V ile başlayan 8 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 8 harfli 95 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Vadetmek, Vagotoni, Vahşilik, Vakarsız, Vakfetme, Vakıflar, Vakitsiz, Vaklamak, Vaktinde, Vaktiyle, Vanadyum, Varagele, Vardırma, Varılmak, Variante, Varlamak, Varlıklı, Varsamak, Varsayım, Varsayma, Varsıyım, Varyemez, Vasıflar, Vasıfsız, Vasıtalı, Vasistas, Vatandaş, Vatansız, Vayvaycı, Vazetmek, Vazgeçen, Vazgeçme, Vazgelme, Vazifeli, Vehimler, Vehleten, Vehmetme, Vekiller, Vekillik, Velesbik, Velespit, Velfecri, Verdirme, Veresiye, Verevine, Vergiler, Vergisiz, Verilesi, Verilmek, Verilmiş, Verilsin, Verimcil, Verimkar, Verimsiz, Vermemek, Veronika, Versiyon, Vesikacı, Vesikalı, Vesselam, Vestiyer, Vezinsiz, Vezirler, Vezirlik, Veznedar, Vıcıklık, Vınlamak, Vırlamak, Vırvırcı, Vızlamak, Vibratör, Vibriyon, Vicdanen, Vicdanlı, Vidalama, Vidanjör, Vikipedi, Vikontes, Virajsız, Viranlık, Viroloji, Vitellüs, Viyolacı, Vokalist, Voleybol, Volkanik, Vukufsuz, Vurguncu, Vurgusuz, Vurulmak, Vurulmuş, Vurunmak, Vuruşkan, Vuruşmak, Vuzuhsuz

Bazı V ile başlayan 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vadetmek : davranışıyla, vaat etmek
vaklamak : vakvaklamak
varagele : belirsizlik
variante : değişki
varlamak : kabul etmek
varsamak : var saymak
varsayım : kanıtlanmadan, faraziye, hipotez
vatandaş : yurttaş, sokaktaki adam
vayvaycı : yaygaracı, mızmız
vazetmek : koymak, konulmak
vazgeçen : fâsih
vazgeçme : nükul, recat, ric'at, ricat, sarfınazar, terk, vazgelme
vazifeli : ödevli, görevli
vehimler : evham
vehleten : birdenbire, ansızın
vekiller : vükelâ
velespit : bisiklet
velfecri : gözleri velfecri okumak
vergiler : çıplak ücret, rüsum, tekâlif
verilesi : ita emri
verilmek : çıkmak, inhisar etmek
verilmiş : mevdu, vergili
verilsin : verile
verimcil : cömert
vermemek : kesmek
versiyon : sürüm
vezinsiz : tartısız, ölçüsüz
vezirlik : vezaret
veznedar : vezneci, kasacı
vırlamak : vırıldamak

Bazı V ile başlayan 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


veresiye :

TDK:
1. zarf Karşılığı sonra ödenmek üzere, peşin karşıtı
2. Özensiz, gönülsüz, önem vermeden
"Çok veresiye iş görüyor."

verevine :
TDK:
zarf Verev biçimi verilerek
"İpek mavi yorgan, düzgün bir biçimde verevine katlanmış, yarı yarıya açık duruyordu." - E. Bener

vergisiz :
TDK:
sıfat Vergisi olmayan, vergi ödenmeyen

V ile başlayan 8 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Vakitsiz Göçler - Yazar: Habib Umutlu

Kelime Bulma Motoru