V ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 9 harfli 83 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Vahametli, Vahşiyane, Vakfetmek, Vakıfname, Vakumlama, Valüasyon, Vandalizm, Vandallık, Vantrilok, Vantrolog, Varaklama, Varakpare, Vardavela, Vardırmak, Vardiyacı, Varidatçı, Variyetli, Varlamama, Varlığını, Varlıksal, Varlıksız, Varoluşçu, Varsaymak, Varsıllık, Varyasyon, Varyeteci, Vasektomi, Vasıtalar, Vasıtalık, Vasıtasız, Vazedilme, Vazgeçmek, Vazgeçmiş, Vazgeçtim, Vazgelmek, Vazıhamil, Vazifeler, Vazolunma, Vedalaşma, Vehmetmek, Vejetalin, Vekaleten, Vekilharç, Velinimet, Velveleci, Venüssaçı, Verdirmek, Verecekli, Vergileme, Veryansın, Vesikalar, Vesikalık, Vesikasız, Vesveseli, Veteriner, Vıcıklama, Vıcırdama, Vırıldama, Vızıldama, Vibrasyon, Vicdansız, Vidalamak, Vidalanma, Videobant, Videoteyp, Vietnamlı, Vikihaber, Viraneler, Viranelik, Visamiral, Viskonsül, Viskozite, Vitaminli, Viyaklama, Vokabüler, Voltamper, Voltmetre, Vurdurmak, Vurgunluk, Vuruşması, Vücuduyla, Vücutları, Vülgarize

Bazı V ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vahametli : vahim
vakfetmek : adamak
vakıfname : vakfiye
vandalizm : vandallık
vantrolog : vantrilok
vardavela : ağaç
vardırmak : götürmek
variyetli : varlıklı, zengin
varlamama : inkâr
varlığını : kibar düşkünü
varlıksız : malı, mülkü, çıgay, çulsuz, donsuz
varsaymak : bilmek, farz etmek, kabul etmek, saymak, tutmak, var saymak
varsıllık : zenginlik
vasektomi : kısırlaştırma
vasıtalar : vesait
vasıtalık : aracılık
vasıtasız : araçsız, doğrudan, dolaysız, bilâvasıta
vazgeçtim : geçtim olsun
vazifeler : tekalif
vehmetmek : evhamlanmak, kuruntulanmak
vekilharç : kisedar
venüssaçı : karabacak, baldırıkara
verecekli : borçlu, medyun
vırıldama : vırıldamak
vicdansız : insafsız, allahsız, kansız
vokabüler : kelime hazinesi, söz dağarcığı, söz varlığı
vücutları : arılar, süngerler

Bazı V ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


vedalaşma :

TDK:
isim Vedalaşmak işi

vesveseli :
TDK:
sıfat Kuruntulu
"Vesveseli ve daima uyanık olan zekâsı böyle bir gaflete düşmesine asla müsait değildir." - Y. K. Karaosmanoğlu

vokabüler :
TDK:
1. isim, dil bilgisi Söz varlığı
2. Küçük sözlük

Kelime Bulma Motoru