Y ile başlayan SUZ ile biten kelimeler

Başında Y harfi bulunan ve SUZ ile biten 6 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Yağmursuz

8 Harfli Kelimeler

Yalıksuz

7 Harfli Kelimeler

Yurtsuz

6 Harfli Kelimeler

Yoksuz, Yolsuz, Yomsuz

Bazı Y ile başlayan SUZ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


yağmursuz :

TDK:
sıfat Yağmuru olmayan, yağmur yağmayan
"Yağmursuz bir yaz."

yoksuz :
TDK:
1. sıfat Yoksul
2. Yok olmuş, yok olan, bulunmayan

yolsuz :
TDK:
1. sıfat Yolu olmayan
"Bu dik, sarp ve yolsuz dağları arabalar, katırlar ve otomobillerle aşacaksınız." - F. R. Atay
2. Yavaş giden (taşıt)
"Bu gemi yolsuzdur."
3. Kurallara aykırı, uygunsuz, yöntemsiz, düzensiz, yersiz, usulsüz, nizamsız
"Kaymakamın yolsuz icraatı, hususi hayatı hep burada konuşulur, kasabanın olup biten işleri hep burada öğrenilirdi." - R. H. Karay
4. Törelere, toplumun görüşüne aykırı davranan
"Babam böyle yolsuz bir adam olsaydı anam ne yapardı." - M. Ş. Esendal
5. Parasız, züğürt

Kelime Bulma Motoru