YÜK ile başlayan kelimeler

Başında YÜK harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Yükseklikölçer, Yükümlendirmek

13 Harfli Kelimeler

Yükseköğrenim, Yükseköğretim, Yükseltgenmek, Yükseltiyazar, Yükümlendirme

12 Harfli Kelimeler

Yüklenicilik, Yükseklikler, Yükseltgemek, Yükseltilmek

11 Harfli Kelimeler

Yüklenilmek, Yüklenilmiş, Yükletilmek, Yükletilmiş, Yükseltilme, Yükümlenmek, Yükümlülüğü

10 Harfli Kelimeler

Yüklenilme, Yüklenmesi, Yükletilme, Yükleyerek, Yüksekokul, Yükselerek, Yükseltmek, Yükümlenme, Yükümlülük, Yükünleşme

9 Harfli Kelimeler

Yükgözler, Yüklemlik, Yüklenici, Yüklenmek, Yükletmek, Yükleyici, Yükseklik, Yüksekten, Yükselici, Yükselmek, Yükselteç, Yükselten, Yükseltme, Yüksünmek

8 Harfli Kelimeler

Yükçülük, Yükekten, Yüklemek, Yüklemin, Yüklence, Yüklenme, Yüklenti, Yükletçe, Yükletçi, Yükletme, Yükleyiş, Yüklülük, Yüksekli, Yükselen, Yükselim, Yükseliş, Yükselme, Yükselti, Yüksünme, Yükünmek, Yükünsel

7 Harfli Kelimeler

Yükleme, Yüklemi, Yüklüce, Yükseğe, Yükümcü, Yükümlü, Yükünme, Yükünük

6 Harfli Kelimeler

Yüklem, Yükler, Yüklet, Yüklük, Yüksek, Yüksük, Yükünç

5 Harfli Kelimeler

Yükçü, Yüklü, Yüknü, Yüküm, Yükün

3 Harfli Kelimeler

Yük

Bazı YÜK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yük : araba, eşya, şarj, yüklük, cenin, engel, ağırlık, bastırık, gaile, hamule, kargo, sıklet
yükçü : taşıyıcı, hamal
yükçülük : hamallık, taşıyıcılık
yükekten : sargın
yükgözler : elektroskop
yüklem : haber, cümlenin ögeleri, mahmul, müsnet, öge
yüklemi : olumsuzluk kelimesi
yüklemin : isim soylu yüklem
yüklence : isnat
yüklenicilik : üstencilik
yüklenilmiş : mâhmul
yüklenmek : zorlamak, arkalamak, çekmek, deruhte etmek, sallasırt etmek, sırtına almak, taşımak, üstlenmek, yıkılmak
yüklenmesi : dekapaj
yükler : loder, tekalif
yüklet : kamyon
yükletçe : kamyonet
yükletçi : kamyoncu
yükletilmek : yamanmak
yükletilmiş : mahmul
yüklü : gebe, hamile, çetin, güç, uygun

Bazı YÜK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yüklenilme :

TDK:
isim Yüklenilmek işi

yükseklik :
TDK:
1. isim Yüksek olma durumu
"Alçak gönüllü olmak yine yüksekliği artırır." - N. F. Kısakürek
2. coğrafya Yükselti
3. matematik Geometrik biçimlerde, tabandan tepeye olan uzaklık
4. gök bilimi Bir yıldızdan gelen ışın ile ufuk düzlemi arasındaki açı

yükseliş :
TDK:
isim Yükselme işi
"O şaşırtıcı yükselişten sonra düştüğü bu durum inanılır şey değil." - C. Külebi

YÜK ile başlayan İlçe isimleri

Yüksekova (Hakkari)

Kelime Bulma Motoru