V ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 6 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Vadeli, Vaftiz, Vagina, Vahdet, Vahşet, Vajina, Vaketa, Vakvak, Valide, Vampir, Vandal, Vantuz, Varaka, Vargel, Varide, Varlıg, Varlık, Varmak, Varsıl, Varyos, Vasıta, Vatlık, Vatman, Vatvat, Vazife, Vebalı, Vechet, Vecibe, Vecize, Vefalı, Vefret, Vekayi, Vektör, Veneto, Verese, Verici, Verile, Verkaç, Vermek, Vermut, Vernik, Vesaik, Vesair, Vesait, Vesika, Veston, Vetire, Vicahi, Vicdan, Vidala, Vidalı, Vidolu, Vikaye, Vikont, Viladi, Vinter, Vinyet, Virane, Virgül, Virman, Viskoz, Vişnap, Vitray, Vitrin, Viyola, Vizita, Vizite, Vizyon, Vodvil, Volkan, Voltaj, Vombat, Vukuat, Vulger, Vurgun, Vurmak, Vurtut, Vurucu, Vuslat, Vücudu, Vükela, Vüzera

Bazı V ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vadeli : erimli, süreli
vahdet : birlik, teklik
vahşet : korku, ürküntü, ıssızlık, yalnızlık, yabanıllık
vajina : vagina, am, amcık, bıtık, kuku
vakvak : ördek
valide : anne, ana
vampir : yarasalardan, kuyruksuz, nosferatu
vantuz : çekmen, çekmek
varlıg : mevcudiyet, varlık, servet, zenginlik, bütünlük, evren, kainat
varsıl : parası, varlıklı, zengin
varyos : balyoz
vatvat : yarasa
vefalı : hakikatli, vefakâr, değerbilir
vekayi : vak'alar, olaylar
verese : mirasçılar
verile : verilsin, ita emri
vermek : iletmek, atfetmek, bildirmek, döndürmek, çevirmek, yöneltmek, satmak, ödemek

Bazı V ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


vampir :

TDK:
1. isim İnsanların kanını emdiğine inanılan yaratık
2. hayvan bilimi Yarasalardan, Yeni Dünya nın tropik bölgelerinde yaşayan, kuyruksuz, kahverengi tüylü, arka bacakları yürümeye ve sıçramaya çok uygun, kan emici bir tür memeli (Vampyrus spectrum)

varide :
TDK:
1. isim Gelen şey
2. Gelen evrak

vebalı :
TDK:
sıfat Vebaya yakalanmış olan

V ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Eğitimci Bir Jön Türk Lider Ahmet Rıza Bey ve Vazife ve Mesuliyet Eserleri - Yazar: Mustafa Gündüz
Dr. Şefik Hüsnü Deymer Yaşam Öyküsü, Vazife Yazıları - Yazar: Erden Akbulut
Topukları Taşa Vurmak - Yazar: Nuri Yıldız
Anka - Kutsal Vazife - Yazar: Bilge Altun
Keklik Vurmak - Yazar: Hüseyin Su
Anka - Kutsal Vazife 2 - Yazar: Bilge Altun

V ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


MUFATTİFİN - 1, 2, 3: İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun!.
NAHL - 102: De ki: Onu, Mukaddes Rûh (Cebrail), iman edenlere sebat vermek, müslümanları doğru yola iletmek ve onlara müjde vermek için, Rabbin katından hak olarak indirdi.
NİSA - 144: Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin; (bunu yaparak) Allah'a, aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?  .

Kelime Bulma Motoru