YER ile başlayan kelimeler

Başında YER harfleri bulunan 94 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Yerelleştirmek, Yerleştirilmek, Yersizleştirme

13 Harfli Kelimeler

Yerbölümlemek, Yerelleştirme, Yerleştirilme

12 Harfli Kelimeler

Yerbölümleme, Yerleştirmek

11 Harfli Kelimeler

Yerbetimsel, Yerelleşmek, Yerleşiklik, Yerleşilmek, Yerleştirme, Yerlileşmek, Yermerkezci, Yermerkezli

10 Harfli Kelimeler

Yeraltında, Yerbetimci, Yerbilgini, Yerdegezen, Yerdeğişim, Yerelleşme, Yereybilim, Yergicilik, Yerindelik, Yerkürenin, Yerleşilme, Yerleştiği, Yerlileşme, Yerözekçil, Yeryüzünün

9 Harfli Kelimeler

Yerçekimi, Yerdüzler, Yeregeçen, Yerleşmek, Yerleşmiş, Yersizlik

8 Harfli Kelimeler

Yerbetim, Yerbilim, Yerbölüm, Yerçilig, Yereşeği, Yergisel, Yerilmek, Yerinmek, Yerleşik, Yerleşim, Yerleşke, Yerleşme, Yerliler, Yerünmes, Yeryazım

7 Harfli Kelimeler

Yeraltı, Yerberi, Yererek, Yergici, Yergiye, Yeridir, Yerilen, Yerilme, Yerinde, Yerinel, Yerinen, Yerinme, Yerinür, Yerküre, Yermeci, Yermeli, Yerseme, Yeryüzü

6 Harfli Kelimeler

Yerdeş, Yergin, Yerici, Yerinç, Yerine, Yerini, Yerken, Yermek, Yeröte, Yersel, Yersiz, Yerucu

5 Harfli Kelimeler

Yerçi, Yerde, Yerel, Yeren, Yerey, Yergi, Yerin, Yerli, Yerme

4 Harfli Kelimeler

Yere, Yeri

3 Harfli Kelimeler

Yer

Bazı YER ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yeraltında : köstebekgiller
yerbilim : yapısını, jeoloji
yerbölümleme : parselleme
yerbölümlemek : parsellemek
yerçekimi : kuvâ-yı câzibe
yerçi : başkan, mürşit
yerçilig : ızci, takipçi
yerde : bu
yerdeş : izotop, hemşeri
yerdüzler : greyder
yeregeçen : havuç
yerelleşme : yöreselleşme, mahallîleşme
yerelleşmek : yöreselleşmek, mahallîleşmek
yerelleştirme : lokalizasyon
yereybilim : ekonomik, beşerî
yergi : taşlama, hicviye, hiciv, satir, zem
yergici : heccav, taşlamacı
yergisel : satirik
yergiye : şathiye
yerici : yeren, kabare tiyatrosu, pejoratif
yeridir : lâyıktır, uygundur, münasiptir
yerilmek : kötülenmek, söz gelmek
yerinde : zamanı, münasip, durumunda, iyi, yeterli, haklı, ipka, isabet oldu, isabetli, mehel, mesabesinde

Bazı YER ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yerelleştirmek :

TDK:
-i Yerel duruma getirmek

yersiz :
TDK:
1. sıfat Barınacak yeri olmayan
2. Yerinde olmayan, uygunsuz, anlamsız, manasız
"Hepsini birden istemek / Yersiz / Zamanı var / Biz zengin değiliz" - B. Necatigil

yeryüzü :
TDK:
1. isim, coğrafya Yer kabuğu
2. Dünya
"Ancak günün birinde, yeryüzü bu, bilinmez, belki taksinin birinde şoför yamaklığı yaparım." - N. Hikmet

YER ile başlayan İlçe isimleri

Yerköy (Yozgat)

YER ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Başlama Yeri - Yazar: Ursula K. Le Guin
Gurbet Hikayeleri - Yer Altında Dünya Var - Yazar: Refik Halit Karay
Yüzünde Bir Yer - Yazar: Sema Kaygusuz
Yer Demir Gök Bakır - Dağın Öteki Yüzü 2 - Yazar: Yaşar Kemal
Bir Kuşun En İyi Öttüğü Yer - Yazar: Alejandro...
Ait Olduğumuz Yer - Yazar: Emily Giffin
Hiçbir Yer Oteli - Yazar: Ivana Bodrozic
Korkuya Yer Yok - Yazar: Lisa Gardner
Gelibolu - Yenilmezlerin Yenildiği Yer - Yazar: İsmail Bilgin

YER ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MAİDE - 1: Ey iman edenler! Akitleri(n gereğini) yerine getiriniz. İhramlı iken avlanmayı helal saymamak üzere (aşağıda) size okunacaklar dışında kalan hayvanlar, sizin için helâl kılındı. Allah dilediğine hükmeder.
NAHL - 101: Biz bir âyetin yerine başka bir âyeti getirdiğimiz zaman -ki Allah, neyi indireceğini çok iyi bilir- «Sen ancak bir iftiracısın» dediler. Hayır; onların çoğu bilmezler.
İSRA - 108: Ve derlerdi ki: Rabbimizi tesbih ederiz. Rabbimizin vâdi mutlaka yerine getirilir.

Kelime Bulma Motoru