V ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 7 harfli 114 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Vabeste, Vadesiz, Vadetme, Vadiler, Vagonet, Vahamet, Vahşice, Vaizlik, Vakarlı, Vakfiye, Vakitçe, Vakitli, Vaklama, Valilik, Vallahi, Vanilya, Vapurda, Varakçı, Varaklı, Vardacı, Vardela, Vardiya, Vareste, Vargısı, Varılma, Varışlı, Varidat, Variola, Variyet, Varlama, Varlığı, Varolan, Varoluş, Varsağı, Varsanı, Varyant, Varyete, Vasıflı, Vasilik, Vasiyet, Vaveyla, Vazelin, Vazetme, Vazıyet, Vaziyet, Veçhile, Vefasız, Vefiyat, Vehimli, Veladet, Velayet, Velense, Veliaht, Veliler, Velilik, Velvele, Veranda, Veraset, Verdane, Verecek, Veremli, Verenek, Vergici, Vergili, Verilen, Veriliş, Verilme, Verimli, Verinin, Verişim, Verniye, Version, Vesaire, Vesayet, Vesvese, Veyahut, Veysiye, Vezaret, Vezikül, Vezinli, Vezneci, Vınıltı, Vınlama, Vırıltı, Vırlama, Vızıltı, Vızlama, Vicahen, Vicdani, Vidasız, Videocu, Vidosuz, Vinçler, Virajlı, Virolog, Virtuel, Virtüoz, Vitamin, Vitesli, Viyadük, Viziyer, Volfram, Voyvoda, Vukuflu, Vurgulu, Vurgusu, Vurulma, Vuruluş, Vuruntu, Vurursa, Vuruşma, Vücudun, Vücutça, Vücutlu

Bazı V ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vahamet : güçlük
vahşîce : vahşiyane
vakfiye : vakıfname
valilik : il, vilâyet
vanilya : salepgillerden, kokulu, salepgiller
vapurda : kömürcü
varaklı : varaklanmış
vardiya : posta
varidat : gelirler, gelir
variola : çiçek
varlama : kabul
varlığı : kalkmak, potansiyel
varsanı : sanrı
varyant : masal, efsane, bilmece, oyun
vasıflı : nitelikli, muttasıf
vasilik : vesayet
veçhile : nedenle
vefiyat : ölümler
velâdet : doğum, doğma, doğuş
velâyet : velilik, yetke, sulta, otorite
veliler : evliya
verenek : kredi
veyahut : yahut
vezinli : tartılı, ölçülü, mevzun
vızıltı : sızlanma, dızdız
vicahen : yüzlemece
vinçler : arma
virtuel : edimsiz
viyadük : köprü yol
volfram : 19
vurgusu : tını
vücudun : beceri, beden

Bazı V ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


vahşîce :

TDK:
vahşice

vasilik :
TDK:
isim Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet

velilik :
TDK:
isim Veli olma durumu, velinin görev ve ödevi, velayet

V ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Şah-ı Velayet Sırr-ı Hidayet Hazreti-i İmam Ali - Yazar: Seyyid Ahmed...

V ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


TUR - 27: «Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu. ».

Kelime Bulma Motoru