Vİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 99 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Düşkünlerevi

11 Harfli Kelimeler

Sağaltımevi, Sayrılarevi, Suçlularevi

10 Harfli Kelimeler

Buluşumevi, Önleyimevi, Randevuevi

9 Harfli Kelimeler

Arıtımevi, Dernekevi, Gözlemevi, Menkıbevi, Mütenevvi, Üretimevi, Yılankavi

8 Harfli Kelimeler

Bakımevi, Basımevi, Betikevi, Bıçkıevi, Dikimevi, Doğumevi, Doyumevi, Dökümevi, Dünyaevi, Erkekevi, Giyimevi, Huzurevi, Islahevi, Kesimevi, Kitabevi, Konukevi, Oğlanevi, Satımevi, Sergievi, Tecimevi, Tutukevi, Yapımevi, Yargıevi, Zaviyevi

7 Harfli Kelimeler

Abidevi, Ananevi, Babaevi, Bisküvi, Bursevi, Cezaevi, Ciltevi, Dairevi, Dünyevi, Halkavi, Kallavi, Kallevi, Kimyevi, Masmavi, Mesnevi, Mevlevi, Muhtevi, Mukavvi, Münzevi, Orduevi, Zührevi

6 Harfli Kelimeler

Ailevi, Bedevi, Bitevi, Camevi, Canevi, Çayevi, Dilevi, Görevi, Gözevi, Kalevi, Kazevi, Kürevi, Malavi, Manevi, Midevi, Musevi, Nebevi, Sazevi, Senevi, Şehevi, Tedavi, Teravi, Uhrevi

5 Harfli Kelimeler

Alevi, Aşevi, Ayevi, Cevvi, Selvi, Servi, Yelvi

4 Harfli Kelimeler

Çivi, Havi, Kavi, Kivi, Mavi, Nevi, Ravi, Sevi, Uzvi

3 Harfli Kelimeler

Evi

Bazı Vİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


abidevî : anıtsal
ananevi : geleneksel
arıtımevi : şeker, tasfiyehane, rafineri
aşevi : lokanta, aşhane, külliye
ayevi : ayla
bakımevi : bakımyurdu, darülaceze, klinik
basımevi : matbaa
bıçkıevi : bıçkıhane
bitevi : biteviye, tekdüze
buluşumevi : randevuevi
bursevi : bursalı
canevi : kalb-gâh
cevvî : atmosferik
ciltevi : mücellithane
çayevi : çay ocağı, çayhane
dünyaevi : evlilik
erkekevi : oğlanevi
evi : bir dikili ağacı olmamak, dayayıp döşemek, nekahethane, silip süpürmek
giyimevi : konfeksiyon mağazası
gözevi : gözyuvası
gözlemevi : rasathane, observatuvar
huzurevi : yaşlılaryurdu, yaşlılar yurdu
ıslahevi : eğitmeyurdu
kalevî : alkalik, antiasit
kallavi : kocaman
kallevi : kocaman
kazevi : zembil
kimyevî : kimyasal
kitabevi : kütüphane
konukevi : misafirhane
malavi : tanzanya, zambiya
manevî : tinsel, görülmeyen, soyut, ruhanî

Bazı Vİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


bitevi :

TDK:
zarf Tekdüze

zaviyevî :
TDK:
zaviyevi

Vİ ile biten İlçe isimleri

Arhavi (Artvin)

Vİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kumral Ada Mavi Tuna - Yazar: Buket Uzuner
Mavi Sürgün - Yazar: Halikarnas...
Denizler Kadar Mavi - Yazar: Bella Andre
Mavi Köpeğin Gözleri - Yazar: Gabriel Garcia...
Mavi Karanlık - Yazar: Vedat Türkali
Mavi Kuş - Yazar: Mustafa Kutlu
Aşkın Mavi Tonu - Yazar: Songül Ünsal
Mavi Ev - Yazar: Kahraman Tazeoğlu
Mavi Saçlı Kız - Yazar: Burçak Çerezcioğlu
Safir Mavi - Yazar: Kerstin Gier

Vİ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 97: Orada apaçık nişâneler, (ayrıca) İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnîdir.

Kelime Bulma Motoru