YER ile başlayan kelimeler

Başında YER harfleri bulunan 94 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Yerelleştirmek, Yerleştirilmek, Yersizleştirme

13 Harfli Kelimeler

Yerbölümlemek, Yerelleştirme, Yerleştirilme

12 Harfli Kelimeler

Yerbölümleme, Yerleştirmek

11 Harfli Kelimeler

Yerbetimsel, Yerelleşmek, Yerleşiklik, Yerleşilmek, Yerleştirme, Yerlileşmek, Yermerkezci, Yermerkezli

10 Harfli Kelimeler

Yeraltında, Yerbetimci, Yerbilgini, Yerdegezen, Yerdeğişim, Yerelleşme, Yereybilim, Yergicilik, Yerindelik, Yerkürenin, Yerleşilme, Yerleştiği, Yerlileşme, Yerözekçil, Yeryüzünün

9 Harfli Kelimeler

Yerçekimi, Yerdüzler, Yeregeçen, Yerleşmek, Yerleşmiş, Yersizlik

8 Harfli Kelimeler

Yerbetim, Yerbilim, Yerbölüm, Yerçilig, Yereşeği, Yergisel, Yerilmek, Yerinmek, Yerleşik, Yerleşim, Yerleşke, Yerleşme, Yerliler, Yerünmes, Yeryazım

7 Harfli Kelimeler

Yeraltı, Yerberi, Yererek, Yergici, Yergiye, Yeridir, Yerilen, Yerilme, Yerinde, Yerinel, Yerinen, Yerinme, Yerinür, Yerküre, Yermeci, Yermeli, Yerseme, Yeryüzü

6 Harfli Kelimeler

Yerdeş, Yergin, Yerici, Yerinç, Yerine, Yerini, Yerken, Yermek, Yeröte, Yersel, Yersiz, Yerucu

5 Harfli Kelimeler

Yerçi, Yerde, Yerel, Yeren, Yerey, Yergi, Yerin, Yerli, Yerme

4 Harfli Kelimeler

Yere, Yeri

3 Harfli Kelimeler

Yer

Bazı YER ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yerbetimci : topografyacı
yerbilgini : geologist
yerbilim : yapısını, jeoloji
yerbölüm : parsel
yerbölümlemek : parsellemek
yerçekimi : kuvâ-yı câzibe
yerdeş : izotop, hemşeri
yerdüzler : greyder
yere : sıralı, sırasız
yeregeçen : havuç
yerel : mahallî, mevziî, lokal, özellikleri, yöresel, domestik, teritoryal
yerelleştirme : lokalizasyon
yeren : yerici
yerey : arazi
yereybilim : ekonomik, beşerî
yergin : mahzun, hüzünlü, bitkin
yergisel : satirik
yergiye : şathiye
yeri : ayak ucu, mahal yok, mesire
yerici : yeren, kabare tiyatrosu, pejoratif
yerilen : adamcık
yerin : amblem, kavuşum
yerinç : acınma, üzülme, yerinme, yazıklanma, hayıflanma
yerine : istiare-i temsiliye, namına, tulûat
yerinen : müteessif
yerini : sevmek
yerinme : teessüf

Bazı YER ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yerel :

TDK:
1. sıfat Yöresel
2. gök bilimi Gözlem yerine veya gözlemcinin bulunduğu yere göre tanımlanan
3. tıp (***) Sınırlı bir yerle ilgili olan, lokal

yerine :
TDK:
1. zarf Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere
"Kadınlar bütün mallarını, vitrin yerine kullandıkları pencerelerde sergiliyorlardı." - A. Ağaoğlu
2. Başkasının adına
"Nitekim o gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı." - H. Taner
3. isim, edebiyat Alegori

yerleşke :
TDK:
isim Bir üniversitenin genellikle kent dışında derslik, öğrenci yurdu gibi her türlü yapı ve etkinlik alanlarıyla toplu bir biçimde bulunduğu yer, kampüs

YER ile başlayan İlçe isimleri

Yerköy (Yozgat)

YER ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


HADİD - 1: Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, azîzdir, hakîmdir.
TEĞABÜN - 1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur, hamd O'nadır. O her şeye kadirdir.
HAŞR - 1: Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O, üstündür, hikmet sahibidir.

Kelime Bulma Motoru