YAPI ile başlayan kelimeler

Başında YAPI harfleri bulunan 54 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Yapılabilirlik

13 Harfli Kelimeler

Yapılandırmak, Yapısallaşmak, Yapıştırılmak

12 Harfli Kelimeler

Yapılacağını, Yapıntıcılık, Yapısalcılık, Yapısallaşma, Yapıştırılma

11 Harfli Kelimeler

Yapılageliş, Yapışkanlık, Yapıştırıcı, Yapıştırmak

10 Harfli Kelimeler

Yapılaşmak, Yapımcılık, Yapısallık, Yapışıklık, Yapıştırma

9 Harfli Kelimeler

Yapıbilim, Yapıcılık, Yapılması, Yapıntılı, Yapısalcı

8 Harfli Kelimeler

Yapıldak, Yapılmak, Yapılmış, Yapımevi, Yapımını, Yapımlık, Yapıncak, Yapınmak, Yapıoluş, Yapısını, Yapışıcı, Yapışkan, Yapışmak

7 Harfli Kelimeler

Yapılan, Yapılış, Yapılma, Yapımcı, Yapınma, Yapıntı, Yapısal, Yapışık, Yapışım, Yapışma

6 Harfli Kelimeler

Yapıcı, Yapılı, Yapısı

5 Harfli Kelimeler

Yapık, Yapım, Yapış, Yapıt

4 Harfli Kelimeler

Yapı

Bazı YAPI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yapıbilim : morfoloji, şekilbilgisi
yapıcı : yapan, oluşturan, olumlu, yaban, yabay, yabır, yapar, yapşın, yarım, yumutgan
yapık : belleme
yapılabilirlik : uygulanabilirlik, fizibilite
yapılacağını : gitti
yapılageliş : teamül
yapılan : karşılamak
yapılandırmak : düzen
yapılaşmak : oluşmak, binalaşmak
yapıldak : yayan yapıldak
yapılı : iri
yapılış : nitelik, kuruluş, bünye, işçilik
yapılmak : gerçekleştirilmek, cereyan etmek, çıkmak, düzenlenmek, edilmek, yerine gelmek
yapılmış : edim, mamul, mebni, mef'ul, yabay, yapı
yapım : imal, inşa, produksiyon, özümleme, fabrikasyon, imalat, inşaat, konstrüksiyon, mamulat, prodüksiyon
yapımcı : imalâtçı

Bazı YAPI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yapısallık :

TDK:
isim Yapısal olma durumu

yapışık :
TDK:
1. sıfat Bir yere yapışmış olan
"Zarfa yapışık pullar."
2. Fizyolojik yönden birbirlerine bağlı olarak doğan
3. Sürekli bir arada bulunan
"Yapışık hemşireler gibi dünyaya beraber gelmişlerdi." - H. C. Yalçın
4. Dokunan, değen
"Lavabonun duvara yapışık kıyısının üstüne konmuş bir diş fırçası gösteriyordu." - Ç. Altan

yapıştırma :
TDK:
1. isim Yapıştırmak işi
"Yırtık yeri birleştiriyor, yapıştırmaya çalışıyor, yapamıyor, yatağın üstüne kapanıp hıçkıra hıçkıra ağlıyordum." - A. Ağaoğlu
2. sıfat Yapıştırarak yapılan
"Yapıştırma terlik."
3. Gelinlerin yüzüne yapıştırılarak yapılan süs

YAPI ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yapıştırma Bıyık - Yazar: Salah Birsel

Kelime Bulma Motoru