V ile başlayan 8 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 8 harfli 95 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Vadetmek, Vagotoni, Vahşilik, Vakarsız, Vakfetme, Vakıflar, Vakitsiz, Vaklamak, Vaktinde, Vaktiyle, Vanadyum, Varagele, Vardırma, Varılmak, Variante, Varlamak, Varlıklı, Varsamak, Varsayım, Varsayma, Varsıyım, Varyemez, Vasıflar, Vasıfsız, Vasıtalı, Vasistas, Vatandaş, Vatansız, Vayvaycı, Vazetmek, Vazgeçen, Vazgeçme, Vazgelme, Vazifeli, Vehimler, Vehleten, Vehmetme, Vekiller, Vekillik, Velesbik, Velespit, Velfecri, Verdirme, Veresiye, Verevine, Vergiler, Vergisiz, Verilesi, Verilmek, Verilmiş, Verilsin, Verimcil, Verimkar, Verimsiz, Vermemek, Veronika, Versiyon, Vesikacı, Vesikalı, Vesselam, Vestiyer, Vezinsiz, Vezirler, Vezirlik, Veznedar, Vıcıklık, Vınlamak, Vırlamak, Vırvırcı, Vızlamak, Vibratör, Vibriyon, Vicdanen, Vicdanlı, Vidalama, Vidanjör, Vikipedi, Vikontes, Virajsız, Viranlık, Viroloji, Vitellüs, Viyolacı, Vokalist, Voleybol, Volkanik, Vukufsuz, Vurguncu, Vurgusuz, Vurulmak, Vurulmuş, Vurunmak, Vuruşkan, Vuruşmak, Vuzuhsuz

Bazı V ile başlayan 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vahşîlik : yabanîlik, yabanıllık
vakitsiz : mevsimsiz, zamansız, duraklama
vaktiyle : zamanında, bir vakitler, bir zaman, bir zamanlar, günlerden bir gün, vaktizamanında
varagele : belirsizlik
variante : değişki
varlamak : kabul etmek
varsayım : kanıtlanmadan, faraziye, hipotez
varsayma : farz, kabul
varsıyım : faraziye
varyemez : cimri, pinti
vasıflar : evsaf
vazgeçme : nükul, recat, ric'at, ricat, sarfınazar, terk, vazgelme
vazgelme : vazgeçme
vazifeli : ödevli, görevli
vehleten : birdenbire, ansızın
velesbik : bisiklet
velespit : bisiklet
verilesi : ita emri
verilmek : çıkmak, inhisar etmek
verilmiş : mevdu, vergili
verilsin : verile
vermemek : kesmek
vestiyer : otel, palto, askılık, askıyeri
vezirlik : vezaret
vırlamak : vırıldamak

Bazı V ile başlayan 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


varagele :

TDK:
1. isim Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan araç
2. Belirsizlik
"Bir varagele içindeyiz. Mekanizmanın ipi ya şu yana ya bu yana ağdıracak ülkeyi." - A. Ağaoğlu

vazetmek :
TDK:
-i Koymak
"Dünyaya ilk defa olmak üzere monogaminin temel taşını vazettiler." - Ö. Seyfettin

vezirlik :
TDK:
isim Vezir olma durumu, vezaret

V ile başlayan 8 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Vakitsiz Göçler - Yazar: Habib Umutlu

V ile başlayan 8 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


İBRAHİM - 49: O gün, günahkârların zincire vurulmuş olduğunu görürsün.

Kelime Bulma Motoru