye kapılmanız ihtimali olmasaydı (Allah savaşı önlemezdi). Dilediklerine rahmet etmek için Allah böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı elbette onlardan inkâr edenleri elemli bir azaba çarptırırdık.
ENBİYA - 28: Allah, onların önlerindekini de, arkalarındakini de (yaptıklarını da, yapacaklarını da) bilir. Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. Onlar, Allah korkusundan titrerler!.
NUR - 34: Andolsun ki biz size (gerekeni) açık açık bildiren âyetler, sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takvâya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik.

Kelime Bulma Motoru