YÜK ile başlayan kelimeler

Başında YÜK harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Yükseklikölçer, Yükümlendirmek

13 Harfli Kelimeler

Yükseköğrenim, Yükseköğretim, Yükseltgenmek, Yükseltiyazar, Yükümlendirme

12 Harfli Kelimeler

Yüklenicilik, Yükseklikler, Yükseltgemek, Yükseltilmek

11 Harfli Kelimeler

Yüklenilmek, Yüklenilmiş, Yükletilmek, Yükletilmiş, Yükseltilme, Yükümlenmek, Yükümlülüğü

10 Harfli Kelimeler

Yüklenilme, Yüklenmesi, Yükletilme, Yükleyerek, Yüksekokul, Yükselerek, Yükseltmek, Yükümlenme, Yükümlülük, Yükünleşme

9 Harfli Kelimeler

Yükgözler, Yüklemlik, Yüklenici, Yüklenmek, Yükletmek, Yükleyici, Yükseklik, Yüksekten, Yükselici, Yükselmek, Yükselteç, Yükselten, Yükseltme, Yüksünmek

8 Harfli Kelimeler

Yükçülük, Yükekten, Yüklemek, Yüklemin, Yüklence, Yüklenme, Yüklenti, Yükletçe, Yükletçi, Yükletme, Yükleyiş, Yüklülük, Yüksekli, Yükselen, Yükselim, Yükseliş, Yükselme, Yükselti, Yüksünme, Yükünmek, Yükünsel

7 Harfli Kelimeler

Yükleme, Yüklemi, Yüklüce, Yükseğe, Yükümcü, Yükümlü, Yükünme, Yükünük

6 Harfli Kelimeler

Yüklem, Yükler, Yüklet, Yüklük, Yüksek, Yüksük, Yükünç

5 Harfli Kelimeler

Yükçü, Yüklü, Yüknü, Yüküm, Yükün

3 Harfli Kelimeler

Yük

Bazı YÜK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yükçülük : hamallık, taşıyıcılık
yükekten : sargın
yüklem : haber, cümlenin ögeleri, mahmul, müsnet, öge
yükleme : tahmil, doldurma, şarj, dolum, isnat, kamanço
yüklemek : atfetmek, izafe etmek, kamanço etmek, mal etmek, şarj etmek
yüklemi : olumsuzluk kelimesi
yüklemin : isim soylu yüklem
yüklemlik : taahhütname
yüklence : isnat
yüklenici : müteahhit, üstenci
yüklenilmiş : mâhmul
yüklenme : angajman
yüklenmek : zorlamak, arkalamak, çekmek, deruhte etmek, sallasırt etmek, sırtına almak, taşımak, üstlenmek, yıkılmak
yüklenmesi : dekapaj
yüklenti : angarya
yükletçi : kamyoncu
yükletilmiş : mahmul
yükleyerek : atfen
yüklük : yük, yatak, yorgan, musandıra, yük kemeri, yük odası
yüklülük : ağırlık, gerginlik
yüksek : güçlü

Bazı YÜK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yüksek :

TDK:
1. sıfat Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan, alçak karşıtı
"Mekik dokuduğu yüksek bez tezgâhından kalktı." - Ö. Seyfettin
2. Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan
3. Güçlü, şiddetli
"Yüksek basınç. Yüksek gerilim."
4. Etkili
"Gönlünün matemiyle mağrur olan kimseye / Cihanın acep hangi sevinci yüksek gelir?" - E. B. Koryürek
5. Derece veya makamı bakımından üstün
"Yüksek kurul."
6. Normal değerlerin üstünde olan
"Türk milletinin karakteri yüksektir." - Atatürk
7. isim Yukarıda, üst tarafta olan yer
"Yüksekten avluya açılmış iki pencereden aydınlık alıyordu." - M. Ş. Esendal
8. Erdemli, faziletli
"Vatana gözyaşı döktünse eğer / Varlığın bu yüksek gururu anlar" - E. B. Koryürek
9. Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan
"Yüksek sosyete."

YÜK ile başlayan İlçe isimleri

Yüksekova (Hakkari)

YÜK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kızıl Yükseliş - Yazar: Pierce Brown
Çöküş ve Yükseliş - Yazar: Leigh Bardugo
Mass Effect - Yükseliş - Yazar: Drew Karpyshyn
Kızıl Yükseliş - Yazar: Pierce Brown
Muhteşem Yükseliş - Yazar: Duran Çetin

YÜK ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 164: Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için (Allah'ın varlığını ve birliğini isbatlayan) birçok deliller vardır.

Kelime Bulma Motoru