UZ ile başlayan kelimeler

Başında UZ harfleri bulunan 110 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Uzaklaştırılmak, Uzaklaştırılmış

14 Harfli Kelimeler

Uzaklaştırılma, Uzlaştırıcılık

13 Harfli Kelimeler

Uzaklaştırıcı, Uzaklaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Uzaklaşılmak, Uzaklaşmamak, Uzaklaştırma, Uzaklıkölçer, Uzlaşmacılık, Uzunlamasına

11 Harfli Kelimeler

Uzaklaşılma, Uzaklıkları, Uzatmayalım, Uzlaşmazlık, Uzlaştırıcı, Uzlaştırmak, Uzmanlaşmak

10 Harfli Kelimeler

Uzaklanmak, Uzaklaşmak, Uzayabilen, Uzçektirim, Uzdillilik, Uziletişim, Uzlaşılmak, Uzlaşmayan, Uzlaştıran, Uzlaştırma, Uzmanlaşma, Uzsöyleyiş, Uzunkuyruk, Uzunluğuna, Uzyazdırım

9 Harfli Kelimeler

Uzakçeker, Uzaklaşma, Uzaksamak, Uzaktarım, Uzambilim, Uzanılmak, Uzatılmak, Uzatmadan, Uzayadamı, Uzaycılık, Uzkonuşma, Uzlaşılma, Uzlaşmacı, Uzlaşmalı, Uzlaşmayı, Uzunçalar

8 Harfli Kelimeler

Uzadevim, Uzaksama, Uzanarak, Uzanılma, Uzatarak, Uzatılma, Uzatmalı, Uzlaşıcı, Uzlaşmak, Uzlaşmaz, Uzmanlık, Uzuneşek, Uzunmusa

7 Harfli Kelimeler

Uzaklaş, Uzaklık, Uzaktan, Uzamdaş, Uzanmak, Uzatmak, Uzbilim, Uzgöreç, Uzgören, Uzgörür, Uzlaşım, Uzlaşma, Uzokuma, Uzunluk, Uzviyet, Uzyazar

6 Harfli Kelimeler

Uzacık, Uzakta, Uzamak, Uzanım, Uzanış, Uzanma, Uzantı, Uzatım, Uzatış, Uzatma, Uzayan, Uzaycı, Uzaylı, Uzaysı, Uzlaşı, Uzmanı, Uzunca

5 Harfli Kelimeler

Uzağı, Uzama, Uzlet, Uzluk, Uzman, Uzsöz

4 Harfli Kelimeler

Uzak, Uzam, Uzay, Uzun, Uzuv, Uzvi

3 Harfli Kelimeler

Uzo

2 Harfli Kelimeler

Uz

Bazı UZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


uz : becerikli, iyi, güzel, usta, hazık, uygun
uzacık : lastik
uzadevim : telekinezi
uzak : ırak, eli, ayrı, azade azade, egzotik, nereden nereye, yırak
uzaklaş : defol!
uzaklaşma : fertik, teberri, zehap
uzaklaştırma : ib'ad, tenkil
uzaklıkölçer : telemetre
uzaksama : istibat
uzakta : tataş
uzaktan : gıyaben, alarga, gıyabî, karşıdan karşıya, lâf atmak, şahsen
uzaktarım : telemekanik
uzanarak : uzana uzana
uzanım : nitelik, özellik, ölçü, boyut
uzanmak : gitmek, yetişmek, ulaşmak, kol atmak, köysülmek, serilmek
uzatmadan : bir söyledi pir söyledi, kısa yoldan
uzatmayalım : kısacası, her ne hâl ise, neyse
uzayabilen : sünek
uzaysı : space-like
uzgöreç : televizyon

Bazı UZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


uzaklaşılma :

TDK:
isim Uzaklaşılmak durumu

uzlaşı :
TDK:
isim Uzlaşma

uzlaşmalı :
TDK:
sıfat Aralarında uzlaşma bulunan

UZ ile başlayan İlçe isimleri

Uzunköprü (Edirne)
Uzundere (Erzurum)

Kelime Bulma Motoru