Y ile başlayan 12 harfli kelimeler

Başında Y harfi bulunan 12 harfli 105 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Yabancılamak, Yabancılaşma, Yabanıllaşma, Yabanileşmek, Yabanmersini, Yabanpancarı, Yadgerekirci, Yağlıgüreşte, Yağmurkuşağı, Yağmurlayıcı, Yakamozlanma, Yakınımsılık, Yakışıklılık, Yakıştırmaca, Yaklaştırmak, Yalanbiçimli, Yalçınlaşmak, Yaldızlanmak, Yaldızlanmış, Yaldızlatmak, Yalnızlaşmak, Yalpalayarak, Yaltaklanmak, Yangınlaşmak, Yankesicilik, Yanlışçalmak, Yantutmazlık, Yapılacağını, Yapıntıcılık, Yapısalcılık, Yapısallaşma, Yapıştırılma, Yaprakkurusu, Yapraklanmak, Yaradancılık, Yaradılıştan, Yaramazlaşma, Yararlanarak, Yararlanılma, Yararlıolmak, Yaratılıştan, Yardımlaşmak, Yarışımcılık, Yasaklayarak, Yasalaştırma, Yaşayabilmek, Yaşlandırmak, Yaşmaklanmak, Yatkınlaşmak, Yavaşlatılma, Yaygaracılık, Yaygınlaşmak, Yayılgıölçer, Yayılımcılık, Yayılmacılık, Yayındüzenci, Yaylandırmak, Yayvanlaşmak, Yehleplenmek, Yelpazelemek, Yelpazelenme, Yenidendoğuş, Yenileştirme, Yeniyetmelik, Yerbölümleme, Yerleştirmek, Yeşilçekirge, Yeşilimtırak, Yeteneklilik, Yetiştirilme, Yetkinleşmek, Yılanyastığı, Yıldızlaşmak, Yılgınlaşmak, Yıprandırmak, Yırtılmışlık, Yineligözler, Yoğurtçiçeği, Yoksullaşmak, Yorgunluktan, Yozlaştırmak, Yönlendirmek, Yöntemsizlik, Yöreselleşme, Yörüngeçleri, Yugoslavyalı, Yumruklanmak, Yumruklaşmak, Yumurtacılık, Yumurtlatmak, Yumuşatılmak, Yumuşatmalık, Yunanistanlı, Yurtseverlik, Yuvarlanarak, Yuvarlanması, Yüklenicilik, Yükseklikler, Yükseltgemek, Yükseltilmek, Yürekliliğin, Yüreklilikle, Yürütülmemek, Yüzleştirmek, Yüzsüzleşmek

Bazı Y ile başlayan 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


yabanîleşmek : yabanıllaşmak, vahşîleşmek
yadgerekirci : belirlenmezci
yalanbiçimli : yabancı, kâzib-üş-şekl
yaltaklanmak : el etek öpmek, etek öpmek, kuyruk sallamak, tabasbus etmek, temeluk, yaltaklık etmek
yankesicilik : hırsızlık, cepçilik, kaldırımcılık, tırnakçılık
yanlışçalmak : falso yapmak
yapılacağını : gitti
yaradancılık : deizm, pandeizm
yararlanarak : bilistifade
yararlıolmak : eme yaramak, faydalıolmak, faydasıdokunmak, faydasıolmak
yaratılıştan : muntabi
yardımlaşmak : elleşmek, kubaşmak
yaşlandırmak : eskitmek, ihtiyar etmek, kocaltmak
yayılımcılık : emperyalizm, ekspansiyonizm
yehleplenmek : dalgalanmak
yerbölümleme : parselleme
yerleştirmek : atmak, döşemek, oturtmak, sandıklamak, tamponlamak, temellendirmek
yeşilimtırak : yeşilimsi
yetkinleşmek : tekemmül etmek
yılgınlaşmak : tükenmek
yorgunluktan : görelmek
yozlaştırmak : soysuzlaştırmak, dejenere etmek
yönlendirmek : tutum, kanalize etmek
yöntemsizlik : düzensizlik, uygunsuzluk

Bazı Y ile başlayan 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


yalçınlaşmak :

TDK:
nsz Yalçın duruma gelmek

yelpazelemek :
TDK:
-i Yelpaze veya bir başka nesne ile yel yapmak
"Dükkânın önünde mangalı yelpazeliyor." - A. Gündüz

yetkinleşmek :
TDK:
nsz Yetkin bir duruma gelmek, tekemmül etmek

Y ile başlayan 12 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yaşayabilmek Derdi - Yazar: Hakkı Sarıçam

Kelime Bulma Motoru