YEM ile başlayan İ ile biten kelimeler

Başında YEM harfleri bulunan ve İ ile biten 11 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Yemenici, Yemenili, Yemlikli

7 Harfli Kelimeler

Yemekli, Yemenli, Yeminli, Yemişçi, Yemişli

6 Harfli Kelimeler

Yemeni, Yemesi

5 Harfli Kelimeler

Yemci

Bazı YEM ile başlayan İ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


yemenici :

TDK:
isim Yemeni yapan veya satan kimse
"Mektepli yemeniciye davulun üstünden yirmi beş kuruşu göstererek..." - S. F. Abasıyanık

Yemenli :
TDK:
özel, isim Yemen halkından olan kimse

yemişçi :
TDK:
isim Yemiş satan kimse
"Yemişçiler dükkânlarını meyvelerle süslüyorlar." - S. F. Abasıyanık

YEM ile başlayan İ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Gülşefdeli Yemeni - Yazar: Hüseyin Su

Kelime Bulma Motoru