Y ile biten 5 harfli kelimeler

Sonunda Y harfi bulunan 5 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Akbay, Albay, Alpay, Arkuy, Aygay, Azboy, Azvay, Bagay, Bakay, Bakuy, Behey, Birey, Bitey, Boşay, Buday, Bugay, Cokey, Çıgay, Çıray, Çiray, Çogay, Dalay, Deney, Detay, Dikey, Direy, Dizey, Dolay, Düşey, Düzey, Elgay, Gaşiy, Geray, Gerey, Giray, Güney, Güvey, Güzey, Halay, Hanay, Hokey, İlbay, Jokey, Kalay, Karay, Kıray, Kobay, Kolay, Kopoy, Koray, Kutay, Kuzay, Kuzey, Küney, Nanay, Nefiy, Nehiy, Nogay, Olcay, Ortay, Rugby, Saray, Sprey, Subay, Takay, Talay, Taluy, Togay, Tugay, Tulay, Tumay, Vahiy, Yabay, Yahey, Yaluy, Yanay, Yapay, Yaray, Yatay, Yerey, Yöney, Yüzey

Bazı Y ile biten 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


akbay : dürüst, zengin
albay : miralay
alpay : cesur, yiğit
aygay : nara, bağırtı
bagay : afacan, yaramaz
bakay : haşarı
bakuy : ulu, tecrübeli
behey : azarlama
birey : fert, kişi, duygusal, can
bitey : flora, bitki örtüsü
boşay : vakum
buday : buğday
cokey : jokey
çıgay : fakir, varlıksız, kurt
çıray : yüz, eda, çehre
çogay : yoğun, kesif
dalay : deniz
dolay : çevre, havali, etraf, banliyö, civar, dolayı, ufuk
düşey : şakulî
elgay : yurtsever
gaşiy : esrime, bayılma
geray : uygun, münasip, layık
gerey : tensör
güney : cenup, lodos, cenubî, ana yön

Bazı Y ile biten 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


kalay :

TDK:
1. isim, kimya Atom numarası 50, atom ağırlığı 118,7, yoğunluğu 7,29 olan, 232 °C de eriyen, gümüş beyazlığında, kolay işlenebilen, yumuşak bir element (simgesi Sn)
2. Kalaylanmış bir kabın üzerindeki alaşım tabakası
"Pencereye, elinde yeni kalaydan çıkmış bir bakır sahanla orta yaşlı kadın geldi." - O. C. Kaygılı
3. Aldatıcı görünüş
4. Sövme, küfür

kıray :
TDK:
1. sıfat Yol kesen, asi
2. Genç, delikanlı

Y ile biten 5 harfli İlçe isimleri

Güney (Denizli)
Daday (Kastamonu)

Y ile biten 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Vahiy ve Sanat - Yazar: Metin Önal...
Nogay Destanları - Yazar: Nesrin Güllüdağ
Vahiy Kitapları - Yazar: William Blake
Nogay Destanları - Yazar: Nesrin Güllüdağ
Alpay Kabacalı Kitabı - Yazar: Sabri Kuşkonmaz
Nogay Türkleri'nin Kahramanlık Destanı Edige - Yazar: Mustafa Yıldız

Kelime Bulma Motoru