V ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 6 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Vadeli, Vaftiz, Vagina, Vahdet, Vahşet, Vajina, Vaketa, Vakvak, Valide, Vampir, Vandal, Vantuz, Varaka, Vargel, Varide, Varlıg, Varlık, Varmak, Varsıl, Varyos, Vasıta, Vatlık, Vatman, Vatvat, Vazife, Vebalı, Vechet, Vecibe, Vecize, Vefalı, Vefret, Vekayi, Vektör, Veneto, Verese, Verici, Verile, Verkaç, Vermek, Vermut, Vernik, Vesaik, Vesair, Vesait, Vesika, Veston, Vetire, Vicahi, Vicdan, Vidala, Vidalı, Vidolu, Vikaye, Vikont, Viladi, Vinter, Vinyet, Virane, Virgül, Virman, Viskoz, Vişnap, Vitray, Vitrin, Viyola, Vizita, Vizite, Vizyon, Vodvil, Volkan, Voltaj, Vombat, Vukuat, Vulger, Vurgun, Vurmak, Vurtut, Vurucu, Vuslat, Vücudu, Vükela, Vüzera

Bazı V ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vadeli : erimli, süreli
vagina : vajina, dölyolu, döl yolu
vahdet : birlik, teklik
vantuz : çekmen, çekmek
varlıg : mevcudiyet, varlık, servet, zenginlik, bütünlük, evren, kainat
varmak : ulaşmak, acımadan, kadın, evlenmek, barmak, çıkmak, dayamak, dayanmak, erişmek, gelmek, gitmek, inmek, kavuşmak, muvasalat etmek, tutmak, vasıl olmak, vusul bulmak, yetişmek
varyos : balyoz
vatvat : yarasa
vazife : ödev, görev, yevmiye, gedek, memuriyet, yer
vefret : çokluk, bolluk
vekayi : vak'alar, olaylar
vektör : doğrultusu, yönü, yöney
verese : mirasçılar

Bazı V ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


vahdet :

TDK:
isim Bir olma, tek olma, birlik, teklik

vantuz :
TDK:
isim Deri üzerine yapıştırılarak çekip emmeye yarayan şişe vb. alet, çekmen

varaka :
TDK:
isim Varak
"Vazife esnasında hakaret diye zabıt varakası tutabilirdi." - A. Gündüz

Kelime Bulma Motoru